ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality O nás Triedy a rozvrhy Maďarské oddelenie 7.B

Triedna učiteľka / Osztályfőnök: Mgr. Zatyková Silvia / Zatyko Szilvia

 

Rozvrh hodín / Órarend:1.hodina
/1.óra
2.hodina
/2.óra
3.hodina
/3.óra
4.hodina
/4.óra
5.hodina
/5.óra
6.hodina
/6.óra
7.hodina /7.óra
Pon.
Hétfő
Slovenský jazyk a slovenská literatúra /Szlovák nyelv és szlovák irodalom Matematika
Anglický jazyk /Angol nyelv
Maďarský jazyk a literatúra/ Magyar nyelv és irodalom
Geografia /Földrajz
Chémia /Kémia

Ut.
Kedd
Maďarský jazyk a literatúra/ Magyar nyelv és irodalom Matematika Náboženská výchova /Hit- és vallás-oktatás
Slovenský jazyk a slovenská literatúra /Szlovák nyelv és szlovák irodalom Biológia
Občianska náuka /Állam-polgári ismeretek
Hudobná výchova /Zenei nevelés
Str.
Szerda
Maďarský jazyk a literatúra/ Magyar nyelv és irodalom Matematika Anglický jazyk /Angol nyelv Slovenský jazyk a slovenská literatúra /Szlovák nyelv és szlovák irodalom Telesná a športová výchova /Test-nevelés és sport Technika /Műszaki nevelés
Výtvarná výchova /Képző-művészeti nevelés
Štv.
Csüt.
Biológia
Matematika Fyzika /Fizika
Dejepis/ Történelem
Maďarský jazyk a literatúra/ Magyar nyelv és irodalom Slovenský jazyk a slovenská literatúra /Szlovák nyelv és szlovák irodalom

Pia.
Péntek
Chémia /Kémia
Anglický jazyk /Angol nyelv Informatika
Maďarský jazyk a literatúra/ Magyar nyelv és irodalom Telesná a športová výchova /Test-nevelés és sport
Matematika

Vyučujúci/ Tanárok:

Slovenský jazyk a slov. literatúra /Szlovák nyelv és szlovák irodalom
Mgr. Bobálová Dana
Maďarský jazyk a literatúra /Magyar nyelv és irodalom
Mgr. Zatyková Silvia
Anglický jazyk / Angol nyelv
Mgr. Bahledová Liana
Matematika / Matematika Mgr. Györgyová Júlia
Informatika / Informatika
Mgr. Korcsok Ladislav
Fyzika / Fizika
Mgr. Korcsok Ladislav
Chémia / Kémia
Mgr. Korcsok Ladislav
Biológia / Biológia
Ing. Jaskó Deáková Perla
Dejepis / Történelem
Mgr. Ďörďová Mária
Geografia /Földrajz
PhDr. Čeri Maulíková Annamária
Občianska náuka / Állampolgári ismeretek
PhDr. Čeri Maulíková Annamária
Náboženská výchova / Hit- és vallásoktatás
ThLic. Balgová Hyacinta
Technika / Műszaki nevelés
Mgr. Korcsok Ladislav
Hudobná výchova / Zenei nevelés
Mgr. Ďörďová Mária
Výtvarná výchova / Képzőművészeti nevelés Mgr. Ďörďová Mária
Telesná a športová výchova / Testnevelés és sport Mgr. Lekýr Erik

 


 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Projekty

PRINED
PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk