ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality O nás Triedy a rozvrhy Triedy 5. - 9. 8.A

Triedna učiteľka: Mgr. Zuzana Martinová

Rozvrh hodín:


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondelok Geografia Slovenský jazyk a literatúra Technika Telesná a športová výchova chlapci / Občianska náuka dievčatá
Telesná a športová výchova dievčatá / Občianska náuka chlapci Matematika Výtvarná výchova
Utorok Fyzika Slovenský jazyk a literatúra Nemecký jazyk
Matematika Anglický jazyk Hudobná výchova
Streda Anglický jazyk
Slovenský jazyk a literatúra Telesná a športová výchova dievčatá / Náboženská výchova chlapci
Telesná a športová výchova chlapci / Náboženská výchova dievčatá Matematika Biológia
Štvrtok Slovenský jazyk a literatúra Informatika
Dejepis Matematika Chémia Geografia
Piatok Matematika Chémia Nemecký jazyk Anglický jazyk Fyzika Slovenský jazyk a literatúra

Vyučujúci jednotlivých predmetov:

Slovenský jazyk a literatúra           
Mgr. Aneta Kladivíková
Anglický jazyk Mgr. Zuzana Martinová
Nemecký jazyk Mgr. Matej Alcnauer
Matematika Mgr. Ingrid Suchárová
Informatika Mgr. Ladislav Korcsok
Fyzika Mgr. Ladislav Korcsok
Chémia Mgr. Regina Szabó Maulíková
Biológia Mgr. Regina Szabó Maulíková
Dejepis Mgr. Regina Szabó Maulíková
Geografia Mgr. Regina Szabó Maulíková
Občianska náuka Mgr. Mgr. Mária Ďörďová
Hudobná výchova
Mgr. Michaela Ridzoňová
Výtvarná výchova
Mgr. Regina Szabó Maulíková
Technika Mgr. Zsolt Németh
Náboženská výchova
Mgr. Jozef Novák
Telesná a športová výchova Mgr. Zsolt Németh


 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Projekty

PRINED
PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk