ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality O nás Triedy a rozvrhy Triedy 5. - 9. 5.A

Triedna učiteľka: Mgr. Aneta Kladivíková

Rozvrh hodín


1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok Anglický jazyk
Dejepis Geografia Slovenský jazyk a literatúra Matematika

 

Utorok Matematika Biológia Telesná a športová výchova chlapci / Náboženská výchova dievčatá
Telesná a športová výchova dievčatá / Náboženská výchova chlapci Dejepis Slovenský jazyk a literatúra
Streda Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk Matematika Geografia Technika Telesná a športová výchova chlapci / Hudobná výchova dievčatá
Štvrtok Matematika Telesná a športová výchova 
Slovenský jazyk a literatúra Výtvarná výchova Informatika Náboženská výchova evanj.
Piatok Anglický jazyk Slovenský jazyk a literatúra Matematika Telesná a športová výchova dievčatá / Hudobná výchova chlapci Biológia

Vyučujúci jednotlivých predmetov:

Slovenský jazyk a literatúra        
Mgr. Aneta Kladivíková
Anglický jazyk Mgr. Zuzana Martinová
Dejepis Mgr. Mária Ďörďová
Technika Mgr. Zsolt Németh
Geografia Mgr. Regina Szabó Maulíková
Matematika Mgr. Ingrid Suchárová
Biológia Ing. Perla Jaskó Deáková
Hudobná výchova
Mgr. Michaela Ridzoňová
Informatika Mgr. Ladislav Korcsok
Náboženská výchova - rímsko-katolícka
Mgr. Jozef Novák
Náboženská výchova - evanjelická
Mgr. Zuzana Alcnauerová
Výtvarná výchova Mgr. Aneta Kladivíková
Telesná a športová výchova Mgr. Zsolt Németh

 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Projekty

PRINED
PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk