ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality O nás Krúžky
Krúžky

Krúžky v šk. roku 2021/2022

Čítankovo
Mgr. Zuzana Moravčíková
Literárny krúžok / Irodalmi szakkör
Mgr. Silvia Zatyková
Cvičenia zo slovenského jazyka a matematiky
Mgr. Aneta Kladivíková
Usilovné včielky
Mgr. Bernadeta Šeböková
Počítačový krúžok
Mgr. Ladislav Korčok
Rozprávkovo
Mgr. Michaela Ridzoňová
Druháčik
Mgr. Monika Tóthová
Hravo a zdravo I. (piataci)
Mgr. Zsolt Németh
Hravo a zdravo II. (šiestaci)
Mgr. Zoslt Németh
Hravo a zdravo III. (siedmaci)
Mgr. Zsolt Németh
Aktívny žiak / Aktív tanuló
Mgr. Diana Súthová
 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

Hlľadanie

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
Festivál ÚDOLIE SVITANÍOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Projekty

PRINED
PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

POP3


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk