ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

 

Pre žiakov

Triedy, rozvrhy, fotky, aktuality pre žiakov našej školy, ...

 

Pre rodičov

Aktuality pre rodičov, o škole, organizácia vyčovania, ...

 

Pre učiteľov

Aktuality, materiály, dokumenty, odkazy, ...

Aktuality
Oznámenie - vyučovanie od 19.04.2021 / Értesítés - oktatás 2021.04.19-től
Streda, 14 Apríl 2021

Oznamujeme rodičom a zákonným zástupcom žiakov 8. a  9. ročníka ZŠ, že na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 12. apríla 2021 s účinnosťou od 19.apríla 2021 obnovuje školské vyučovanie v základných školách v končiacich ročníkoch a v ostatných ročníkoch na 2.stupni pokračuje školské vyučovanie pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

Od 19.04.2021 bude v našej  materskej škole,  na prvom stupni základnej školy, v končiacich ročníkoch (8. a  9. ročník) prebiehať vyučovanie prezenčnou formou.

Ročníky 5., 6., 7. sa budú naďalej vzdelávať dištančne.

Podmienky prezenčného vyučovania:

 • negatívny test jedného rodiča alebo zákonného zástupcu dieťaťa či žiaka nie starší ako 7 dní
 • negatívny test žiaka 2.stupňa nie starší ako 7 dní
 • respirátor pre žiakov 2.stupňa
 • čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Értesítjük az óvodás, az alsótagozatos gyerekek szüleit, a végzős évfolyamok (8., 9. évfolyam) tanulóinak szüleit,  valamint azon tanulókét, akiknek nics lehetősége a távoktatásra, hogy a Szlovák Iskolügyi Minisztérium rendelete szerint 2021. április. 19 –től  beindul a jelenléti oktatás az iskolánkban.

A 5., 6.,7. évfolyamokban továbbra is folytatódik a távoktatás.

A jelenléti oktatáson való részvétel feltételei:

 • 1 szülő ill. törvényes képviselő 7 napnál nem régebbi negatív teszteredménye,
 • a felső tagozatos tanuló 7 napnál nem régebbi negatív teszteredménye,
 • reszpirátor használata,
 • becsületbeli nyilatkozat a fertőzésmentességről
 
Zápis do 1. ročníka pre šk.r. 2021/22 + link - Beiratkozás a 2021/22-es iskolaév 1.osztályába + link
Streda, 31 Marec 2021

Milí rodičia budúcich prváčikov!

Opäť je tu obdobie, kedy sa  rozhodujete, ktorá základná škola bude pre Vaše dieťa tá správna, ktorá mu vytvorí príjemnú atmosféru, ktorá ponúkne dobré priestorové vybavenie, moderné pomôcky, výborných učiteľov, zaujímavé mimoškolské aktivity, možnosť pracovať s počítačmi, učiť sa cudzie jazyky a pod.

Touto cestou Vás srdečne pozývame na zápis do 1. ročníka Základnej školy s materskou školou Čebovce – Alapiskola és Óvoda Csáb na školský rok 2021/2022.

Zápis je organizovaný bez osobnej prítomnosti detí.

Ponúkame vám možnosť zápisu:

 • elektronickou formou cez elektronický formulár kliknutím na priložený link https://forms.gle/8chWsnx4nS61ixwB6
 • osobnou účasťou zákonného zástupcu  dňa 08. apríla 2021 - po dohodnutom termíne v čase od 9:00 hod. 17:00 hod. s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení (respirátor FFP2 a negatívny test zákonného zástupcu).

Každý rodič, resp. zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa, ktoré dovŕši do 31. 8. 2021 šiesty rok života do prvej triedy základnej školy.

K zápisu je potrebný rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča  alebo zákonného zástupcu.

V prípade otázok sa informujte na telefónnom čísle: 0918651438.

Tešíme sa na Vás!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kedves jövendőbeli elsősök szülei!

Ismételten eljött az időszak, amikor Önöknek döntést kell hozniuk, melyik iskola lenne gyermekük számára a legmegfelelőbb. Melyik nyújt számukra a megfelelő légkört, jó felszereltségű, modern segédeszközökkel ellátott, ahol kitűnő tanárok várják őket, érdekes aktivitásokkal, interaktív oktatással, idegen nyelvek elsajátításának lehetőségével…

Ezúton szeretettel meghívjuk Önöket a Csábi Alapiskola és Óvoda  1. osztályába való beiratkozásra a 2021/2022-es tanévre.

A beiratkozás a gyermekek személyes jelenléte nélkül zajlik!

A beiratkozás lehetőségei:

 • elektronikus formában, elektronikus nyomtatványonaz alábbi linken https://forms.gle/8chWsnx4nS61ixwB6
 • személyesen a törvényes képviselő jelenlétével 2021. április 08-án előre egyeztetett időpontban 9:00 -tól 17:00 –ig a higiéniai és járványügyi intézkedések betartásával      (feltétel szájmaszk és negatív teszt a belépéskor).

Iskolaköteles az a gyermek, aki az adott naptári év augusztus 31-ig betölti hatodik életévét.

A beiratkozáshoz szükséges a gyermek születési bizonyítványa és a szülő személyazonossági igazolványa.

Egyéb információkat a következő telefonszámon kaphatnak: 0918651438.

Szeretettel várjuk Önöket!

 
Oznámenie - vyučovanie od 08.03.2021 / Értesítés - oktatás 2021.03.08-tól
Piatok, 05 Marec 2021

Oznamujeme rodičom detí MŠ, žiakov I. stupňa ZŠ, ako i detí, u ktorých nie je možné dištančne sa vzdelávať, že na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu s účinnosťou od 8. marca 2021 do 21. marca 2021 bude prebiehať prezenčná forma vzdelávania prednostne pre deti zamestnancov nevyhnutným prezenčným výkonom práce s doplnením kapacitných možností.

ZZ-Čestné vyhláseni 11a

ZZ-Čestné vyhlásenie 11c

-----------------------------------------------

Értesítjük az óvodás és az alsótagozatos gyerekek szüleit, valamint azon tanulókét, akiknek nics lehetősége a távoktatásra, hogy a Szlovák Iskolügyi Minisztérium rendülete szerint 2021. III. 8. – 2021. III. 21-ig hagyományos oktatatás lesz az iskolában. Előnyben részesítjük a dolgozó szülők gyermekeit. Az iskola lehetőségeihez képest feltültjük az osztályok létszámát a további érdeklődőkkel.

 
Vyučovanie v týždni od 01.03. - 05.03.2021
Utorok, 02 Marec 2021

Oznamujeme rodičom detí MŠ a rodičom žiakov ZŠ, že vyučovanie tento týždeň (do 05.03.2021) bude prebiehať  za doteraz platných podmienok.

O prípadných zmenách vás budeme včas informovať.

 
Nástup do ZŠ s MŠ Čebovce od 22.02.2021 /Az iskolalátogatás feltételei 2021.02.22 –től
Piatok, 19 Február 2021

Nástup do ZŠ s MŠ Čebovce  od 22.02.2021 po jarných prázdninách!

Az iskolalátogatás feltételei 2021.02.22 –től a tavaszi szünet után!

Prezenčné vyučovanie materskej škole, v základnej škole na prvom stupni, na druhom stupni pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu, v školskom  klube  detí (ŠKD) a zariadení školského stravovania

-          Podmienkou prezenčného vyučovania a fungovania pre MŠ a 1. stupeň je otestovanie jedného zákonného zástupcu dieťaťa či žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti (negatívny test) a odovzdania čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti.

-          Podmienkou prezenčného vyučovania a fungovania na druhom stupni pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu je otestovanie jedného zákonného zástupcu žiaka a žiaka druhého stupňa (negatívny test) a odovzdanie čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti.

2. stupeň pokračuje v dištančnej forme vzdelávania.

Az óvodás gyerekek és az alsó tagozatos  tanulók jelenléti oktatásának feltétele a tavaszi szünet után azaz 2021.02.21-től, hogy az egyik törvényes képviselő 7 napnál nem régebbi negatív covid-19 teszttel rendelkezik illetve a törvényes képviselő által kitöltött becsületbeli nyilatkozatot leadása.

Az iskolánk felső tagozatos tanulói számára folytatódik a már megszokott távoktatás.

Možnosti testovania:  Tesztelési lehetőségek

-          V priestoroch Základnej školy s materskou školou Čebovciach

20. februára (sobota) medzi 08.00-12.00 a 13.00-18.00 hod.

-          Všeobecná nemocnica s poliklinikou (Nemocničná 456/1)
Pondelok - Sobota : 08.00 - 16.00

 

-          IVIMED (Železničná 687/1)
Pondelok - Nedeľa : 09.00 - 12.00, 12.30 - 17.00

 

-          Regionálny úrad verejného zdravotníctva (Banícka 679/5)
Pondelok - Piatok : 13.00 - 15.30

 

-          Elpo nábytok (Venevská utca 761/1)
Pondelok - Sobota : 09.00 - 13:00, 13.30 - 17.00

 

-          Areál ELMOUR betón (A.H.Škultétyho 948)
Pondelok - Nedeľa : 08.00 - 12.00, 12.30 - 16:30

 

-          Kultúrny dom (Nám. A.H.Škultétyho 738/4)
Pondelok - Nedeľa : 08.00 - 16.00

 

-          Bývalý Orange a Admiral (SNP 709/9)
Pondelok - Piatok : 12.00 - 20.00, Sobota 08.30 - 17.00

 
<< Začiatok < 1 2 3 4 6 8 9 10 > Koniec >>

Stránka 6 z 132
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Projekty

PRINED
PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk