ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

 

Pre žiakov

Triedy, rozvrhy, fotky, aktuality pre žiakov našej školy, ...

 

Pre rodičov

Aktuality pre rodičov, o škole, organizácia vyčovania, ...

 

Pre učiteľov

Aktuality, materiály, dokumenty, odkazy, ...

Aktuality
Oznámenie - dotácia na stravu 2021 /Értesítés - Étkeztetési támogatás
Pondelok, 19 Júl 2021

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ďalej len „dotácia na stravu“) v školskom roku 2021/2022

Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z.
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“):

Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

-          Ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ.

-          Na dotáciu na stravu vo výške 1,30€ /deň majú deti  ktoré /ktorí:

  1. žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  2. žijú v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
  3. žijú v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku.

Neuplatnenie si nároku na daňový bonus rodič preukazuje Základnej škole s materskou školou Čebovce – Alapiskola és Óvoda Csáb čestným vyhlásením (príloha č.1 ), že ani jeden člen domácnosti si daňový bonus neuplatnil.

Upozorňujeme zákonného zástupcu dieťaťa, resp. fyzickú osobu, v ktorej starostlivosti je dieťa, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus je povinný o uvedenom bezodkladne informovať základnú školu s tým, že si musí byť vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia /trestný čin podvodu podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov/ a povinnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu).

V prípade, že zákonný zástupca dieťaťa preukáže, že dieťa patrí do niektorej z vyššie uvedených kategórií musí k poskytnutiu dotácií na stravu predložiť:

  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

alebo

  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,•

alebo

Termín na doručenie potrebných dokumentov Základnej škole s materskou školou Čebovce – Alapiskola és Óvoda Csáb je do 03.08.2021 (osobne alebo poštou).

Deti,  ktorí nebudú mať nárok na dotáciu, sa môžu prihlásiť v septembri na stravu a budú hradiť plnú výšku stravnej jednotky.

Bližšie informácie môžete získať na telefónnom čísle: 0918651438

 
Oznámenie - voľné pracovné miesta 2021 /Értesítés - szabad munkahelyek
Pondelok, 19 Júl 2021

 

Zverejnovanie VPP ZŠ s MŠ Čebovce 2021

 
Školáčik - špeciálne číslo 2021/ Sulilap - különszám 2021
Piatok, 02 Júl 2021

Školáčik - špeciálne číslo 2021

Sulilap - különszám 2021

 
Prvé spoločné stretnutie budúcich prváčikov 2021
Štvrtok, 01 Júl 2021

Dnes dopoludnia (1.7.2021) sa v areáli našej školy uskutočnilo spoločné stretnutie budúcich prváčikov. Počas rôznych aktivít a hier panovala výborná nálada, deti sa skvelo zabavili a zároveň spoznali všetkých svojich budúcich spolužiakov a triednu učiteľku.

GALÉRIA

 
Slávnostné ukončenie šk.roka 2020/2021 /Ünnepélyes tanévzáró
Štvrtok, 01 Júl 2021

Posledný deň školského roka niektorí žiaci našej školy obdržali za svoje výborné študijné, mimoškolské, záujmové a športové výsledky odmeny vo forme pekných kníh, diplomov od pani riaditeľky.

Všetkým deťom prajeme krásne a bezpečné prežitie letných prázdnin.


GALÉRIA

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Az iskolaév utolsó napján néhány diákunk könyvjutalomban részesült a kiváló tanulmányi eredményeiért, versenyeken való részvételért. Jutalomban az iskola igazgatónője részesítette őket.

Minden diákunknak élményekben gazdag és balesetmentes nyári szünidőt kívánunk.

 
<< Začiatok < 1 2 3 4 5 6 7 9 > Koniec >>

Stránka 9 z 139
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Projekty

PRINED
PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk