ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

 

Pre žiakov

Triedy, rozvrhy, fotky, aktuality pre žiakov našej školy, ...

 

Pre rodičov

Aktuality pre rodičov, o škole, organizácia vyčovania, ...

 

Pre učiteľov

Aktuality, materiály, dokumenty, odkazy, ...

Aktuality
Svetový deň mlieka v našej škole 2023 / A tej világnapja az iskolában
Piatok, 29 September 2023

28. septembra sme si aj na našej škole pripomenuli Svetový deň mlieka. Podstata tohto dňa je oslava významu mlieka v školách a potreba neustáleho si pripomínania  veľkého významu mlieka pre náš život a náš organizmus. Deti si v predchádzajúci deň vypočuli krátku reláciu v školskom rozhlase aj s informáciou, aby sme sa nasledujúci deň obliekli do bielych tričiek, a tak budeme ladiť s farbou mlieka. Pri tejto príležitosti sme si priniesli na desiatu niečo mliečne - jogurty, tvaroh, syry a podobne. Všetky deti na škole dostali malú krabičku mlieka v jedálni vrámci školského programu.

GALÉRIA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szeptember 28-án megemlékeztünk a tej világnapjáról. Ennek a napnak a lényege a tej jelentőségének a megünneplése az iskolákon. A gyermeki szervezet számára fontos a kalcium, melyet tejjel és tejtermékekkel biztosítunk. Felöltöztünk fehér felsőkbe, és így is harmonizáltunk a tej színével. Ennek alkalmából tízóraira hoztunk különböző tejtérmékeket, mint pl. sajtot, jogurtot, pudingot stb. Minden gyermek tejjel lett megajándékozva az étteremben, az iskolai program keretén belül.

 
Zbierka Biela pastelka 2023 / Fehér ceruza - jótékonysági gyűjtés
Piatok, 22 September 2023

Dnes, 22. septembra sa aj naša škola zapojila do verejnej zbierky BIELA PASTELKA. Zbierka je určená na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Jej výnos slúži na aktivity, ktoré týmto ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života , napríklad na kurzy, kde získavajú zručnosti potrebné pre každodenný život, v rámci ktorých sa naučia bezpečne chodiť s bielou palicou, čítať a písať v Braillovom písme a zdokonaľujú sa v sebaobslužnej činnosti ako varenie, upratovanie, osobná hygiena a podobne.

.......................................................................................................................

Ma, szeptember 22-én a mi iskolánk is bekapcsolódott a Biela pastelka - Fehér ceruza nevezetű országos jótékonysági gyűjtésébe. A Fehér ceruza a láthatatlan vonalakat szimbolizálja, és egyben a vakok világának a jelképe. A begyűjtött pénzadomány a vakok és a látáskárosultak megsegítésére szolgál. A gyűjtés teljes bevétele támogatja azokat a programokat, amelyek segítik a vakokat és a látáskárosultakat abban, hogy kiegyensúlyozottan élhessék minennapjaikat, például megtanuljanak a fehér bottal biztonságosan járni, megtanulják a Braille írást, illetve olvasást és ezzel is segíthessék önállóságuk és személyes készségük fejlesztését.

 
Riaditeľské voľno / Igazgatói szabadnap 09 - 2023
Piatok, 22 September 2023

Základná škola s materskou školou Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb, Na Parlagu 1, 99125 Čebovce zastúpená riaditeľkou školy Ing. Perla Jaskó Deáková Vám oznamuje, že v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) poskytne žiakom na deň 27.09.2023 (v stredu) riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

A csábi Alapiskola és Óvoda igazgatósága értesíti a tanulókat és szülőket, hogy 2023. szeptember 27-én (szerdán) a MŠ SR 245/20008 számú iskolaügy törvény 150. paragrafusa 5. bekezdése értelmében működési okok miatt igazgatói szabadnapot ad a diákok részére.

 
Po stopách velikánov 2023 / Nagyjaink nyomában 2023
Piatok, 22 September 2023

14. septembra 2023 sa žiaci 9.B triedy zúčastnili exkurzie "Po stopách velikánov" organizovanej okresnou organizáciou CSEMADOK, ktorá bola zameraná hlavne na život a diela Kálmána Mikszátha  v Sklabinej a Imre Madácha v Dolnej Strehovej. Súčasťou exkurzie bola aj návšteva kúrie I. Madácha  a pamätného domu Ilony Mauks v Maďarsku.

--------------------------------------------------------------------------

Idén szeptember 14-én is megszervezésre került a "Nagyjaink nyomában" elnevezésű tanulmányi kirándulás a CSEMADOK Nagykürtösi Területi Választmánya jóvoltából. Nagyszerű lehetőségnek bizonyult a 9.B diákok számára, melynek köszönhetően bepillantást nyerhettek irodalmi nagyjaink, Madách Imre és Mikszáth Kálmán életébe és munkásságába. Ellátogattak az alsósztregovai Madách-kastélyba, a szklabonyai Mikszáth Kálmán Emlékházba, majd a Magyarországon található Csesztvére, ahol a Madách Kúria található. Végső állomásuk Mohorára vezetett, ahol a gyerekek megtekinthették a Mauks Ilona Emlékházat és a kis evangélikus templomot.

GALÉRIA

 
Štipendium Rákócziho združenia 2023 / Rákóczi Szövetség Beiratkozási Ösztöndíjának átadása iskolánkb
Štvrtok, 14 September 2023

12. 09.2023 päť prváčikov z maďarského oddelenia obržalo štipendium Rákócziho združenia.

_____________________________________________________________________________

2023. szeptember 12-én a Csábi Alapiskola öt kis elsőse vehette át a Kárpát-medencei magyarság összefogását jelképező beiratkozási ösztöndíjat, valamint a Szép magyar ének című ajándékkönyvet.  A rendezvénynek otthont adó alapiskola igazgató asszonya, Jaskó Deák Gyöngyi, valamint a falu polgármestere is megköszönte a Rákóczi Szövetség munkáját, elhivatottságát. (Z.Sz.)

GALÉRIA

 
<< Začiatok < 1 3 5 6 7 8 9 10 > Koniec >>

Stránka 3 z 157
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Projekty

PRINED
PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk