ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality O nás Triedy a rozvrhy Maďarské oddelenie 5.B

Triedna učiteľka / Osztályfőnök: Mgr. Júlia Györgyová / György Júlia

Rozvrh hodín / Órarend:


1.hodina
/1.óra
2.hodina
/2.óra
3.hodina
/3.óra
4.hodina
/4.óra
5.hodina
/5.óra
6.hodina
/6.óra
7.hodina
/7.óra

Pon.

Hétfő

Biológia

 

Maďarský jazyk a literatúra /Magyar nyelv és irodalom

Informatika Matematika

Slovenský jazyk a slovenská literatúra /Szlovák nyelv és szlovák irodalom

Geografia  /Földrajz

Ut.

Kedd

Matematika

Slovenský jazyk a slovenská literatúra /Szlovák nyelv és szlovák irodalom Maďarský jazyk a literatúra /Magyar nyelv és irodalom Technika /Műszaki nevelés Dejepis /Történelem Anglický jazyk /Angol nyelv Hudobná výchova  /Zenei nevelés

Str.

Szer.

Dejepis /Történelem Biológia Matematika

Maďarský jazyk a literatúra /Magyar nyelv és irodalom

Telesná a športová výchova /Testnevelés és sport
Slovenský jazyk a slovenská literatúra /Szlovák nyelv és szlovák irodalom

Výtvarná výchova /Képzőmű-vészeti nevelés

Štv.

Csüt.

Náboženská výchova  /Hit- és vallásoktatás

Maďarský jazyk a literatúra /Magyar nyelv és irodalom

Slovenský jazyk a slovenská literatúra /Szlovák nyelv és szlovák irodaloms

Matematika

Anglický jazyk /Angol nyelv

Pia.

Pén.

Matematika

Maďarský jazyk a literatúra /Magyar nyelv és irodalom Geografia /Földrajz Slovenský jazyk a slovenská literatúra /Szlovák nyelv és szlovák irodalom Telesná a športová výchova /Testnevelés és sport

Anglický jazyk /Angol nyelv


Vyučujúci / Tanárok:

Slovenský jazyk a slov. literatúra / Szlovák nyelv és szlovák irodalom
Mgr. Bobálová Dana
Maďarský jazyk literatúra / Magyar nyelv és irodalom
Mgr. Zatyková Silvia   
Anglický jazyk /  Angol nyelv
Mgr. Bahledová Liana
Matematika / Matematika
Mgr. Györgyová Júlia
Informatika/ Informatika
Mgr. Korcsok Ladislav
Biológia / Biológia ThLic. Balgová Hyacinta
Dejepis / Történelem Mgr. Ďörďová Mária
Geografia / Földrajz PhDr. Čeri Maulíková Annamária
Náboženská výchova / Hit- és vallásoktatás ThLic. Balgová Hyacinta
Technika / Műszaki nevelés Mgr. Korcsok Ladislav
Hudobná výchova / Zenei nevelés Mgr. Ďörďová Mária
Výtvarná výchova / Képzőművészeti nevelés Mgr. Ďörďová Mária
Telesná a športová výchova / Testnevelés és sport
Mgr. Lekýr Erik
 

 

 

 

 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Projekty

PRINED
PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk