ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality Základná škola Učitelia
Učitelia

 

Priezvisko meno, titul


Aprobácia
Jaskó Deáková Perla, Ing.                        
ekológia - biológia - matematika
Balgová Hyacinta, ThLic. náboženská výchova rím. -kat. - biológia
Ďörďová Mária, Mgr. história - politológia - špeciálna pedagogika
Györgyová Júlia, Mgr. slovenský jazyk a literatúra - matematika
Moravčíková Zuzana, Mgr. 1. - 4.
Jámborová Mária, Mgr. 1. - 4. 
Kladivíková Aneta, Mgr. slovenský jazyk a literatúra - filozofia
Sztancsik Deák Aranka, Mgr. matematika - biológia
Suchárová Ingrid, Mgr. matematika - chémia
Martinová Zuzana, Mgr. anglický jazyk - dejepis
Zatyková Silvia, Mgr. maďarský jazyk a literatúra - estetika
Súthová Diana, Mgr. slovenský jazyk a slovenská literatúra
Németh Zsolt, PaedDr. telesná a športová výchova
Cseri Maulíková Annamária, PhDr.
dejepis - geografia - občianska náuka - fyzika
Pap Tóthová Monika, Mgr.
1. - 4. (t.č. MD)
Šeböková Bernadeta, Mgr. 1. - 4. - anglický jazyk
Lacová Renáta, Mgr. asistentka učiteľa, vychovávateľka
Alcnauerová Zuzana, Mgr. náboženská výchova - evanjelická (ECAV)
Alcnauer Matej, Mgr. nemecký jazyk
Novák Jozef, Mgr. náboženská výchova - rímsko-katolícka
Miskei Ferenc, Mgr.

anglický jazyk - dejepis
Ďurčík Ladislav, Mgr.
asistent učiteľa
Tóth Mária, Mgr. špeciálny pedagóg
Hegedüš Kristian, Mgr. učiteľ
Povalačová Antónia, Mgr.
asistentka učiteľa
Szarková Kristína, Bc.
učiteľka I. stupňa (zastupovanie)
Šťastná Monika

asistentka učiteľa
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

Hlľadanie

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
Festivál ÚDOLIE SVITANÍOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Projekty

PRINED
PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

POP3


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk