ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

 

Tanulóknak

Osztályok, órarendek, fotók, aktuális események, ...

 

Szülőknek

Aktuális információk, tanév rendje, órarendek, ...

 

Tanároknak

Aktuális információk, anyagok, dokumentumok, ...

Škultétyho Zornička - školské kolo 2024
2024. április 17. szerda, 06:32
Dňa 10.4.2024 sa uskutočnila recitačná súťaž ŠKULTÉTYHO ZORNIČKA. Žiaci súťažili v prednese poézie a prózy v dvoch kategóriach. Do okresného kola postúpili žiaci: v I. kategórii - A.Györgyová, L.Macková a v II.kategórii - Z.Rimóczi.
Všetkým súťažiacim gratulujeme a postupujúcim žiakom prajeme veľa úspechov!
(Šeböková)
 
Elektronický formulár na zápis do 1. ročníka 2024
2024. április 09. kedd, 12:36

Zákonný zástupca môže základnej škole doručiť prihlášku naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na mailovú adresu: skola@cebovce.sk od 09.04.2024 do 12.04.2024. Neoddeliteľnou súčasťou elektronickej prihlášky je  tlačivo s podpismi oboch zákonných zástupcov ( príloha 1:  Vyhlásenie )

Prihláška na vzdelávanie v ZŠ - s vyučovacím jazykom SLOVENSKÝM

Prihláška na vyzdelávanie v ZŠ - s vyučovacím jazykom MAĎARSKÝM

Vyhlásenie ZZ

 
Zápis do 1. ročníka pre šk.r. 2024/2025 / Beiratkozás a 2024/2025-ös tanév 1.osztályába
2024. április 05. péntek, 13:40

Milí rodičia budúcich prváčikov!

Opäť je tu obdobie, kedy sa  rozhodujete, ktorá základná škola bude pre Vaše dieťa tá správna, ktorá mu vytvorí príjemnú atmosféru, ktorá ponúkne dobré priestorové vybavenie, moderné pomôcky, výborných učiteľov, zaujímavé mimoškolské aktivity, možnosť pracovať s počítačmi, učiť sa cudzie jazyky a pod.

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Čebovce – Alapiskola és Óvoda Csáb Vás Touto cestou srdečne pozývame na zápis do 1. ročníka na školský rok 2024/2025.

Zápis do 1. ročníka základnej školy pre nový školský rok 2024/2025 bude 11.apríla 2024 od 14:00h do 17:00hod.

  • Zápisu sa zúčastnia obaja zákonní zástupcovia. V prípade, neúčasti jedného zo zákonných zástupcov, je potrebné priniesť splnomocnenie neprítomného zákonného zástupcu.
  • Je potrebné priniesť si so sebou prefotený rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča  alebo zákonného zástupcu.

alebo

v  elektronickou formou cez elektronický formulár od 09. apríla 2024 do 12. apríla 2024.

Každý rodič, resp. zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa, ktoré dovŕši do 31. 8. 2024 šiesty rok života do prvej triedy základnej školy.

V prípade otázok sa informujte na telefónnom čísle: 0918651438.

Tešíme sa na Vás!


Kedves jövendőbeli elsősök szülei!

Ismételten eljött az időszak, amikor Önöknek döntést kell hozniuk, melyik iskola lenne gyermekük számára a legmegfelelőbb. Melyik nyújtja számukra a legmegfelelőbb légkört, jó felszereltségű, modern segédeszközökkel ellátott, ahol kitűnő tanárok várják őket, érdekes aktivitásokkal, interaktív oktatással, idegen nyelvek elsajátításának lehetőségével…

A Csábi Alapiskola és Óvoda igazgatósága  ezúton szeretettel meghívja Önöket az

1. osztályába való beiratkozásra a 2024/2025-ös tanévre.

Beiratkozás a 2024/2025-ös tanévre 2024. április 11-én 14:00 órától  17:00 óráig lesz.

  • A beiratkozáshoz mindkét szülő jelenléte szükséges. Abban az esetben, ha valamelyik szülő nem tud részt venni, szükséges a másik szülőt meghatalmazni.
  • A beiratkozáshoz szükséges a gyermek születési bizonyítványa és a szülő személyazonossági igazolványa.

vagy

elektronikus formában, elektronikus nyomtatványon  2024. április 9-től április 12-ig.

Iskolaköteles az a gyermek, aki 2024 augusztus 31-ig betölti hatodik életévét.

Egyéb információt a következő telefonszámon kaphatnak: 0918651438.

Szeretettel várjuk Önöket!

 
Svetový deň povedomia o autizme 2024 / Az autizmus világnapja
2024. április 03. szerda, 08:44

Pripájame sa k celosvetovej kampani „Rozsvieť modrú“.

Včera, 2. apríla, bol Svetový deň povedomia o autizme – symbolom je modrá farba.

Členovia OSN sa v roku 2008 rozhodli, že dátum 2. apríl bude Svetový deň povedomia o autizme.

Podporu autistom a ich blízkym vyjadríme aj tak, že sme si obliekli niečo modré.  Na prejav úcty k tejto diagnóze sa 2. apríla významné budovy a stavby po celom svete rozžiaria na modro. Modrá je symbolom komunikácie.

Vnímajme inakosť s citom.

.................................................................................................................................

Csatlakozunk a "Ragyogj kéken!" globális kampányhoz.

Tegnap, április 2-án volt az Autizmus Világnapja – ennek a szimbóluma a kék szín.

2008-ban az Egyesült Nemzetek Szervezetének tagjai úgy döntöttek, hogy április 2-a lesz az Autizmus Világnapja.

Támogatásunkat az autistáknak és szeretteiknek kék ruhával fejezzük ki. A diagnózis tiszteletben tartása érdekében április 2-án a világ fontos épületei és építményei kéken világítanak. A kék a kommunikáció szimbóluma.

Érzékeljük a másságot érzéssel.

 
Úspech na biblickej olympiáde 2024 – Siker a bibliaversenyen
2024. március 27. szerda, 10:54

Dňa 22.03.2024 sa konalo dekanátne kolo Biblickej olympiády v Šahách pre žiakov s vyučovacím jazykom maďarským. Našu školu reprezentovali žiaci – Daniel Húšťava (6.B tr.), Stephanie Bodžárová (7.B tr.) a Alexandra Húšťavová (8.B). Žiaci sa umiestnili na I. mieste a postupujú do interdiecézneho kola, kde budú reprezentovať zároveň aj našu diecézu. Želáme im veľa úspechov.

...................................................................................................................................

2024.03.22-én Bibliaversenyre került sor Ipolyságon a magyar tannyelvű iskolák részére. Az esperesi fordulón iskolánkat Húšťava Daniel (6.B tr.), Bodžár Stephanie (7.B tr.) és  Húšťava Alexandra (8.B) képviselte. A diákok I. helyezést értek el és bejutottak az egyházmegyék közötti döntőbe, ahol egyben az egyházmegyénket is fogják képviselni. Sok sikert kívánunk nékik.

Hyacinta Balgová

 
<< Első < Előző 1 3 4 5 6 7 8 9 10 > Utolsó >>

1. oldal / 162
SlovenčinaMagyar

Az iskola felszereltsége

- Tornaterem
- Multifunkcionális sportpálya
- Szaktantermek (Fizika, Kémia)
- Nyelvtantermek
- Számítógépes termek
- Multimédia termek
- Könyvtár
- Étterem
- Napközi otthon
- Óvoda

Keresés

PARTNEREK
Csáb KözségCsábi Plébánia
Hajnalok Völgye fesztiválOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Iskolánk életéből

Projektek

PRINED
PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk