ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality Základná škola Učitelia
Učitelia

 

Priezvisko meno, titul


Aprobácia
Jaskó Deáková Perla, Ing.                        
ekológia - biológia - matematika
Balgová Hyacinta, ThLic. náboženská výchova rím. -kat. - biológia
Čeri Maulíková Annamária, PhDr. dejepis - geografia - filozofia
Ďörďová Mária, Mgr. história - politológia - špeciálna pedagogika
Moravčíková Zuzana, Mgr. 1. - 4.
Jámborová Mária, Mgr. 1. - 4.  MO
Kladivíková Aneta, Mgr. slovenský jazyk a literatúra - filozofia
Korcsok Ladislav, Mgr. matematika - fyzika - informatika
Suchárová Ingrid, Mgr. matematika - chémia
Martinová Zuzana, Mgr. anglický jazyk - dejepis
Zatyková Silvia, Mgr. maďarský jazyk a literatúra - estetika
Ridzoňová Michaela, Mgr. 1. - 4. - špeciána pedagogika
Györgyová Júlia, Mgr. slovenský jazyk a literatúra - matematika
Sztancsik Deák Aranka, Mgr. matematika - chémia
Tóthová Monika, Mgr. 1. - 4.
Šeböková Bernadeta, Mgr. 1. - 4. - anglický jazyk
Lacová Renáta, Mgr. asistentka učiteľa
Alcnauerová Zuzana, Mgr. náboženská výchova - evanjelická (ECAV)
Alcnauer Matej, Mgr. nemecký jazyk
Novák Jozef, Mgr. náboženská výchova - rímsko-katolícka
Konczová Mária, Mgr. špeciálny pedagóg
Hegedüš Kristian, Bc. 
asistent učiteľa
Németh Zsolt, Mgr. telesná a športová výchova
Gyurošová Mária asistentka učiteľa
 

 

 

 

 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Projekty

PRINED
PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk