ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

 

Pre žiakov

Triedy, rozvrhy, fotky, aktuality pre žiakov našej školy, ...

 

Pre rodičov

Aktuality pre rodičov, o škole, organizácia vyčovania, ...

 

Pre učiteľov

Aktuality, materiály, dokumenty, odkazy, ...

Aktuality
Slávik Slovenska - školské kolo 2022
Piatok, 08 Apríl 2022

1. apríla sa v našej škole uskutočnilo po dvoch rokoch odmlčania školské kolo jubilejného 30. ročníka speváckej súťaže Slávik Slovenska. Žiaci si nacvičili krásne ľudové piesne a svojím spevom pohladili dušu našej poroty. Víťazi postupujú  do okresného kola vo Veľkom Krtíši.

1. kategória:

1. miesto Antónia Györgyová

2. miesto Joel Matthias Ladislav Alcnauer

3. miesto Valéria Györgyová

4. miesto Nela Balgová

2. kategória:

1. miesto Monika Petercová

2. miesto Terézia Györgyová

3. miesto Lea Šternbergerová

4. miesto Mária Olívia Vlkolenská, Rita Rimóciová

3. kategória:

1. miesto Monika Pajerová

2. miesto Emma Rimóci

GALÉRIA

 
Stolnotenisový turnaj 2022 - 3. miesto
Piatok, 08 Apríl 2022

GALÉRIA

 
ZÁPIS do 1. ročníka na školský rok 2022/2023 / Beiratkozás a 2022/2023-as iskolaév 1. osztályába
Piatok, 01 Apríl 2022

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU ČEBOVCE -  ALAPISKOLA ÉS ÓVODA CSÁB

Vás Srdečne pozýva na


ZÁPIS do 1. ročníka na školský rok 2022/2023

Kedy:    dňa 21.4.2022 od 14.00 do 17.00 hod.

Kde:      v budove školy

 • Zápis je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do 31. augusta 2022 šesť rokov. (Dieťa je potrebné zapísať, aj keď uvažujete o odklade povinnej školskej dochádzky).
 • Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré malo odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky o 1 školský rok, je povinný opäť zapísať dieťa do 1. ročníka ZŠ v nasledujúcom školskom roku.
 • Od 1. januára 2022 na zápis dieťaťa do 1.ročník sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. V prípade ak sa jeden rodič nevie dostaviť na zápis osobne, je potrebne vyplniť písomné vyhlásenie (príloha listu) a doručiť ho na zápis.

Pripravte si:

 • rodný list dieťaťa
 • občiansky preukaz zákonných zástupcov
 • v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa doklad o jeho zdravotnom postihnutí
 • ak je výkon rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu upravený súdom, zákonný zástupca dieťaťa preukáže pri zápise zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti
------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU ČEBOVCE – ALAPISKOLA ÉS ÓVODA CSÁB

Beiratkozás a 2022/2023-as iskolaév 1. osztályába

Időpont:  2022. 4. 21-én 14.00 órától 17.00 óráig

Helyszín:   az 1-4.B osztály


 

 • Azokat a gyermekeket, akik 2022. augusztus 31-ig betöltik a hatodik életévüket, kötelező beíratni az alapiskola első évfolyamába( függetlenül attól, hogy a gyermek iskolaérett-e, vagy a szülők halasztást kérnek a  gyermek részére).
 • A 2021/2022-es tanévre halasztást kapott gyermeket is újra be kell íratni a 2022/2023-as tanévre.
 • 2022 január 1-től mindkét törvényes képviselő aláírása szükséges a beiratkozási nyomtatványon, ha valamelyik törvényes képviselő  nem tud megjelenni, kérjük a mellékletben csatolt meghatalmazást kitölteni és elküldeni a beiratkozásra.


A beiratkozáshoz szükséges:

 • a gyermek anyakönyvi kivonatának másolata,
 • a szülők személyazonossági igazolványa,
 • ha a szülő birósági döntés alapján gondoskodik a kiskorú gyermekről, kérjük ezen határozat másolatát.

 

 

 
Deň otvorených dverí 2022 /Nyitott ajtók napja
Piatok, 01 Apríl 2022

Základná škola s Materskou školou Čebovce – Alapiskola és Óvoda Csáb

Vás srdečne pozýva

na „Deň otvorených dverí“


dňa 08.04.2022. od 10.00 do12.00 hod.

na prvý stupeň ZŠ,

očakávajú Vás žiaci, aby ukázali, kde a čo sa učia.

Malým škôlkarom a ich rodičom ukážeme naše učebne, jedáleň, telocvičňu a spolu sa zahráme.

Žiaci našej školy ako i pani učiteľky majú pre Vás pripravené malé prekvapenia.

Riaditeľstvo školy a učitelia

Naša škola okrem odborných pedagogických pracovníkov ponúka:

 • Vyučovanie v slovenskom aj maďarskom jazyku
 • Interaktívne vyučovanie – interaktívne tabule vo všetkých triedach
 • Vyučovanie predmetov v špeciálnych učebniach (počítačové triedy, učebňa chémie, učebňa fyziky, dielne, kuchynka)
 • Vyučovanie cudzieho jazyka ( anglického a nemeckého)
 • Množstvo nových učebných pomôcok
 • Nové multifunkčné ihrisko
 • Zrekonštruovanú jedáleň – online jedálny lístok
 • Elekt. komunikáciu rodičov so školou (Edupage), interaktívna žiacka knižka
 • Činnosť školského klubu do 16.00 hod.
 • Množstvo aktivít a krúžkov pod profesionálnym vedením pedagógov
 • Možnosť učiť sa na umeleckej škole (spev, klavír, gitara, flauta, keyboard )
 • Na škole pôsobí školský špeciálny pedagóg

Kontakty:

https://skola.easypc.sk/

https://zscebovce.edupage.org/

Telefon: 047/4882116           email:skola@cebovce.sk Mobil: 0918651438

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Základná škola s Materskou školou Čebovce – Alapiskola és Óvoda Csáb

szeretettel várja Önöket


a nyitott ajtók napjára

2022.4.8-án, 10.00 órától 12.00 óráig

az 1-4.B osztályba

Várják Önöket a kisiskolások, hogy bemutathassák, hol és mit tanulnak, körbevezethessék a kis óvodásokat és szüleiket iskolánk tantermeibe, éttermébe, tornatermébe és közösen egy jót játszhassanak.

Iskolánk diákjai és a tanító nénik meglepetéssel kedveskednek mindenkinek.

Az iskola igazgatósága és tanárai

Mit kínál iskolánk:

 • Magyar és szlovák nyelvű tanítás
 • Interaktív tanítás – interaktív táblákkal felszerelt osztályok
 • Oktatás specializált tantermekben (számítógépes termek, fizika terem, kémia terem, műhelyek, kiskonyha)
 • Idegen nyelvek oktatása (angol, német)
 • Új segédeszközök felhasználása
 • Új multifunkciós sportpálya
 • Felújított étterem - online étlap
 • Elektomos úton való komunikáció a szülőkkel (Edupage), online tanulókönyv
 • Napközi látogatása 16.00 óráig
 • Szakkörök
 • Tanulási lehetőség a Művészeti alapiskolában (ének, zongora, gitár, furulya, keyboard)
 • Az iskolán gyógypedagógus is tevékenykedik

Elérhetőség:

https://skola.easypc.sk/

https://zscebovce.edupage.org/

Telefon: 047/4882116                       email:skola@cebovce.sk      Mobil: 0918651438

 
Deň vody 2022/ A víz napja
Piatok, 25 Marec 2022

GALÉRIA

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < 1 3 5 6 7 8 9 10 > Koniec >>

Stránka 3 z 139
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Projekty

PRINED
PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk