ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality Základná škola Rodičovské združenia
Rada rodičov

Slovenské oddelenie
Združenie rady rodičov

Predseda
Podpredseda
Hospodár

Ďalší členovia:
Maďarské oddelenie
Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége

Predseda
Podpredseda
Hospodár

Rada rodičov zasadá štyrikrát ročne.

Poplatky rodičov (slovenské aj maďarské oddelenie) na jeden školský rok:

7 € na žiaka

 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

Hlľadanie

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
Festivál ÚDOLIE SVITANÍOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Projekty

PRINED
PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

POP3


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk