ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality O nás Triedy a rozvrhy Triedy 5. - 9. 7.A

Triedna učiteľka: Mgr. Ingrid Suchárová

Rozvrh hodín:


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondelok Matematika Chémia
Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk Geografia Technika
Utorok Slovenský jazyk a literatúra Nemecký jazyk
Matematika Občianska náuka Biológia Telesná a športová výchova Výtvarná výchova
Streda Matematika Náboženská výchova
Slovenský jazyk a literatúra Chémia Geografia Informatika
Štvrtok Anglický jazyk Matematika Dejepis Fyzika Slovenský jazyk a literatúra Telesná a športová výchova
Piatok Nemecký jazyk
Biológia Hudobný výchova
Slovenský jazyk a literatúra Matematika Anglický jazyk

Vyučujúci jednotlivých predmetov:

Slovenský jazyk a literatúra Mgr. Aneta Kladivíková
Anglický jazyk Mgr. Zuzana Martinová
Nemecký jazyk Mgr. Matej Alcnauer
Matematika Mgr. Ingrid Suchárová
Informatika Mgr. Ladislav Korcsok
Fyzika Mgr. Ladislav Korcsok
Chémia Mgr. Ingrid Suchárová
Biológia Ing. Perla Jaskó Deáková
Dejepis Mgr. Mária Ďörďová
Geografia Mgr. Regina Szabó Maulíková
Občianska náuka Mgr. Aneta Kladivíková
Náboženská výchova Mgr. Jozef Novák
Technika Mgr. Zsolt Németh
Hudobná výchova Mgr. Mária Ďörďová
Výtvarná výchova Mgr. Zuzana Moravčíková
Telesná a športová výchova - chlapci Mgr. Zsolt Németh
Telesná a športová výchova - dievčatá Mgr. Monika Tóthová

 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Projekty

PRINED
PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk