ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality Školská knižnica
Školská knižnica

Na našej škole už dlhé roky sú k dispozícii knižnice (žiacka, učiteľská), ktoré môžu navštevovať žiaci, ako aj pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy.

Žiacka knižnica má v inventári viac ako 3200 kníh.

Knihovník:

Mgr. Aneta Kladivíková               

Otváracie hodiny:

pondelok - piatok

od 12:30 do 14:00 hod.

 

......................................

Od roku 2009 má učiteľská knižnica svoje vlastné priestory.

V roku 2021 prešla kompletnou rekonštrukciou.

Knihovníčky:

Mgr. Aneta Kladivíková
Mgr. Silvia Zatyková

Otváracie hodiny:

Podľa potreby pedagógov

 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

Hlľadanie

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
Festivál ÚDOLIE SVITANÍOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Projekty

PRINED
PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

POP3


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk