ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality Školský klub O nás
Školský klub detí

Neoddeliteľnou súčasťou našej školy je aj školský klub detí. Navštevujú ho v prevažnej miere deti prvého stupňa. Má jedno oddelenie, ktoré navštevuje v priemere 30 žiakov. K dispozícii má vlastné priestory aj celý školský areál, ihrisko, telocvične. Činnosť klubu realizujeme tak, aby bol doplnkom výchovno - vyučovacieho procesu, pričom využívame hravé metódy práce s deťmi. A postaráme sa o deti v čase, kým sú ich rodičia v zamestnaní.

Ponúkame:

  • Prípravu na vyučovanie
  • Rekreačnú činnosť
  • Relaxačno - oddychovú činnosť
  • Spoločensko - kultúrnu činnosť
  • Záujmovú činnosť

Výchovno vyučovací jazyk je slovenský a maďarský.

 

Vychovávateľka: Helena Nagyová

Prevádzka: Denne od 11:30 do 17:00, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov.

Zápis: Dieťa možno do ŠKD zaradiť na základe vyplnenia písomnej prihlášky (zápisný lístok), vždy na jeden školský rok.

 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

Hlľadanie

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
Festivál ÚDOLIE SVITANÍOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Projekty

PRINED
PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

POP3


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk