ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality Základná škola Darujte 2% Maďarské oddelenie
DARUJTE 2% - Maďarské oddelenie

A 2012-es évből származó 2%-os jövedelemadó felajánlása a következő módon történik:

1. Ha a felajánló fizikai személy és az éves jövedelemadó-elszámolását a munkaadója végzi (egy munkáltató - egy munkaviszonyból származó egyedüli bevételi forrás)

Ebben az esetben az adózó fél, két darab kitöltött nyomtatványt ad le 2013. április 30-ig, abba az adóhivatalba, ahová lakhelye szerint tartozik.

 

A szükséges nyomtatványokat Miskei Mónikánál lehet igényelni.


(Nyilatkozat a jövedelemadó 2%-ának atutalásáról)

(Igazolás a munkaviszonyból származó bevétel után befizetett adóról), ezt az igazolást a munkaadó adja ki.

A munkaadó által kiállított igazolás tartalmazza a befizetett adó magasságát, amiből kiszámítható a 2%-os adórész, ez az összeg nem lehet kevesebb mint 3,32 EUR.

2. Ha a felajánló fizikai személy és adóbevallást ad le

Ebben az esetben az adózó fizikai személynek a jövedelem-adója 2%-ának a felajánlását az adóbevallásán kell feltüntetnie

A fogadófél adatait és a felajánlott összeg magasságát (ez az összeg nem lehet alacsonyabb mint 3,32 EUR) az erre megjelölt helyen pontosan meg kell határozni úgy, ahogy a közjegyzői kamara megjelentette az általa kiadott névjegyzékben. Ez a névjegyzék megtalálható a www.rozhodni.sk weboldalon.
Az adóbevallás leadási határideje 2013. március 31. Csak abban az esetben lehetséges az adórész átutalása, ha az adó befizetése is megtörténik március 31-ig.

Nyomtatványok:

-az "A típusú" nyomtatvány VIII. részét - FO typ: A (VIII. ODDIEL)
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona

-a "B típusú" nyomtatvány XII. részét - FO typ: B (XII. ODDIEL)
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona

3. Ha a felajánló jogi személy

Az adózó jogi személy a jövedelem-adójának 2%-át felajálhatja több fogadó fél részére is, csak a felajánlott összeg nem lehet alacsonyabb mint 8,30 EUR/fogadófél.

A jogi személyek szintén az adóbevalláson tüntetik fel, a fogadófelet a szükséges adatokkal (a fogadófél pontos megnevezése, székhelye, jogi formája, azonosító száma/IČO)/) és a felajánlott összeg magasságát. A határidő 2013. március 31. Csak abban az esetben utalható a felajánlott adórész, ha az adóbefizetés is megtörtént március 31-ig.

- az adóbevallás IV. Fejezetét (IV. Časť) Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby
a következő képen töltik ki:

Beírják az adórész 2%-ának megfelelő összeg magasságát  a megjelölt helyre,
(2% zo zaplatenej dane z r.2012) sorba.

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI - (a fogadófél adatai)
IČO - 35626356 (ezt a számot balról jobbra írjuk)
Právna forma (a szövetség jogi formája) - OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodné meno(názov) (a Szövetség megnevezése) - Združenie maďarských rodičov na Slovensku - Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége
Sídlo (székhely)
Ulica (utca) - Elektrárenská Číslo (házszám) - 2
PSČ (irányítószám) - 945 01 Obec (község) - Komárno

Továbbá az ajándékozó leadja annak az alapszervezetnek az általa kitöltött becsületbeli nyilatkozatot, amelyik alapszervezetet kívánja támogatni:

Egyéb információkat Miskei Monikánál kaphatnak.

KÖSZÖNJÜK

 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

Hlľadanie

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
Festivál ÚDOLIE SVITANÍOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Projekty

PRINED
PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

POP3


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk