ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality Základná škola Učitelia
Učitelia

 

Priezvisko meno, titul


Aprobácia
Jaskó Deáková Perla, Ing.                        
ekológia - biológia - matematika
Balgová Hyacinta, ThLic. náboženská výchova rím. -kat. - biológia
Ďörďová Mária, Mgr. história - politológia - špeciálna pedagogika
Györgyová Júlia, Mgr. slovenský jazyk a literatúra - matematika
Moravčíková Zuzana, Mgr. 1. - 4.
Jámborová Mária, Mgr. 1. - 4. 
Kladivíková Aneta, Mgr. slovenský jazyk a literatúra - filozofia
Korcsok Ladislav, Mgr. matematika - fyzika - informatika
Suchárová Ingrid, Mgr. matematika - chémia
Martinová Zuzana, Mgr. anglický jazyk - dejepis
Zatyková Silvia, Mgr. maďarský jazyk a literatúra - estetika
Ridzoňová Michaela, Mgr. 1. - 4. - špeciána pedagogika
Németh Zsolt, PaedDr. telesná a športová výchova
Cseri Maulíková Annamária, PhDr.
dejepis - geografia - občianska náuka
Pap Tóthová Monika, Mgr.
1. - 4. (t.č. MD)
Šeböková Bernadeta, Mgr. 1. - 4. - anglický jazyk
Lacová Renáta, Mgr. asistentka učiteľa, vychovávateľka
Alcnauerová Zuzana, Mgr. náboženská výchova - evanjelická (ECAV)
Alcnauer Matej, Mgr. nemecký jazyk
Novák Jozef, Mgr. náboženská výchova - rímsko-katolícka
Miskei Ferenc, Mgr.

anglický jazyk - dejepis
Súthová Diana, Mgr.

slovenský jazyk a slovenská literatúra

Tóth Mária, Mgr. špeciálny pedagóg
Hegedüš Kristian, Mgr. asistent učiteľa
Kováčová Mária asistentka učiteľa
Szarková Kristína, Bc.
učiteľka I. stupňa (zastupovanie)
Šťastná Monika

asistentka učiteľa
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Projekty

PRINED
PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk