ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality O nás Triedy a rozvrhy Maďarské oddelenie 9.B

Triedny učiteľ / Osztályfőnök: Mgr. Júlia Györgyová / György Júlia

Rozvrh hodín / Órarend:1.hodina
/1.óra
2.hodina
/2.óra
3.hodina
/3.óra
4.hodina
/4.óra
5.hodina
/5.óra
6.hodina
/6.óra
7.hodina
/7.óra

Pon.

Hétfő

Slovenský jazyk a slovenská  literatúra /Szlovák nyelv és szlovák irodalom Anglický jazyk / Angol nyelv
Maďarský jazyk a literatúra /Magyar nyelv és irodalom Chémia /Kémia Biológia
Matematika

Ut.
Kedd
Geografia /Földrajz
Dejepis /Történelem
Anglický jazyk / Angol nyelv
Matematika Slovenský jazyk a slovenská  literatúra /Szlovák nyelv és szlovák irodalom Maďarský jazyk a literatúra /Magyar nyelv és irodalom Výchova umením /Művészettel nevelés
Str.
Szerda
Slovenský jazyk a slovenská  literatúra /Szlovák nyelv és szlovák irodalom Fyzika /Fizika Maďarský jazyk a literatúra /Magyar nyelv és irodalom Matematika Telesná a športová výchova /Test-nevelés és sport Anglický jazyk /Angol nyelv
Chémia /Kémia
Štv.
Csüt.
Náboženská výchova /Hit- és vallás-oktatás Fyzika /Fizika
Matematika Maďarský jazyk a literatúra /Magyar nyelv és irodalom Slovenský jazyk a slovenská  literatúra /Szlovák nyelv és szlovák irodalom Občianska náuka /Állam- polgári ismeretek
Pia.
Péntek
Maďarský jazyk a literatúra /Magyar nyelv és irodalom Nemecký jazyk /Német nyelv
Matematika
Slovenský jazyk a slovenská  literatúra /Szlovák nyelv és szlovák irodalom Telesná a športová výchova /Test-nevelés és sport Dejepis /Történelem

Vyučujúci/ Tanárok:

Slovenský jazyk a slov. iteratúra / Szlovák nyelv és szlovák irodalom

Mgr. Györgyová Júlia
Maďarský jazyk a literatúra / Magyar nyelv és irodalom        
Mgr. Zatyková Silvia
Anglický jazyk / Angol nyelv
Mgr. Bahledová Liana
Nemecký jazyk / Német nyelv
Mgr. Ďurčeková Izabela
Matematika / Matematika
Mgr. Györgová Júlia
Fyzika / Fizika Mgr. Korcsok Ladislav
Chémia / Kémia Mgr. Korcsok Ladislav

Biológia / Biológia
ThLic. Balgová Hyacinta

Dejepis / Történelem
Mgr. Ďörďová Mária

Geografia / Földrajz
PhDr. Čeri Maulíková Annamária
Občianska náuka / Állampolgári ismeretek PhDr. Čeri Maulíková Annamária

Náboženská výchova / Hit- és vallásoktatás
ThLic. Balgová Hyacinta

Výchova umením / Művészettel nevelés
Mgr. Ďörďová Mária
Telesná a športová výchova / Testnevelés és sport Mgr. Lekýr Erik


 

 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Projekty

PRINED
PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk