ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

 

Pre žiakov

Triedy, rozvrhy, fotky, aktuality pre žiakov našej školy, ...

 

Pre rodičov

Aktuality pre rodičov, o škole, organizácia vyčovania, ...

 

Pre učiteľov

Aktuality, materiály, dokumenty, odkazy, ...

Aktuality
Maškarný ples 2022
Utorok, 08 Február 2022

GALÉRIA

 
Inromácie zo školského semafora 1.8 zo dňa 25.01.2022
Štvrtok, 27 Január 2022

Aktualizované opatrenia v ZŠ:

 • Zákonný zástupca pravidelne informuje triedneho učiteľa o použití AG samotestu (ak je výsledok pozitívny je povinný nahlásiť tento výsledok škole).

 • V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestu žiaka je potrebné dodržať nasledovný postup:
 1. 1. Žiak zostáva doma – nemôže ísť do školy.
 2. 2. Rodič telefonicky kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu stanoví ďalší postup.
 3. 3. Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok samotestu, ostáva doma, aby sa zamedzilo šíreniu ochorenia COVID- 19 v školách – nemôže ísť do školy, okrem tých žiakov, ktorí majú výnimku z karantény.
 4. 4. Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu žiaci z triedy do 5-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény. O ukončení karantény rozhoduje všeobecný lekár pre deti a dorast.

Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva v karanténe len tento žiak. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní. Ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe (je úzky kontakt pozitívneho), žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u tejto osoby nepotvrdí ochorenie COVID-19. Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada a rozhoduje o jej ukončení.

Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní.

Žiaci a pedagogickí zamestnanci v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu môžu nahradiť respirátor použitím rúška.

Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka .

Žiak s príznakmi (nádcha, kašeľ) musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.

Klinické príznaky ochorenia

Medzi klinické príznaky ochorenia COVID-19 sa po novom zaraďuje

 • zvýšená telesná teplota nad 37°C,
 • kašeľ, nočné potenie, únava,
 • bolesti hrdla, bolesti hlavy,
 • dýchavičnosť,
 • strata chuti alebo strata čuchu,
 • črevné a zažívacie problémy
 • či pocit upchatého nosa.

 
Vianočné prianie / Karácsonyi üdvözlet 2021
Pondelok, 20 December 2021

 
December v materskej škole 2021 - December az óvodába
Pondelok, 20 December 2021

Zdobenie vianočného stromčeka a medovníčkov / A karácsonyfa és mezéskalácsok díszítése

Mikuláš / Télapó

Vianočná besiedka / Karácsony ünneplése

GALÉRIA

 
Jesenné aktivity v materskej škole 2021 - Ősz az óvodába képekben
Pondelok, 20 December 2021

Svetový deň zvierat / Az állatok világnapja

Svetový deň výživy / Élelmezési világnap

Október - mesiac úcty k starším / Október – az idősek hónapja

GALÉRIA

 
<< Začiatok < 1 2 3 5 7 8 9 10 > Koniec >>

Stránka 5 z 139
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Projekty

PRINED
PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk