ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality O nás Triedy a rozvrhy Maďarské oddelenie 2.B

Triedna učiteľka / Osztályfőnök: Mgr. Mária Jámborová

 

Rozvrh hodín / Órarend


1.hodina
/1.óra
2.hodina
/2.óra
3.hodina
/3.óra
4.hodina
/4.óra
5.hodina
/5.óra
Pondelok
/Hétfő
Slovenský jazyk a slovenská literatúra
/Szlovák  nyelv és szlovák irodalom
Maďarský jazyk a literatúra /Magyar nyelv és irodalom Matematika

Maďarský jazyk a literatúra /Magyar nyelv és irodalom

Slovenský jazyk a slovenská literatúra
/Szlovák  nyelv és szlovák irodalom
Utorok
/Kedd
Slovenský jazyk a slovenská literatúra
/Szlovák  nyelv és szlovák irodalom
Matematika Výtvarná výchova /Képzőműv. nevelés Hudobná výchova /Zenei nevelés

Maďarský jazyk a literatúra /Magyar nyelv és irodalom

Streda
/Szerda

Maďarský jazyk a literatúra /Magyar nyelv és irodalom

Slovenský  jazyk a slovenská literatúra
/Szlovák    nyelv és szlovák irodalom

Telesná a športová výchova

/Test- és sportnevelés

Maďarský jazyk a literatúra /Magyar nyelv és irodalom

Prvouka /Környezetis.
Štvrtok
/Csütörtök
Maďarský jazyk a literatúra /Magyar nyelv és irodalom Maďarský jazyk a literatúra /Magyar nyelv és irodalom Slovenský  jazyk a slovenská literatúra
/Szlovák    nyelv és szlovák irodalom
Matematika Prvouka  /Környezetismeret
Piatok
/Péntek
Matematika Slovenský jazyk a slovenská literatúra
/Szlovák  nyelv és szlovák irodalom

Náboženská výchova /Hit-és vallásoktatás

Maďarský jazyk a literatúra /Magyar nyelv és irodalom

Telesná a športová výchova

/Test- és sportnevelés

 

Ostatní vyučujúci / Tanárok:Náboženská výchova / Hit- és vallásoktatás ThLic. Hyacinta Balgová
Telesná a športová výchova / Test- és sportnevelés
ThLic. Hyacinta Balgová


 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Projekty

PRINED
PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk