ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

 

Pre žiakov

Triedy, rozvrhy, fotky, aktuality pre žiakov našej školy, ...

 

Pre rodičov

Aktuality pre rodičov, o škole, organizácia vyčovania, ...

 

Pre učiteľov

Aktuality, materiály, dokumenty, odkazy, ...

Aktuality
Vyučovanie od 28.09.2020 - návrat do zelenej fázy.
Piatok, 25 September 2020

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Čebovce – Alapiskola és Óvoda Csáb vám oznamuje, že na  základe usmernenia  z RÚVZ vo Veľkom Krtíši sa škola

od pondelka 28.09.2020 opäť vracia  do ZELENEJ FÁZY.

Tento pre školu priaznivý zvrat udalostí nastal na základe toho, že od prítomnosti pozitívne testovaných zamestnancov v škole uplynulo 10 dní, čo je po novom dĺžka karantény v prípade neobjavenia sa ďalšieho nositeľa vírusu z rovnakého prostredia, teda v našom prípade z prostredia školy.

Oznamujeme všetkým skončenie nariadeného karanténneho opatrenia.

Z uvedeného vyplýva, že od pondelka 28.09.2020 prebieha vyučovanie podľa rozvrhu.

Zákonný zástupca predkladá po prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Toto  vyhlásenia o bezinfekčnosti  bude zákonným zástupcom doručené na ich mailové adresy alebo si môžu  vytlačiť zo stránky našej školy.

Aktualizované vyhlásenie ZZ o bezinfekčnosti

 
Časový rozsah online hodín od 21.09. - 25.09.2020
Nedeľa, 20 September 2020

Oznamujeme vám časový rozsah online hodín (zoom, messenger):

1.h -   8,30 -   9,00    prestávka 10 minút

2.h -   9,10 -   9,40    prestávka 20 minút

3.h -  10,00 - 10,30   prestávka 10 minút

4.h -  10,40 - 11,10   prestávka 10 minút

5.h - 11,20 - 11,50    prestávka 10 minút

6.h - 12,00 - 12,30    prestávka 10 minút

 
Oznámenie o prerušení prevádzky školy
Sobota, 19 September 2020

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Čebovce – Alapiskola és Óvoda Csáb vám oznamuje, že na základe rozhodnutia RÚVZ SR vo Veľkom Kríši zo dňa 21.09.2020 bude z preventívnych dôvodov prevádzka Základnej školy s materskou školou Čebovce – Alapiskola és Óvoda Csáb  PRERUŠENÁ od 21.09.2020 do 27.09.2020.

Od 21.septembra 2020 bude výchovno-vzdelávací proces realizovaný formou dištančného vzdelávania podľa pokynov triednych učiteľov.

V karanténe sú len osoby (zamestnanci), ktoré sú pozitívne a osoby, ktoré prišli do bezprostredného kontaktu s nimi. Tie už boli kontaktované RÚVZ a postupujú podľa ich pokynov.

Ostatní zamestnanci a žiaci fungujú dištančnou formou vzdelávania.

Rodičov sa žiadne obmedzenia netýkajú. Jedinou povinnosťou je monitorovať zdravotný stav a v prípade podozrenia je nutné kontaktovať svojho lekára.

Priebeh situácie a akékoľvek zmeny budú priebežne zverejňované na stránke školy a rodičia žiakov budú informovaní.

 
Naša škola dňom 15.09.2020 vstupuje do červenej fázy
Utorok, 15 September 2020

Na základe platných usmernení vám riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Čebovce – Alapiskola és Óvoda Csáb oznamuje, že dnes t. j. 15.9.2020 na základe usmernenia RÚVZ Veľký Krtíš naša škola vstupuje do červenej fázy. Na škole boli dvaja  pedagógovia   pozitívne testovaní na COVID-19.

Na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR - Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania na základných školách pre školský rok 2020/2021 a v súlade s Rozhodnutím ministra z 28.8.2020 a na základe usmernenia RÚVZ vo Veľkom Krtíši sme prerušili vyučovanie  na základnej a materskej školy.

Žiakom udeľujeme riaditeľské voľno z dôvodu podozrenia na ochorenie Covid-19 na základe nariadenia RÚVZ od 16.9.2020 – do 20.09. 2020.

O ďalšom postupe budeme rodičov, žiakov a zamestnancov bližšie informovať.

 
Tlačivo Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti
Pondelok, 14 September 2020

Aktualizovanú verziu tlačiva VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU O BEZINFEKČNOSTI, platného od 14.09.2020 si môžete stiahnuť z priloženého linku:

Aktualizované vyhlásenie ZZ o bezinfekčnosti

 
<< Začiatok < 1 2 3 4 5 6 8 10 > Koniec >>

Stránka 8 z 128
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Projekty

PRINED
PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk