ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality O nás Triedy a rozvrhy Triedy 5. - 9. 9.A

Triedna učiteľka: Mgr. Mária Ďörďová

Rozvrh hodín:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pon. Dejepis Anglický jazyk
Matematika Telesná a športová výchova chlapci / Občianska náuka dievčatá

Telesná a športová výchova dievčatá / Občianska náuka chlapci

Slovenský jazyk a literatúra
Ut. Nemecký jazyk Matematika Anglický jazyk
Biológia Slovenský jazyk a literatúra Výtvarná výchova
Str. Geografia Matematika Telesná a športová výchova dievčatá / Náboženská výchova r.k. chlapci
Telesná a športová výchova chlapci / Náboženská výchova r.k. dievčatá Slovenský jazyk a literatúra Chémia
Štv. Fyzika Slovenský jazyk a literatúra Technika Dejepis Matematika
Anglický jazyk
Náboženská výchova - evanj.
Pia. Dejepis Nemecký jazyk
Biológia Matematika Slovenský jazyk a literatúra Chémia

 

Vyučujúci jednotlivých predmetov:

Slovenský jazyk a literatúra Mgr. Aneta Kladivíková
Anglický jazyk Mgr. Zuzana Martinová
Nemecký jazyk Mgr. Matej Alcnauer
Matematika Mgr. Ingrid Suchárová
Fyzika Mgr. Ladislav Korcsok
Chémia Mgr. Ingrid Suchárová
Biológia Ing. Perla Jaskó Deáková
Dejepis Mgr. Mária Ďörďová
Geografia Mgr. Regina Szabó Maulíková
Občianska náuka Mgr. Mária Ďörďová
Výtvarná výchova Mgr. Mária Ďörďová
Technika Mgr. Zsolt Németh
Náboženská výchova - rímsko-katolícka Mgr. Jozef Novák
Náboženská výchova - evanjelická
Mgr. Matej Alcnauer
Telesná a športová výchova Mgr. Zsolt Németh

 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Projekty

PRINED
PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk