ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality O nás Triedy a rozvrhy Triedy 1. - 4. 4.A

Triedna učiteľka: Mgr. Monika Tóthová

Rozvrh hodín

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok Slovenský jazyk a literatúra Matematika Prírodoveda Slovenský jazyk a literatúra Hudobná výchova

Utorok Slovenský jazyk a literatúra
Náboženská výchova - ríms.-kat.
Matematika Slovenský jazyk a literatúra Vlastiveda
Anglický jazyk
Streda Slovenský jazyk a literatúra Prírodoveda Matematika Pracovné vyučovanie Anglický jazyk
Štvrtok Slovenský jazyk a literatúra
Slovenský jazyk a literatúra Informatika
Anglický jazyk
Telesná a športová výchova Náboženská výchova - evanj.
Piatok Matematika
Vlastiveda
Telesná a športová výchova Slovenský jazyk a literatúra
Výtvarná výchova

Vyučujúci jednotlivých predmetov:

Anglický jazyk Mgr. Bernadeta Šeböková
Informatika Mgr. Ladislav Korcsok
Náboženská výchova - rímsko-katolícka Mgr. Jozef Novák
Náboženská výchova - evanjelická Mgr. Zuzana Alcnauerová
Telesná a športová výchova Mgr. Zsolt Németh

 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Projekty

PRINED
PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk