ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality Školský klub Poplatky
Poplatky

Mesačné poplatky za ŠKD pri ZŠ s MŠ Čebovce, platné na školský rok 2011/2012

Kategórie Suma
Obidvaja rodičia pracujú,
zárobok je nad živ. min. u obidvoch rodičov
6,64 EUR
Jeden rodič pracuje, zárobok má nad živ min.
Druhý rodič nepracuje, je v HN, alebo má príjem pod. živ.m.
4,98 EUR
Obidvaja pracujú, majú príjem pod. živ.m. 3,32 EUR
Jeden rodič pracuje, príjem je pod živ.m.
Druhý rodič nepracuje, je v HN
2,49 EUR
Obidvaja rodičia v HN 0 EUR

Platné od 01.09.2011

Ak rodičia nedonesú žiadne potvrdenie o príjme, poplatok za ŠKD je 6,64 €. Ak rodičia donesú doklady o príjme, poplatok sa stanoví podľa vyššie uvedeného rozpisu. Poplatok je rodič povinný uhradiť do 10.-ho v danom mesiaci.

Poplatky je možné uhradiť bezhotovostným prevodom alebo priamym vkladom:
Účet č.: 1666089755/0200 (VÚB, a.s.)
Variabilný symbol: mesiac, za ktorý sa platí (napr. 09/2010)
Správa: Meno a trieda žiaka

 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

Hlľadanie

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
Festivál ÚDOLIE SVITANÍOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Projekty

PRINED
PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

POP3


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk