ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality Školská jedáleň Poplatky
Poplatky

Poplatky za stravu v šk. roku 2021/2022

Materská škola (stravníci od 2 - 6 rokov) - celodenná 1,37 EUR
Materská škola (stravníci od 2 - 6 rokov) - poldenná (desiata+obed) 1,14 EUR
Materská škola (stravníci od 2 - 6 rokov) - desiata 0,34 EUR
1. stupeň (1.-4. ročník) - obed 1,08 EUR
2. stupeň (5.-9. ročník) - obed 1,16 EUR
Zamestnanci - obed 2,80 EUR

Aktualizované 02.09.2021

Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred šekom, bezhotovostným prevodom.

IBAN: SK68 0200 0000 0016 4568 0159 (VÚB, a.s.)
Variabilný symbol: mesiac a rok, za ktorý sa platí (napr. 092021)
Správa: Meno a trieda žiaka

Zápisný lístok stravníka na šk.r. 2021-22


Podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravovanie


 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Projekty

PRINED
PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk