ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality O nás Triedy a rozvrhy Triedy 5. - 9. 6.A

Triedna učiteľka: ThLic. Hyacinta Balgová

Rozvrh hodín:


1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok Občianska náuka
Fyzika Biológia Slovenský jazyk a literatúra Matematika Dejepis
Utorok Technika Matematika Telesná a športová výchova chlapci / Náboženská výchova dievčatá
Telesná a športová výchova dievčatá / Náboženská výchova chlapci Slovenský jazyk a literatúra Výtvarná výchova
Streda Fyzika Slovenský jazyk a literatúra Matematika Dejepis Anglický jazyk
Telesná a športová výchova chlapci / Hudobná  výchova dievčatá
Štvrtok Slovenský jazyk a literatúra Matematika
Anglický jazyk
Geografia Biológia
Piatok Geografia Matematika Informatika Telesná a športová výchova dievčatá/ Hudobná výchova chlapci Anglický jazyk
Slovenský jazyk a literatúra

Vyučujúci jednotlivých predmetov:

Slovenský jazyk a literatúra Mgr. Júlia Györgyová
Anglický jazyk Mgr. Zuzana Martinová
Matematika Mgr. Júlia Györgyová
Informatika Mgr. Ladislav Korcsok
Fyzika Mgr. Ladislav Korcsok
Biológia ThLic. Hyacinta Balgová
Dejepis Mgr. Mária Ďörďová
Geografia Mgr. Regina Szabó Maulíková
Občianska náuka Mgr. Aneta Kladivíková
Náboženská výchova
Mgr. Jozef Novák
Technika Mgr. Zsolt Németh
Hudobná výchova Mgr. Michaela Ridzoňová
Výtvarná výchova ThLic. Hyacinta Balgová
Telesná a športová výchova Mgr. Zsolt Németh
 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Projekty

PRINED
PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk