ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality Školská jedáleň Poplatky
Poplatky

Poplatky za stravu v šk. roku 2022/2023

Materská škola (stravníci od 2 - 6 rokov) - celodenná 1,54 EUR
Materská škola (stravníci od 2 - 6 rokov) - poldenná (desiata+obed) 1,28 EUR
Materská škola (stravníci od 2 - 6 rokov) - desiata 0,38 EUR
1. stupeň (1.-4. ročník) - obed 1,21 EUR
2. stupeň (5.-9. ročník) - obed 1,30 EUR
Zamestnanci - obed 3,15 EUR

Aktualizované 02.09.2022

Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred šekom, bezhotovostným prevodom.

IBAN: SK68 0200 0000 0016 4568 0159 (VÚB, a.s.)
Variabilný symbol: mesiac a rok, za ktorý sa platí (napr. 092022)
Správa: Meno a trieda žiaka

 

Zápisný lístok stravníka pre bežné stravovanie 2022-2023

 

Podmienky organizácie režimu stravovania v školskej jedálni 2022-2023


 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

Hlľadanie

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
Festivál ÚDOLIE SVITANÍOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Projekty

PRINED
PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

POP3


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk