ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

 

Pre žiakov

Triedy, rozvrhy, fotky, aktuality pre žiakov našej školy, ...

 

Pre rodičov

Aktuality pre rodičov, o škole, organizácia vyčovania, ...

 

Pre učiteľov

Aktuality, materiály, dokumenty, odkazy, ...

Aktuality
Riaditeľské voľná / Igazgazgatói szabadnapok 05-2024
Piatok, 26 Apríl 2024

Základná škola s materskou školou Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb, Na Parlagu 1, 99125 Čebovce zastúpená riaditeľkou školy Ing. Perla Jaskó Deáková Vám oznamuje, že v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) poskytne žiakom na dni 2. a 3. mája 2024 riaditeľské voľná z organizačných dôvodov.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

A csábi Alapiskola és Óvoda igazgatósága értesíti a tanulókat és szülőket, hogy 2024. május 2-án és 3-án a MŠ SR 245/20008 számú iskolaügy törvény 150. paragrafusa 5. bekezdése értelmében szervezési okok miatt igazgatói szabadnapokat ad a diákok részére.

 
Zápis detí do MŠ spojený s DOD 2024 / A gyermekek óvodai beiratkozása egybekötve a nyitott nappal
Streda, 24 Apríl 2024

...

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ 2024

 
Škultétyho Zornička - školské kolo 2024
Streda, 17 Apríl 2024
Dňa 10.4.2024 sa uskutočnila recitačná súťaž ŠKULTÉTYHO ZORNIČKA. Žiaci súťažili v prednese poézie a prózy v dvoch kategóriach. Do okresného kola postúpili žiaci: v I. kategórii - A.Györgyová, L.Macková a v II.kategórii - Z.Rimóczi.
Všetkým súťažiacim gratulujeme a postupujúcim žiakom prajeme veľa úspechov!
(Šeböková)
 
Elektronický formulár na zápis do 1. ročníka 2024
Utorok, 09 Apríl 2024

Zákonný zástupca môže základnej škole doručiť prihlášku naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na mailovú adresu: skola@cebovce.sk od 09.04.2024 do 12.04.2024. Neoddeliteľnou súčasťou elektronickej prihlášky je  tlačivo s podpismi oboch zákonných zástupcov ( príloha 1:  Vyhlásenie )

Prihláška na vzdelávanie v ZŠ - s vyučovacím jazykom SLOVENSKÝM

Prihláška na vyzdelávanie v ZŠ - s vyučovacím jazykom MAĎARSKÝM

Vyhlásenie ZZ

 
Zápis do 1. ročníka pre šk.r. 2024/2025 / Beiratkozás a 2024/2025-ös tanév 1.osztályába
Piatok, 05 Apríl 2024

Milí rodičia budúcich prváčikov!

Opäť je tu obdobie, kedy sa  rozhodujete, ktorá základná škola bude pre Vaše dieťa tá správna, ktorá mu vytvorí príjemnú atmosféru, ktorá ponúkne dobré priestorové vybavenie, moderné pomôcky, výborných učiteľov, zaujímavé mimoškolské aktivity, možnosť pracovať s počítačmi, učiť sa cudzie jazyky a pod.

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Čebovce – Alapiskola és Óvoda Csáb Vás Touto cestou srdečne pozývame na zápis do 1. ročníka na školský rok 2024/2025.

Zápis do 1. ročníka základnej školy pre nový školský rok 2024/2025 bude 11.apríla 2024 od 14:00h do 17:00hod.

  • Zápisu sa zúčastnia obaja zákonní zástupcovia. V prípade, neúčasti jedného zo zákonných zástupcov, je potrebné priniesť splnomocnenie neprítomného zákonného zástupcu.
  • Je potrebné priniesť si so sebou prefotený rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča  alebo zákonného zástupcu.

alebo

v  elektronickou formou cez elektronický formulár od 09. apríla 2024 do 12. apríla 2024.

Každý rodič, resp. zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa, ktoré dovŕši do 31. 8. 2024 šiesty rok života do prvej triedy základnej školy.

V prípade otázok sa informujte na telefónnom čísle: 0918651438.

Tešíme sa na Vás!


Kedves jövendőbeli elsősök szülei!

Ismételten eljött az időszak, amikor Önöknek döntést kell hozniuk, melyik iskola lenne gyermekük számára a legmegfelelőbb. Melyik nyújtja számukra a legmegfelelőbb légkört, jó felszereltségű, modern segédeszközökkel ellátott, ahol kitűnő tanárok várják őket, érdekes aktivitásokkal, interaktív oktatással, idegen nyelvek elsajátításának lehetőségével…

A Csábi Alapiskola és Óvoda igazgatósága  ezúton szeretettel meghívja Önöket az

1. osztályába való beiratkozásra a 2024/2025-ös tanévre.

Beiratkozás a 2024/2025-ös tanévre 2024. április 11-én 14:00 órától  17:00 óráig lesz.

  • A beiratkozáshoz mindkét szülő jelenléte szükséges. Abban az esetben, ha valamelyik szülő nem tud részt venni, szükséges a másik szülőt meghatalmazni.
  • A beiratkozáshoz szükséges a gyermek születési bizonyítványa és a szülő személyazonossági igazolványa.

vagy

elektronikus formában, elektronikus nyomtatványon  2024. április 9-től április 12-ig.

Iskolaköteles az a gyermek, aki 2024 augusztus 31-ig betölti hatodik életévét.

Egyéb információt a következő telefonszámon kaphatnak: 0918651438.

Szeretettel várjuk Önöket!

 
<< Začiatok < 1 2 4 6 7 8 9 10 > Koniec >>

Stránka 4 z 165
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

Hlľadanie

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
Festivál ÚDOLIE SVITANÍOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Projekty

PRINED
PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

POP3


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk