ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality O nás Triedy a rozvrhy Triedy 1. - 4. 3.A

Triedna učiteľka: Mgr. Michaela Ridzoňová

Rozvrh hodín

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok Slovenský jazyk a
literatúra
Telesná a športová výchova Matematika Pracovné vyučovanie
Anglický jazyk

Utorok Náboženská výchova - ríms.-kat.
Slovenský jazyk a
literatúra
Matematika Slovenský jazyk a
literatúra
Informatika
Streda Matematika Telesná a športová výchova Slovenský jazyk a literatúra Vlastiveda Výtvarná výchova
Štvrtok Slovenský jazyk a literatúra

Prírodoveda

Matematika Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk
Náboženská výchova - evanj.
Piatok Slovenský jazyk a literatúra
Telesná a športová výchova Matematika Anglický jazyk
Hudobná výchova

Ostatní vyučujúci:

Anglický jazyk Mgr. Bernadeta Šeböková
Náboženská výchova  - rímsko-katolícka     
Mgr. Jozef Novák
Náboženská výchova - evanjelická
Mgr. Zuzana Alcnauerová
Telesná a športová výchova
Mgr. Zsolt Németh
Informatika Mgr. Ladislav Korcsok
 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Projekty

PRINED
PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk