ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality Základná škola Darujte 2%

Ako poukázať 2%

Obraciame sa na Vás so žiadosťou o podporu činnosti našej školy. Pomôcť nám môžete poukázaním 2% z daní.

Každý, kto je zamestnaný, alebo podniká, odvádza daň z príjmov zo závislej činnosti (t.j. z miezd) do štátneho rozpočtu prostredníctvom daňového úradu. Občan, ktorý odvádza tieto dane, môže "darovať" 2% z odvedených daní napr. našej škole, čím prispeje na modernejšiu výučbu (učebné pomôcky, vybavenie tried, výpočtovú techniku, .....)

Žiadne peniaze neplatíte, ale na základe vyplneného tlačiva "Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane ....", našej škole daňový úrad pošle Vami "darované" 2% z daní.

Vyplnené
"Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane ...." je možné odovzdať v škole triednym učiteľom. Škola za vás vyplnené tlačivá odovzdá na daňovom úrade.


Dôležité termíny


do 31. marca 2013

Slovenské oddelenie

Maďarské oddeleni

ĎAKUJEME

 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

Hlľadanie

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
Festivál ÚDOLIE SVITANÍOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Projekty

PRINED
PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

POP3


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk