ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality O nás Triedy a rozvrhy Maďarské oddelenie 1.B

Triedna učiteľka / Osztályfőnök: Mgr. Mária Jámborová

 

Rozvrh hodín / Órarend


1.hodina
/1.óra
2.hodina
/2.óra
3.hodina
/3.óra
4.hodina
/4.óra
5.hodina
/5.óra
Pondelok
/Hétfő
Slovenský jazyk a slovenská literatúra
/Szlovák  nyelv és szlovák irodalom
Maďarský jazyk a literatúra
/Magyar nyelv és irodalom

Matematika

Maďarský jazyk a literatúra
/Magyar nyelv és irodalom


Utorok
/Kedd
Slovenský jazyk a slovenská literatúra
/Szlovák  nyelv és szlovák irodalom
Matematika Výtvarná výchova /Képzőműv. nevelés

Hudobná výchova

/Zenei nevelés

Maďarský jazyk a literatúra
/Magyar nyelv és irodalom
Streda
/Szerda

Maďarský jazyk a literatúra
/Magyar nyelv és irodalom

Slovenský jazyk a slovenská literatúra
/Szlovák  nyelv és szlovák irodalom
Telesná a športová výchova / Test- és sportnevelés
Maďarský jazyk a literatúra
/Magyar nyelv és irodalom
Prvouka  / Környezetismeret
Štvrtok
/Csütörtök
Maďarský jazyk a literatúra
/Magyar nyelv és irodalom
Maďarský jazyk a literatúra
/Magyar nyelv és irodalom
Slovenský jazyk a slovenská literatúra
/Szlovák  nyelv és szlovák irodalom

Matematika


Piatok
/Péntek
Matematika Slovenský jazyk a slov. lit. / Szlovák nyelv és szlovák irodalom

Náboženská výchova / Hit- és vallásoktatás

Maďarský jazyk a literatúra
/Magyar nyelv és irodalom
Telesná a športová výchova / Test- és sportnevelés

 

Ostatní vyučujúci / Tanárok:Náboženská výchova / Hit- és vallásoktatás ThLic. Hyacinta Balgová
Telesná a športová výchova / Test- és sportnevelés
ThLic. Hyacinta Balgová


 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Projekty

PRINED
PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk