ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality Základná škola Ostatní zamestnanci
Ostatní zamestnanci

Ekonómka:

Marta Maulíková

Garant IKT:

Mgr. Kristian Hegedüš

Školník:

František Miškei

Kurič - plynová kotolňa:

František Miškei

Upratovačky:

Mária Bojtošová
Júlia Ďörďová
Adriana Balgová 
Ildikó Vidová

 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

Hlľadanie

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
Festivál ÚDOLIE SVITANÍOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Projekty

PRINED
PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

POP3


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk