ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality Školská jedáleň O nás
Školská jedáleň

Pre žiakov a zamestnancov školy je k dispozícii jedáleň a kuchyňa. Počet stravníkov je dôkazom, že pani kuchárky dobre varia. Strava v jedálni je vyvážená a bohatá na vitamíny. Sú dodržiavané hmotnostné limity a v prípade potreby sa žiakom ujde aj porcia navyše. Naši najmenší chodia na obedy vo vyhradenom čase.

Podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravovanie

Vydávanie stravy:

Desiata pre MŠ 08:30 - 09:00
Obed pre MŠ, 1.-4. roč.
11:35 - 12:20
Obed 12:20 - 13:45
Olovrant pre MŠ
14:30 - 15:00

Prihlasovanie na stravu

- na prihlásenie žiakov na stravovanie je potrebné vyplniť prihlášku, ktorú je možné vyzdvihnúť u vedúcej jedálne.

Zápisný lístok stravníka na šk.r. 2021-22

Odhlasovanie z obedov

- je možné telefonicky na tel.č. +421 47 4882243, +421 907 369686  alebo osobne v priestoroch jedálne deň vopred do 14:00 alebo do 8:00 v ten deň.


 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

Hlľadanie

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
Festivál ÚDOLIE SVITANÍOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Projekty

PRINED
PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

POP3


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk