ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

 

Pre žiakov

Triedy, rozvrhy, fotky, aktuality pre žiakov našej školy, ...

 

Pre rodičov

Aktuality pre rodičov, o škole, organizácia vyčovania, ...

 

Pre učiteľov

Aktuality, materiály, dokumenty, odkazy, ...

Aktuality
Úcta k starším v októbri - online 2021
Utorok, 30 November 2021

GALÉRIA

 
Projekt EKO ALARM 2021 / Eko Alarm projekt
Utorok, 09 November 2021

Naša škola sa tento rok zapojila do projektu Eko Alarm, ktorého cieľom je zavedenie systému zberu triedeného odpadu na slovenských základných a stredných školách. Vybraným školám boli doručené koše z recyklovaného materiálu na trojzložkový separovaný zber (papier, plasty, bio/zmiešaný odpad). Tieto koše sme  umiestnili do každej triedy. Počas celého týždňa sme vážili vyprodukovaný odpad a učili žiakov, ako správne separovať. Na  zefektívnenie  triedenia a minimalizovanie množstva odpadu na škole slúži aj nástenka ENV, ktorá informuje o správnom separovaní  odpadu. Úlohou a zodpovednosťou žiakov zostáva naďalej  správne separovať a pravidelne vyprázdňovať separovaný odpad – plast a papier. (B.Šeböková)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az iskolánk bekapcsolódott az EKO Alarm projekt elnevezésű programba, aminek célja, hogy az alap- és középiskolákban a diákok elsajátítsák a hulladék helyes szelektálásának módját. A kiválasztott iskolák színes (barna, kék, sárga) szemétkukákat kaptak, ennek köszönhetően a gyerekek  elsajátíthatták a szelektív hulladékgyűjtés szabályait.

GALÉRIA

 
Deň jablka 2021 / Almanap az iskolánkon
Utorok, 09 November 2021

+

Aj tento školský rok sme si pripomenuli Svetový deň jabĺk na školách. Počas tohto dňa sme sa snažili upriamiť pozornosť  žiakov na význam ovocia a zeleniny, ako aj na zdravý životný štýl a správne stravovanie. Žiaci si pochutnali na rôznych jablčných maškrtách, koláčikoch, ovocných šalátoch, jablčných džemoch a džúsoch. Počas dňa sa všetkým žiakom rozdali šťavnaté a chutná jablká, ktoré im veľmi chutili a ktoré všetkých potešili. (B.Šeböková)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ezen a napon az egészséges életmód fontosságán volt a hangsúly. A helyes étkezés, a gyümölcs és a zöldség fogyasztása állt a nap középpontjában. A tanulók almából készült finomságokat fogyasztottak, süteményt, gyümölcssalátát, almalekvárt, almadzsúszt. A nap végén minden tanuló kapott egy finom mosolygós almát.

GALÉRIA

 
Deň zvierat 2021 / Az állatok napja
Utorok, 09 November 2021

Deň zvierat sme si tento rok pripomenuli na všetkých vyučovacích hodinách rôznymi aktivitami zameranými na tému Zvieratá, ako aj výtvarnými, či literárnymi prácami na tému Zvieratá očami detí. Do súťaže o najkrajší výkres, respektíve plagát, literárne dielo alebo akýkoľvek výrobok, sa žiaci mohli zapojiť v priebehu celého týždňa. Najkrajšie práce sa vystavili na nástenke environmentálnej výchovy. Význam tohto dňa sme si pripomenuli aj rozhlasovým vysielaním. Niektorí žiaci našej školy navštívili aj malé gazdovstvo, kde mali možnosť vidieť zvieratá v ich priamom prostredí a potešiť sa s nimi. (B.Šeböková)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az állatok világnapjáról ebben az évben is megemlékeztünk iskolánkon. Képzőművészeti és irodalmi alkotások készültek Állatok a gyerekek szemével témára. A legszebb alkotások kiállításra kerültek. Az iskolai rádióban is megemlékeztünk erről a napról. Néhány diáknak lehetősége nyílt egy kis gazdaságot meglátogatni, így élőben is megélhették az állatok iránti szeretetüket.

GALÉRIA

 
Vynovená školská knižnica / Megújult az iskolai könyvtár 2021
Piatok, 08 Október 2021

Naša knižnica sa v máji roku 2021 dočkala svojej vytúženej rekonštrukcie. Dostala nové stoly, stoličky,  koberec, interaktívnu tabuľu, notebook a v knižnici samozrejme nesmú chýbať ani nové knihy, takže sme ju zásobili aj nimi! Rekonštrukciou prešli aj nové skrinky na ukladanie encyklopédii, učebníc a beletrie. Vo vynovenej  knižnici sa učí najlepšie, pretože je tam pokoj, ticho a žiakov do čítania podporuje motivačné-krásne prostredie. Nové zakúpené tituly sa nám podarili zabezpečiť aj v rámci projektu Čítame radi, ktoré vyhlásilo MŠ, obohatili knižnicu o tituly domácej i svetovej tvorby. Veľmi sa tešíme, že nám do inventáru prichádzajú nové a nové knihy pravidelne a v oveľa väčšom množstve, ako tomu bolo v minulosti.

Návštevné hodiny: sú vždy počas hodín literatúry, krúžkov a okrem toho  denne od 12:30-14:00

Tešíme sa na každú návštevu!

GALÉRIA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

A 2020/2021-es tanévben sor került az iskolai könyvtár felújítására. Jelentős változás történt az elmúlt hónapokban, új, modern berendezést kapott a helyiség, valamit sor került a festésre, és a padlószőnyeg cseréjére is. Ezáltal szebb, konfortosab környezetben fogadhatjuk olvasóinkat. A könyvtár bővült interaktív táblával is, ami nagyban segíti az ott zajló oktatási folyamatot.

Az Iskolaügyi Minisztérium pályázatoz hirdetett „Örömmel olvasun„ címmel. A benyújtott pályázatunk sikeres lett, így a kapott anyagi támogatásból és az adó 2%-ból a könyvállományt frissítettük fel.

Könyvtári nyitvatartás: az irodalom óra és szakkör keretein belül, valamint naponta 12:30-14:00 óra között.

 
<< Začiatok < 1 2 3 4 5 7 9 10 > Koniec >>

Stránka 7 z 139
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Projekty

PRINED
PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk