ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

 

Pre žiakov

Triedy, rozvrhy, fotky, aktuality pre žiakov našej školy, ...

 

Pre rodičov

Aktuality pre rodičov, o škole, organizácia vyčovania, ...

 

Pre učiteľov

Aktuality, materiály, dokumenty, odkazy, ...

Aktuality
Nástup do ZŠ s MŠ Čebovce od 22.02.2021 /Az iskolalátogatás feltételei 2021.02.22 –től
Piatok, 19 Február 2021

Nástup do ZŠ s MŠ Čebovce  od 22.02.2021 po jarných prázdninách!

Az iskolalátogatás feltételei 2021.02.22 –től a tavaszi szünet után!

Prezenčné vyučovanie materskej škole, v základnej škole na prvom stupni, na druhom stupni pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu, v školskom  klube  detí (ŠKD) a zariadení školského stravovania

-          Podmienkou prezenčného vyučovania a fungovania pre MŠ a 1. stupeň je otestovanie jedného zákonného zástupcu dieťaťa či žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti (negatívny test) a odovzdania čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti.

-          Podmienkou prezenčného vyučovania a fungovania na druhom stupni pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu je otestovanie jedného zákonného zástupcu žiaka a žiaka druhého stupňa (negatívny test) a odovzdanie čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti.

2. stupeň pokračuje v dištančnej forme vzdelávania.

Az óvodás gyerekek és az alsó tagozatos  tanulók jelenléti oktatásának feltétele a tavaszi szünet után azaz 2021.02.21-től, hogy az egyik törvényes képviselő 7 napnál nem régebbi negatív covid-19 teszttel rendelkezik illetve a törvényes képviselő által kitöltött becsületbeli nyilatkozatot leadása.

Az iskolánk felső tagozatos tanulói számára folytatódik a már megszokott távoktatás.

Možnosti testovania:  Tesztelési lehetőségek

-          V priestoroch Základnej školy s materskou školou Čebovciach

20. februára (sobota) medzi 08.00-12.00 a 13.00-18.00 hod.

-          Všeobecná nemocnica s poliklinikou (Nemocničná 456/1)
Pondelok - Sobota : 08.00 - 16.00

 

-          IVIMED (Železničná 687/1)
Pondelok - Nedeľa : 09.00 - 12.00, 12.30 - 17.00

 

-          Regionálny úrad verejného zdravotníctva (Banícka 679/5)
Pondelok - Piatok : 13.00 - 15.30

 

-          Elpo nábytok (Venevská utca 761/1)
Pondelok - Sobota : 09.00 - 13:00, 13.30 - 17.00

 

-          Areál ELMOUR betón (A.H.Škultétyho 948)
Pondelok - Nedeľa : 08.00 - 12.00, 12.30 - 16:30

 

-          Kultúrny dom (Nám. A.H.Škultétyho 738/4)
Pondelok - Nedeľa : 08.00 - 16.00

 

-          Bývalý Orange a Admiral (SNP 709/9)
Pondelok - Piatok : 12.00 - 20.00, Sobota 08.30 - 17.00

 
Jarné prázdniny - Tavaszi szünet
Piatok, 12 Február 2021

Jarné prázdniny - od 15. do 19. februára 2021.

---------------------------------

Tavaszi szünet - 2021. február 15-től 2021. február 19-ig

 
Oznámenie - vyučovanie od 08.02.2021 / Értesítés az oktatás megújulásáról 2021.02.08-tól
Nedeľa, 07 Február 2021

Riaditeľstvo Základnej  školy  s materskou školou Čebovce – Alapiskola és Óvoda Csáb Vám  oznamuje, že dňom  08.02.2021 na základe rozhodnutia zriadovateľa školy v súlade s rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 05.02.2021 a v súlade s Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR č. 47 zo dňa 05.02.2021 účinnou od 08.02.2021, v súlade s manuálom „Návrat do škôl“ účinným od 8. februára 2021 obnovuje prezenčnú  formu  vyučovaniamaterskej škole, v základnej škole na prvom stupni, na druhom stupni pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu, v školskom  klube  detí (ŠKD) a zariadení školského stravovania.

2. stupeň pokračuje v dištančnej forme vzdelávania.

Podmienkou prezenčného vyučovania a fungovania pre 1. stupeň, ŠKD a ŠJ je otestovanie jedného zákonného zástupcu dieťaťa či žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti.

Podmienkou prezenčného vyučovania a fungovania na druhom stupni pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu je otestovanie jedného zákonného zástupcu žiaka a žiaka druhého stupňa.

Čestné vyhlásenie - Príloha 11a

Informácie pre dotknuté osoby -Príloha 11b

 

A Csábi Alapiskola és Óvoda igazgatósága értesíti a szülőket, hogy az iskola fentartó és a  Szlovák Köztársaság oktatási, tudományos, kutatási és sportminiszteri határozata alapján 2021. február 8-án újra megnyílik a helyi óvoda,  az alapiskola alsótagozata, a napközi és az iskolai menza.

Az iskolánk felső tagozatos tanulói számára folytatódik a már megszokott távoktatás.

Az óvodás gyerekek és az alsó tagozatos  tanulók jelenléti oktatásának feltétele, hogy az egyik törvényes képviselő 7 napnál nem régebbi negatív covid-19 teszttel rendelkezik.

A tanuló az iskolába lépéskor leadja  az osztályfőnöknek a törvényes képviselő által kitöltött becsületbeli nyilatkozatot,  melyben a törvényes képviselő kijelenti, hogy negatív teszttel rendelkezik, mellékeli a negatív teszt fénymásolatát és a tájékoztató érintett személynek önkéntes hozzájárulásról szóló nyilatkozatot.

 

Čítať celý článok...
 
Oznámenie / Értesítés
Piatok, 05 Február 2021

Základná škola s MŠ Čebovce oznamuje pre svojich zamestnancov, rodičov detí z materskej školy ako i rodičov žiakov I. stupňa základnej školy  že testovanie k nástupu žiakov do ZŠ a MŠ Čebovce sa uskutoční dňa 06.02.2021 t.j. v sobotu v priestoroch školy v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod. Presný čas na testovanie bude doručený každému osobne v piatok večer. Školské testovanie slúži len pre zamestnancov školy, rodičov, zákonných zástupcov a žiakov II. stupňa bez prístupu na internet.

----------------------------------------------------------------------------

A Csábi Alapiskola és Óvoda értesíti az alkalmazottait, az óvodás gyermekek szüleit valamit az alsó tagozatos szülőket, hogy az iskolába való belépéshez szükséges tesztelésre 2021. február 6-án, szombaton kerül sor az iskola épületében reggel 8.00 órától délután 14.00 óráig. A pontos időbeli beosztást minden éritett megkapja péntek este. Az iskolai tesztelés az iskola alkalmazottaira, szülőkre, törvényes képviselőkre vonatkozik.

 
Oznámenie - vyučovanie od 01.02.2021 / Értésítés - oktatás 2021.02.01-től
Piatok, 29 Január 2021

Oznámenie Základnej školy s materskou školou Čebovce!

Vážení rodičia!

Na základe informácií MŠVVaŠ sa deti z materskej školy  a žiaci  zo základnej školy od pondelka 01.02.2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Od 11. januára 2021 naďalej  trvá mimoriadne prerušenie školského vyučovania v školách.

Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime, ako doteraz.

Materská škola v týždni od 01.02.2021 – 05. 02. 2021 bude zatvorená!

Polročné prázdniny, ktoré mali byť 1. februára, sa neuskutočnia.

Žiadame vás, aby ste pravidelne kontrolovali naše webové sídlo a vaše mailové adresy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Csábi Alapiskola és Óvoda értesítése !

Tisztelt Szülők !

Az Iskolaügyi Minisztérium határozata alapján az aktuális járványhelyzetet figyelembe véve, az óvodák és iskolák továbbra sem nyitnak ki 2021. február 1-én!

Az iskolánk alsó és felső tagozatos tanulói számára folytatódik a már megszokott távoktatást.

Az óvoda 2021.02.01 - 2021.02.05. között zárva lesz.

Az eredetileg február 1-re tervezett félévi szünet elmarad.

Kérjük, figyeljék iskolánk honlapját, ahol értesítjük Önöket az aktuális fejleményekről és emailjeiket !

 

 
<< Začiatok < Dozadu 1 3 4 5 6 7 8 9 10 > Koniec >>

Stránka 1 z 126
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Projekty

PRINED
PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk