ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality Základná škola Konzultačné hodiny
Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny učiteľov v školskom roku 2022/2023

Pondelok: Jaskó Deáková Perla, Ing.       
13:30 - 14:30             
Jámborová Mária, Mgr.
13:00 - 14:00
Németh Zsolt, PaedDr.
14:30 - 15:30
Szarková Kristína, Bc.
13:30 - 14:30 

Tóth Mária, Mgr.
14:30 - 15:30

Miskei Ferenc, Mgr.
14:00 - 15:00
Utorok:
Balgová Hyacinta, ThLic.
13:30 - 14:30   

Čeri Maulíková Annamária, PhDr.
14:00 - 15:00

Kladivíková Aneta, Mgr.
14:30 - 15:30

Moravčíková Zuzana, Mgr.
13:30 - 14:30

Hegedüs Kristian, Mgr. 14:45 - 14:45



Streda:
Martinová Zuzana, Mgr.
14:00 - 15:00

Suchárová Ingrid, Mgr.
14:00 - 15:00

Šeböková Bernadeta, Mgr.
13:30 - 14:30

Zatyková Silvia, Mgr.
13:30 - 14:30

Lacová Renáta, Mgr.
14:45 - 15:45
Štvrtok:
Györgyová Júlia, Mgr.
13:30 - 14:30

Nagyová Helena
11:00 - 12:00
Piatok:
Ďörďová Mária, Mgr.
13:15 - 14:15

Súthová Diana, Mgr. 13:30 - 14:30






 

 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

Hlľadanie

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
Festivál ÚDOLIE SVITANÍOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Projekty

PRINED
PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

POP3


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk