ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

 

Pre žiakov

Triedy, rozvrhy, fotky, aktuality pre žiakov našej školy, ...

 

Pre rodičov

Aktuality pre rodičov, o škole, organizácia vyčovania, ...

 

Pre učiteľov

Aktuality, materiály, dokumenty, odkazy, ...

Aktuality
Pomôžme aj my! /Segítsünk mi is!
Streda, 02 Marec 2022

Milí rodičia a priatelia našej školy!

Radi by sme aj my, v spolupráci s Vami, vyjadrili našu empatiu  a solidaritu  pomôcť ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny, ktorí budú dočasne ubytovaní v Opatovskej Novej Vsi a v Základnej škole Istvána Dobóa s VJM Veľké Slemence.

Boli by sme radi, keby ste sa spolu s nami zapojili do zbierky ako sú napr. :

- hygienické potreby (zubná kefka, zubná pasta, mydlo, toaletný papier, šampón, vlhčené utierky, plienky, prací prášok...),

- školské potreby (zošity, farbičky, omaľovanky,  písacie potreby, kancelársky papier...),

- deky, kočíky, minerálka,  voda pre deti, detské fľašky (nové), uteráky, osušky, trvanlivé potraviny, hračky (v obmedzenom množstve – napr. lopty, spoločenské hry, auto, bábika...).

Uvedené predmety vyzdvihneme v budove ZŠ s MŠ Čebovce od 03.03.2022  do  08.03.2022 v čase od 8:00 do 15:00 hod.  každý deň (okrem víkendu).

Každému veľmi pekne ďakujeme.

Vedenie ZŠ s MŠ

----------------------------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Szülők és barátok!

A mi iskolánk is szeretne az Ukrajnából Szlovákiába menekülő emberek részére segítséget nyújtani, akik az apátújfalusi táborban és a Nagyszelmeci Dobó István Alapiskolában lesznek ideiglenesen elszállásolva.

Ezért felhívást intézünk Önök felé,  humanitárius gyűjtést szervezünk számukra, amire szükségük lenne:

- tisztálkodószerek ( fogkefe, fogkrém, szappan, toalettpapír, sampon, nedves törlőkendő, pelenka, mosószer),

- tanszerek ( füzet, színesceruza, kifestő, írószer, papír).

- takaró, babakocsi, víz, baby víz, cumisüveg, törülköző, fürdőlepedő, tartós élelmiszer, játék (kis mennyiségben – labda, társasjáték, autó, baba).

Amennyiben tehetik, kérjük, járuljanak hozzá Önök is a háború elől menekülő emberek támogatásához.

Támogatásaikat a csábi alapiskolába várjuk 2022.03.03-tól 2022.03.08-ig munkanapokon  8:00 órától 15:00 óráig.

Előre is köszönjük!

Az alapiskola vezetősége

 
Školský semafor od 28.02.2022
Nedeľa, 27 Február 2022

Izolácia – platí len pre osobu pozitívne testovanú – po zistení pozitivity kontaktovať ošetrujúceho lekára. Žiak je doma v izolácii podľa pokynov lekára – zvyšok triedy pokračuje vo vyučovacom procese.

Karanténa – týka sa osoby, ktorá bola v kontakte s pozitívne testovanou osobou. Do karantény ide žiak iba vtedy, keď má príznaky ochorenia a kontaktuje svojho lekára. Ak je žiak označený ako úzky kontakt a nemá príznaky pokračuje riadne vo vyučovaní. Trieda pokračuje vo vyučovacom procese. Osoba označená ako úzky kontakt je po kontakte s pozitívnou osobou povinná používať 10 dní rúško.

Hromadne už triedam nebude karanténa nariaďovaná.

Pri nástupe do školy (napr. po prázdninách), alebo ak chýba žiak viac ako tri dni (vrátane víkendu – napr. piatok + sobota + nedeľa) predkladá rodič Prehlásenie o bezpríznakovosti (Edupage, alebo vytlačené).

Tlačivo: Vyhlásenie o bezpríznakovosti od 28.02.2022

Rúško:

- v triedach nepovinné (odporúčané),

- na chodbách – povinné,

- na vyučovaní, kde dochádza k zmiešaniu žiakov rôznych tried – povinné.

V prípade pozitivity žiaka je rodič povinný túto informáciu bezodkladne oznámiť triednemu učiteľovi.

 
Darujte nám 2 % z dane z príjmu
Streda, 09 Február 2022

 

Milí rodičia a priatelia školy, darujte nám 2% z daní aj v roku 2022!

Je iba na Vás,  komu sa rozhodnete darovať svoje  2 % z daní. Budeme však radi, ak peniaze darujete svojim deťom a rozhodnete sa podporiť svojimi 2 % za rok 2021 práve nás.

Vďaka darovaným 2 % z dane, ktoré sme získali v minulom roku, sa nám podarilo spolufinancovať vynovenie školskej knižnice a zakúpenie  nových  kníh, aby čítanie bolo príjemnejšie.

Ako darovať 2% z dane?

Ak ste zamestnanec a daňové priznanie vám robí zamestnávateľ, požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov (termín do 15. februára 2022). K potvrdeniu potrebujete tlačivo na poukázanie 2% z dane –  Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Vyhlásenie o poukázaní: Vyhlásenie 2 % s údajmi

Naše údaje pre potreby Vyhlásenia:

Názov: SRRZ – RZ pri Základnej škole

Sídlo: Na Parlagu 266/1, 99125 Čebovce

IČO: 173196171208

Právna forma: občianske združenie

Ďakujeme!

 
Aktuálny Školský semafor platný od 4.2.2022 verzia 1.9
Utorok, 08 Február 2022

Žiaci:

 • Hromadné podujatia sa ODPORÚČAJÚ neorganizovať!
 • Deti v škole môžu nosiť namiesto respirátora rúško.
 • Okrem PCR, Ag z MOM platí už aj domáci Ag samotest.

KARANTÉNA

 • Ak sa v triede vyskytne Covid-19, ide trieda do karantény okrem tých, čo majú výnimku z karantény

Stačí, ak vypíšu výnimku z karantény „Čestné vyhlásenie o pozitívnom Ag teste“ (TLAČIVO - Čestné vyhlásenie o pozitivite )

 • Pozitívny výsledok domáceho antigénového testu MUSÍ BYŤ oznámený a posúdený všeobecným lekárom.
 • Žiak s pozitívnym testom je povinný absolvovať izoláciu (karanténu).
 • Karanténa trvá 5 dni pre neočkované osoby ( posledný kontakt s pozitívnou osobou sa ráta ako deň 0)
 • Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v škole, si môžu uplatniť:
 • žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní na základe pozitívneho výsledku:

-        Ag samotestu a po ukončení izolácie, ktorá bola pod dohľadom všeobecného lekára pre deti a dorast. Rodič v takomto prípade môže škole, školskému zariadeniu a pri mimovyučovacích aktivitách predložiť „Čestné vyhlásenie o pozitivite antigénového samotestu na ochorenie COVID-19 a o absolvovaní izolácie“ (Príloha č. 4a),

-        Ag testu vykonaného v MOM alebo u všeobecného lekára pre deti a dorast (pokiaľ to lekár vie zabezpečiť),

-        PCR testu;

-        kompletne zaočkovaní žiaci alebo žiaci kompletne zaočkovaní a zároveň majú posilňovaciu (booster) dávku (avšak musia mať respirátor povinne 7 dní od kontaktu s pozitívnou osobou).

Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenia o výnimke z karantény“

 • Pri nástupe do školy JE POTREBNÉ ABSOLVOVAŤ  Ag test.
 • Dieťa môže ísť do školy len ak je negatívne!

Lekár nevydáva potvrdenie o ukončení izolácie a karantény a ani o výnimke z karantény.

 • Po návrate z karantény rodič vypisuje „Potvrdenie o bezpríznakovosti" (TLAČIVO - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti od 04.02.2022) a dieťa nad 6 rokov musí mať 5 dní rúško alebo respirátor
 • Dieťa po prekonaní Covidu je 10 dní bez telesnej výchovy
 • Po prekonaní Covidu a po karanténe NEVYŽADUJEME potvrdenie od lekára. Predloží sa iba „Písomné potvrdenie o bezpríznakovosti“.

Poznámka:

Ak rodič pošle dieťa do školy, ktoré má byť v karanténe, dopúšťa sa priestupku (§56 ods.1 pís. k) zákona č. 355/2007Z. z.)

OČR

Rodič má nárok na ošetrovné (OČR) ak riaditeľ školy alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, rodič môže zažiadať o OČR priamo na webovej stránke Sociálnej poisťovne https://eformulare.socpoist.sk/sluzby/ziadosti-o-ocr alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast.

Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká.

 
Školský časopis - Zima 2022 / Sulilap - Tél 2022
Utorok, 08 Február 2022


ŠKOLÁČIK ZIMA 2022

SULILAP TÉL 2022


 
<< Začiatok < 1 2 4 6 7 8 9 10 > Koniec >>

Stránka 4 z 139
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Projekty

PRINED
PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk