ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality Galéria Základná škola
Galéria - Základná škola
ZŠ s MŠ ČebovceZŠ s MŠ Čebovce 
Deň rodiny 2024Deň rodiny 2024 (59)
Deň vody v ZŠ 2023Deň vody v ZŠ 2023 (28)
Spomienková slávnosť v Budapešti 2024Spomienková slávnosť v Budapešti 2024 (2)
Maškarný ples 2024Maškarný ples 2024 (32)
Lyžiarsky výcvik 2024Lyžiarsky výcvik 2024 (23)
Šaliansky Maťko - školské kolo 2024Šaliansky Maťko - školské kolo 2024 (4)
Vianočný program MO 2023Vianočný program MO 2023 (23)
Vianočný program SO 2023Vianočný program SO 2023 (34)
Beseda s pánom včelárom 2023Beseda s pánom včelárom 2023 (17)
Mikuláš v škole 2023Mikuláš v škole 2023 (23)
Exkurzia - Energoland Mochovce 2023Exkurzia - Energoland Mochovce 2023 (25)
Bubnovačka 2023Bubnovačka 2023 (13)
Deň Deň "D" 2023 (29)
Pasovanie prvákov 2023Pasovanie prvákov 2023 (33)
Deň úcty k starším (magyar tagozat) 2023Deň úcty k starším (magyar tagozat) 2023 (33)
Deň úcty k starším (II. stupeň) 2023Deň úcty k starším (II. stupeň) 2023 (32)
Gloria Victis 2023Gloria Victis 2023 (5)
Deň úcty k starším (I. stupeň) 2023Deň úcty k starším (I. stupeň) 2023 (39)
Deň zvierat 2023Deň zvierat 2023 (33)
Deň mlieka na našej škole 2023Deň mlieka na našej škole 2023 (13)
Po stopách velikánov 2023 / Nagyjaink nyomában 2023Po stopách velikánov 2023 / Nagyjaink nyomában 2023 (21)
Štipendium Rákócziho združenia 2023 / Rákóczi szövetség - beiratkozás 2023Štipendium Rákócziho združenia 2023 / Rákóczi szövetség - beiratkozás 2023 (26)
Slávnostné otvorenie šk.roka 2023/2024Slávnostné otvorenie šk.roka 2023/2024 (17)
Rozlúčka s deviatakmi 2023Rozlúčka s deviatakmi 2023 (26)
Školský výlet - Čierny Balog, hrad Slovenská Ľupča 2023Školský výlet - Čierny Balog, hrad Slovenská Ľupča 2023 (31)
Škola v prírode 2023Škola v prírode 2023 (32)
Výlet do Budapešti 2023Výlet do Budapešti 2023 (8)
Slávnostné ukončenie šk. roka 2022/2023Slávnostné ukončenie šk. roka 2022/2023 (29)
Deň detí 2023Deň detí 2023 (57)
Plavecký výcvik 2023Plavecký výcvik 2023 (25)
Hrad Modrý Kameň Hrad Modrý Kameň "Remeslá ožívajú" 2023 (23)
Návšteva divadla vo Zvolene - I. stupeň 2023Návšteva divadla vo Zvolene - I. stupeň 2023 (6)
Deň matiek 2023Deň matiek 2023 (35)
Deň Zeme 2023Deň Zeme 2023 (26)
Zápis do 1. ročníka 2023Zápis do 1. ročníka 2023 (22)
Protidrogová prednáška pre 7.-9. ročník 2023Protidrogová prednáška pre 7.-9. ročník 2023 (8)
Piataci a šiestaci na hrade Modrý Kameň 2023Piataci a šiestaci na hrade Modrý Kameň 2023 (25)
Deň vody v ZŠ 2023Deň vody v ZŠ 2023 (48)
Maškarný ples 2023Maškarný ples 2023 (51)
Vianočný program 2022Vianočný program 2022 (57)
Hvezdáreňa a planetárium Žiar nad Hronom 2022Hvezdáreňa a planetárium Žiar nad Hronom 2022 (8)
Deň D 2022Deň D 2022 (40)
Pasovanie prvákov 2022Pasovanie prvákov 2022 (38)
Beseda o včelárstve 2022Beseda o včelárstve 2022 (16)
Gloria Victis 2022Gloria Victis 2022 (5)
Deň úcty 2022Deň úcty 2022 (70)
Týždeň zdravej výživy 2022Týždeň zdravej výživy 2022 (11)
Rákóczi szövetség 2022Rákóczi szövetség 2022 (9)
Divadlo v anglickom jazyku 2022Divadlo v anglickom jazyku 2022 (13)
Deň zvierat 2022Deň zvierat 2022 (28)
Timravina studnička - školské kolo 2022Timravina studnička - školské kolo 2022 (11)
Nagyjaink nyomában 2022Nagyjaink nyomában 2022 (16)
Svetový deň mlieka 2022Svetový deň mlieka 2022 (17)
Slávnostné ukončenie šk.r. 2021/2022Slávnostné ukončenie šk.r. 2021/2022 (50)
Rozlúčková / Ballagás MO 2022Rozlúčková / Ballagás MO 2022 (19)
Rozlúčka s deviatakmi SO 2022Rozlúčka s deviatakmi SO 2022 (31)
Buza informácií vo V. Krtíši 2022Buza informácií vo V. Krtíši 2022 (13)
Čítajme si 2022Čítajme si 2022 (11)
Exkurzia - Tajov, Banská Bystrica 2022Exkurzia - Tajov, Banská Bystrica 2022 (14)
Škola v prírode 2022Škola v prírode 2022 (48)
Deň detí 2022Deň detí 2022 (50)
Deň matiek 2022Deň matiek 2022 (40)
English Star 2022English Star 2022 (6)
Deň Zeme 2022Deň Zeme 2022 (25)
Okresné kolo Slávik Slovenska 2022Okresné kolo Slávik Slovenska 2022 (7)
A költészet napja /deň maďarskej poézie 2022A költészet napja /deň maďarskej poézie 2022 (6)
Zápis do 1. ročníka 2022Zápis do 1. ročníka 2022 (42)
Výchovný koncert 04-2022Výchovný koncert 04-2022 (24)
Matematický klokanko 2022Matematický klokanko 2022 (9)
Deň otvorených dverí 2022Deň otvorených dverí 2022 (21)
Slávik Slovenska - školské kolo 2022Slávik Slovenska - školské kolo 2022 (4)
Stolnotenisový turnaj 2022Stolnotenisový turnaj 2022 (7)
Deň vody 2022Deň vody 2022 (63)
Maškarný ples 2022Maškarný ples 2022 (9)
Pasovanie prvákov 2021Pasovanie prvákov 2021 (15)
Mikuláš 2021Mikuláš 2021 (14)
Netradičná retro hodina v 7.A 2021Netradičná retro hodina v 7.A 2021 (5)
Úcta k starším 2021Úcta k starším 2021 (7)
EKO ALARM - recyklovanie 2021EKO ALARM - recyklovanie 2021 (15)
Deň jablka 2021Deň jablka 2021 (22)
Deň zvierat 2021Deň zvierat 2021 (20)
Školská knižnica 2021Školská knižnica 2021 (8)
Rákóczi Szövetség 2021 / Rákócziho združenieRákóczi Szövetség 2021 / Rákócziho združenie (11)
Prvý deň v 1. triede 2021Prvý deň v 1. triede 2021 (12)
Prvé stretnutie budúcich prváčikov 2021Prvé stretnutie budúcich prváčikov 2021 (63)
Rozlúčková slávnosť 2020/2021Rozlúčková slávnosť 2020/2021 (17)
Slávnostné ukončenie šk.r. 2020/2021Slávnostné ukončenie šk.r. 2020/2021 (11)
Návšteva pána ministra B. Gröhlinga na našej ZŠ 2021Návšteva pána ministra B. Gröhlinga na našej ZŠ 2021 (51)
Aktivity za I. polrok v 3.A 2021Aktivity za I. polrok v 3.A 2021 (18)
Deň matiek 2021Deň matiek 2021 (9)
V 4.A sa učíme hravou formou 2021V 4.A sa učíme hravou formou 2021 (13)
Deň Zeme 2021Deň Zeme 2021 (25)
Mikuláš 2020Mikuláš 2020 (19)
Deň zvierat 2020Deň zvierat 2020 (13)
Zdravá výživa 2020Zdravá výživa 2020 (16)
Maškarný ples 2020Maškarný ples 2020 (85)
Vianoce v ZŠ - magyar tagozat 2019Vianoce v ZŠ - magyar tagozat 2019 (47)
Vianoce v ZŠ - magyar tagozat 2019Vianoce v ZŠ - magyar tagozat 2019 (49)
Vianoce v ZŠ 2019Vianoce v ZŠ 2019 (52)
Súťaž v aranžovaní - Čaro Vianoc 2019Súťaž v aranžovaní - Čaro Vianoc 2019 (23)
Šaliansky Maťko 2019Šaliansky Maťko 2019 (6)
Mikuláš 2019Mikuláš 2019 (37)
Bubnovanie 2019Bubnovanie 2019 (27)
Deň D 2019Deň D 2019 (68)
Úcta k starším 2019Úcta k starším 2019 (57)
Tekvičkové popoludnie a jesenná výzdoba 2019Tekvičkové popoludnie a jesenná výzdoba 2019 (38)
Exkurzia - Kremnica 2019Exkurzia - Kremnica 2019 (32)
Deň zvierat 2019Deň zvierat 2019 (49)
Rákóczi ösztöndíj 2019Rákóczi ösztöndíj 2019 (31)
Slávnostné otvorenie šk.r. 2019/2020Slávnostné otvorenie šk.r. 2019/2020 (18)
Deň mlieka v škole 2019Deň mlieka v škole 2019 (21)
Vymenovanie pani riaditeľky 2019Vymenovanie pani riaditeľky 2019 (17)
Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019 (77)
Rozlúčka s deviatakmi 2019Rozlúčka s deviatakmi 2019 (83)
Koncoročné opekanie s rodičmi 2019Koncoročné opekanie s rodičmi 2019 (10)
Olympijský deň 2019Olympijský deň 2019 (47)
Mikuláš 2022Mikuláš 2022 (14)
Plavecký výcvik 2019Plavecký výcvik 2019 (15)
Plavecký výcvik 2019Plavecký výcvik 2019 
Výchovný koncert zo ZUŠ 2019Výchovný koncert zo ZUŠ 2019 (24)
Školský výlet - Atlantis Levice 2019Školský výlet - Atlantis Levice 2019 (20)
Škola v prírode 2019Škola v prírode 2019 (27)
Navštívili nás hasiči 2019Navštívili nás hasiči 2019 (46)
Exkurzia - hrad Modrý Kameň 2019Exkurzia - hrad Modrý Kameň 2019 (53)
Deň detí 2019Deň detí 2019 (83)
Deň matiek 2019Deň matiek 2019 (60)
Výstava - Rákóczi Ferenc 2019Výstava - Rákóczi Ferenc 2019 (10)
Noc v škole 2019Noc v škole 2019 (32)
Zápis do 1.roč. 2019Zápis do 1.roč. 2019 (30)
Zdravé zúbky - prednáška 2019Zdravé zúbky - prednáška 2019 (8)
Deň otvorených dverí 2019Deň otvorených dverí 2019 (59)
Výchovný koncert - pán Budínsky z Očovej 2019Výchovný koncert - pán Budínsky z Očovej 2019 (39)
Požiarnici v 4.A 2019Požiarnici v 4.A 2019 (8)
Deň vody 2019Deň vody 2019 (36)
Žiaci zo 4.A na Hrade Modrý Kameň 2019Žiaci zo 4.A na Hrade Modrý Kameň 2019 (16)
Virrantó 2019Virrantó 2019 (54)
Maškarný ples 2019Maškarný ples 2019 (47)
Vianočný program - magyar tagozat 2018Vianočný program - magyar tagozat 2018 (58)
Vianočný program 2018Vianočný program 2018 (43)
Vianočné trhy 2018Vianočné trhy 2018 (23)
Míkuláš 2018Míkuláš 2018 (47)
Náboj Junior 2018Náboj Junior 2018 (12)
Sajó Sándor - súťaž v poézii 2018Sajó Sándor - súťaž v poézii 2018 (4)
Deň Deň "D" 2018 (95)
Gloria Victis 2018Gloria Victis 2018 (7)
Deň výživy 2018Deň výživy 2018 (20)
Deň úcty k starším 2018Deň úcty k starším 2018 (50)
Žiaci 4.A a 5.A na exkurzii v Sv. Antone a B. Štiavnici 2018Žiaci 4.A a 5.A na exkurzii v Sv. Antone a B. Štiavnici 2018 (35)
Deň zvierat 2018Deň zvierat 2018 (87)
Rákócziho združenie - štipendiá /Rákóczi Szövetség: beiratkozási ösztöndíj 2018Rákócziho združenie - štipendiá /Rákóczi Szövetség: beiratkozási ösztöndíj 2018 (27)
Žiaci 8.A a 9.A na exkurzii v SMM a múzeu SNPŽiaci 8.A a 9.A na exkurzii v SMM a múzeu SNP (51)
Účelové cvičenie 2018Účelové cvičenie 2018 (15)
Slávnostné otvorenie šk.r. 2018/2019Slávnostné otvorenie šk.r. 2018/2019 (24)
Slávnostné ukončenie šk.r. 2017/2018Slávnostné ukončenie šk.r. 2017/2018 (47)
Rozlúčková slávnosť 2018Rozlúčková slávnosť 2018 (109)
Detská olympiáda 2018Detská olympiáda 2018 (80)
Zúčastnili sme sa na szeder.feszt.2018Zúčastnili sme sa na szeder.feszt.2018 (77)
Školský výlet - Ostrihom 2018Školský výlet - Ostrihom 2018 (49)
Školský výlet - Dolná Strehová 2018Školský výlet - Dolná Strehová 2018 (19)
Školský výlet - Betliar, jaskyne 2018Školský výlet - Betliar, jaskyne 2018 (7)
Školský výlet - Zveropark Žarnovica 2018Školský výlet - Zveropark Žarnovica 2018 (35)
Plavecký výcvik 2018Plavecký výcvik 2018 (19)
Školský výlet - Atlantis Levice 2018Školský výlet - Atlantis Levice 2018 (58)
Škola v prírode - Telgárt 2018Škola v prírode - Telgárt 2018 (38)
Deň detí 2018Deň detí 2018 (84)
Siedmaci na Hrade Modrý Kameň 2018Siedmaci na Hrade Modrý Kameň 2018 (88)
Prednášky - šikana, kyberšikana, trestná zodpovednosť 2018Prednášky - šikana, kyberšikana, trestná zodpovednosť 2018 (13)
Deň matiek 2018Deň matiek 2018 (60)
Deň Zeme 2018Deň Zeme 2018 (64)
Dopravná výchova pre I.stupeň ZŠ 2018Dopravná výchova pre I.stupeň ZŠ 2018 (28)
V rytme tanca 2018V rytme tanca 2018 (11)
Zápis detí do 1.ročníka ZŠ na šk.r. 2018/2019Zápis detí do 1.ročníka ZŠ na šk.r. 2018/2019 (56)
Vieš, čo čítaš? 2018Vieš, čo čítaš? 2018 (6)
Svetový deň vody 2018Svetový deň vody 2018 (78)
Deň otvorených dverí 2018Deň otvorených dverí 2018 (76)
Príprava veľkonočnej výzdoby 2018Príprava veľkonočnej výzdoby 2018 (11)
Divadelné predstavenie - Paramisi társulat 2018Divadelné predstavenie - Paramisi társulat 2018 (26)
Maškarný ples 2018Maškarný ples 2018 (100)
Lyžiarsky výcvik - Telgárt 2018Lyžiarsky výcvik - Telgárt 2018 (57)
Zimné radovánky 2018Zimné radovánky 2018 (23)
Vianoce v ZŠ 2017Vianoce v ZŠ 2017 (98)
Šaliansky Maťko 2017Šaliansky Maťko 2017 (8)
Žiaci I. stupňa na predstavení Spievankovo v Lučenci 2017Žiaci I. stupňa na predstavení Spievankovo v Lučenci 2017 (12)
Divadlo Zvolen 2017Divadlo Zvolen 2017 (7)
Mikuláš v škole a pasovanie prvákov 2017Mikuláš v škole a pasovanie prvákov 2017 (115)
Deň Deň "D" a Noc v škole 2017 (110)
Projekty 7.A z biológie 2017Projekty 7.A z biológie 2017 (15)
Deň úcty k starším 2017Deň úcty k starším 2017 (55)
Finančná gramotnosť na hodine matematiky v 5.A 2017Finančná gramotnosť na hodine matematiky v 5.A 2017 (24)
Tekvičkové popoludnie 2017Tekvičkové popoludnie 2017 (60)
Deň zvierat 2017Deň zvierat 2017 (69)
Kodály Zoltán - výstava 2017Kodály Zoltán - výstava 2017 (15)
Exkurzia - Harmanecká jaskyňa 2017Exkurzia - Harmanecká jaskyňa 2017 (45)
Žiaci z MR na nášvteve u nás 2017Žiaci z MR na nášvteve u nás 2017 (53)
Rákóczi szövetség 2017Rákóczi szövetség 2017 (48)
Slávnostné otvorenie šk.r. 2017/2018Slávnostné otvorenie šk.r. 2017/2018 (25)
Slávnostné ukončenie šk.r. 2016/2017Slávnostné ukončenie šk.r. 2016/2017 (51)
Rozlúčka s deviatakmi 2017Rozlúčka s deviatakmi 2017 (115)
Opekačka s rodičmi ZŠ 2017Opekačka s rodičmi ZŠ 2017 (35)
Školský výlet - Betliar 2017Školský výlet - Betliar 2017 (83)
Školský výlet - Čierny Balog 2017Školský výlet - Čierny Balog 2017 (23)
Škola v prírode 2017Škola v prírode 2017 (73)
Exkurzia - Hrad Modrý Kameň 2017Exkurzia - Hrad Modrý Kameň 2017 (92)
Palócföldi csalogány 2017Palócföldi csalogány 2017 (5)
Výstava - sv. Ladislav 2017Výstava - sv. Ladislav 2017 (17)
Výchovný koncert 2017Výchovný koncert 2017 (32)
Dopravná výchova 2017Dopravná výchova 2017 (12)
Deň detí 2017Deň detí 2017 (101)
Deň Zeme 2017Deň Zeme 2017 (73)
Deň matiek 2017Deň matiek 2017 (78)
Zdravá výživa - džúsy a pyré 2017Zdravá výživa - džúsy a pyré 2017 (31)
Deň tanca KK 2017Deň tanca KK 2017 (8)
Zápis detí do 1. ročníka na šk.r. 2017/2018Zápis detí do 1. ročníka na šk.r. 2017/2018 (50)
Netradičná hodina literatúry v 5.A 2017Netradičná hodina literatúry v 5.A 2017 (5)
Vynášanie Moreny 2017Vynášanie Moreny 2017 (11)
Marec - mesiac kníh 2017Marec - mesiac kníh 2017 (10)
Junior Internet 2017Junior Internet 2017 (48)
Súťaž V rytme tanca 2017Súťaž V rytme tanca 2017 (4)
Deň otvorených dverí 2017Deň otvorených dverí 2017 (53)
Cirkusové predstavenie - umelci z Ukrajiny 2017Cirkusové predstavenie - umelci z Ukrajiny 2017 (55)
Exkurzia - deti I. stupňa v Leviciach 2017Exkurzia - deti I. stupňa v Leviciach 2017 (25)
Výstava na škole - 200 rokov maďarského divadelníctva v Košiciach 2017Výstava na škole - 200 rokov maďarského divadelníctva v Košiciach 2017 (12)
Deň vody 2017Deň vody 2017 (134)
Lyžiarsky výcvik 2017Lyžiarsky výcvik 2017 (27)
Okresná školská strelecká liga v streľbe 2017Okresná školská strelecká liga v streľbe 2017 (4)
Maškarný ples 2017Maškarný ples 2017 (131)
Zimné radovánky 01-17Zimné radovánky 01-17 (6)
Súťaž v aranžovaní 2016Súťaž v aranžovaní 2016 (6)
Netradičná hodina biológie o včelárstve 2016Netradičná hodina biológie o včelárstve 2016 (5)
Vianočná besiedka 2016Vianočná besiedka 2016 (11)
Vianočný program MO 2016Vianočný program MO 2016 (92)
Vianočný program SO 2016Vianočný program SO 2016 (138)
Pasovanie prvákov, Mikuláš a tvorivé dielne 2016Pasovanie prvákov, Mikuláš a tvorivé dielne 2016 (160)
Deň Deň "D" 2016 (109)
Divadlo - Zvolen - Denník Anny Frankovej 2016Divadlo - Zvolen - Denník Anny Frankovej 2016 (3)
Exkurzia - 5.A Planetárium 2016Exkurzia - 5.A Planetárium 2016 (6)
Noc v škole 2016Noc v škole 2016 (116)
Úcta k starším 2016Úcta k starším 2016 (64)
Tekvičkové popoludnie 2016Tekvičkové popoludnie 2016 (46)
Staviame obydlia 2016Staviame obydlia 2016 (8)
Deň jablka 2016Deň jablka 2016 (12)
Protidrogová prednáška 2016Protidrogová prednáška 2016 (18)
Exkurzia - Harmanec 2016Exkurzia - Harmanec 2016 (22)
Deň zvierat 2016Deň zvierat 2016 (124)
Účelové cvičenie - september 2016Účelové cvičenie - september 2016 (70)
Slávnostné otvorenie šk.r. 2016/2017Slávnostné otvorenie šk.r. 2016/2017 (24)
Výlet do Budapešti 8. a 9. ročník 2016Výlet do Budapešti 8. a 9. ročník 2016 (7)
Škola v prírode 2016Škola v prírode 2016 (14)
Školský výlet - 7.A 2016Školský výlet - 7.A 2016 (10)
Slávnostné ukončenie šk.r. 2015/2016Slávnostné ukončenie šk.r. 2015/2016 (28)
opekačka s rodičmi ZŠ 2016opekačka s rodičmi ZŠ 2016 (49)
Rozlúčka s deviatakmi 2016Rozlúčka s deviatakmi 2016 (123)
Majstrovstvá Slovenska v streľbe 2016Majstrovstvá Slovenska v streľbe 2016 (13)
Krajské kolo v brannom viacboji 2016Krajské kolo v brannom viacboji 2016 (37)
Ochutnávka ovocia a ovocných štiav Vendomat 2016Ochutnávka ovocia a ovocných štiav Vendomat 2016 (26)
Prírodoveda v teréne 2016Prírodoveda v teréne 2016 (6)
Dopravná výchova 2016Dopravná výchova 2016 (17)
Piataci a šiestaci na exkurzii - Sv. Anton a Banská Štiavnica 2016Piataci a šiestaci na exkurzii - Sv. Anton a Banská Štiavnica 2016 (34)
Exkurzia - hrad Modrý Kameň 2016Exkurzia - hrad Modrý Kameň 2016 (19)
Deň detí 2016Deň detí 2016 (155)
Plavecký výcvik 2016Plavecký výcvik 2016 (46)
Deň matiek 2016Deň matiek 2016 (78)
1.miesto v OK vo futbale najmladších žiakov 20161.miesto v OK vo futbale najmladších žiakov 2016 (20)
Zumbou proti rakovine 2016Zumbou proti rakovine 2016 (8)
Deň Zeme 2016Deň Zeme 2016 (223)
Zápis do 1. ročníka 2016Zápis do 1. ročníka 2016 (48)
Zápis do 1. ročníka 2016Zápis do 1. ročníka 2016 
Netradičná hodina 5.A (04-16)Netradičná hodina 5.A (04-16) (11)
Netradičná hodina 7.A (04-16)Netradičná hodina 7.A (04-16) (7)
Deň otvorených dverí 2016Deň otvorených dverí 2016 (46)
Deň vody 2016Deň vody 2016 (139)
Pinkó 2016Pinkó 2016 (82)
Valentínska pošta 2016Valentínska pošta 2016 (53)
Maškarný ples 2016Maškarný ples 2016 (134)
Mikuláš, vianočný program, vianočné trhy 2015Mikuláš, vianočný program, vianočné trhy 2015 (240)
Šaliansky Maťko 2015Šaliansky Maťko 2015 (3)
Strelecká súťaž OK 2015Strelecká súťaž OK 2015 (21)
Deň Deň "D" 2015 (188)
Noc v škole 2015Noc v škole 2015 (115)
Noc v škole 2015Noc v škole 2015 
Deň úcty k starším 2015Deň úcty k starším 2015 (94)
Tekvičkové popoludnie 2015Tekvičkové popoludnie 2015 (51)
Prírodovedný krúžok - tekvičky 2015Prírodovedný krúžok - tekvičky 2015 (15)
Jesenné aktivity prvákov a druhákov 2015Jesenné aktivity prvákov a druhákov 2015 (46)
Svetový deň zvierat 2015 / Az állatok világnapjaSvetový deň zvierat 2015 / Az állatok világnapja (124)
Účelové cvičenie 09/2015Účelové cvičenie 09/2015 (95)
Slávnostné otvorenie šk.r. 2015/2016Slávnostné otvorenie šk.r. 2015/2016 (35)
Vyhodnotenie šk.roka 2014/2015Vyhodnotenie šk.roka 2014/2015 (34)
Rozlúčka s deviatakmi / Ballagás 2015Rozlúčka s deviatakmi / Ballagás 2015 (89)
Výchovný koncert ZUS 2015Výchovný koncert ZUS 2015 (31)
Dopravná výchova 2015Dopravná výchova 2015 (32)
MDD 2015MDD 2015 (196)
Členovia streleckého krúžku postúpili na MS 2015Členovia streleckého krúžku postúpili na MS 2015 (9)
Futbalisti postúpili na krajskú súťaž 2015Futbalisti postúpili na krajskú súťaž 2015 (3)
Exkurzia - Hrad Modrý Kameň 2015Exkurzia - Hrad Modrý Kameň 2015 (133)
Plavecký výcvik 2015Plavecký výcvik 2015 (38)
Deň matiek 2015Deň matiek 2015 (104)
Pyšná princezná / A makrancos hercegnő 2015Pyšná princezná / A makrancos hercegnő 2015 (39)
Deň Zeme 2015Deň Zeme 2015 (173)
Naša žiačka na MS Slovenska v streleckej súťaži 2015Naša žiačka na MS Slovenska v streleckej súťaži 2015 (3)
Súťaž v prednese / Tompa Mihály szavalóverseny 2015Súťaž v prednese / Tompa Mihály szavalóverseny 2015 (3)
Svetový deň vody 2015Svetový deň vody 2015 (90)
Biblická olympiáda 2015 / Bibliaverseny 2015Biblická olympiáda 2015 / Bibliaverseny 2015 (23)
Zatmenie Slnka 2015 / Napfogyatkozás 2015Zatmenie Slnka 2015 / Napfogyatkozás 2015 (77)
Rozprávkové vretienko 2015Rozprávkové vretienko 2015 (5)
Vynovené sociálne zariadeniaVynovené sociálne zariadenia (14)
Projekty 02-15Projekty 02-15 (9)
Vyučujúci počas Vyučujúci počas "chrípkových" prázdnin 02-2015 (49)
Prírodovedný krúžok - radosti zimy 2015Prírodovedný krúžok - radosti zimy 2015 (13)
Zápis do 1. ročníka 2015Zápis do 1. ročníka 2015 (46)
Maškarný ples 2015Maškarný ples 2015 (163)
Deň otvorených dverí / Nyitott ajtók napja - január 2015Deň otvorených dverí / Nyitott ajtók napja - január 2015 (10)
Škôlkari z Bátorovej na návšteve v našej ZŠ 2015Škôlkari z Bátorovej na návšteve v našej ZŠ 2015 (10)
Predvianočná nálada v triedach 2014Predvianočná nálada v triedach 2014 (31)
Súťaž v aranžovaní Želovce 2014Súťaž v aranžovaní Želovce 2014 (10)
Karácsonyi műsor 2014Karácsonyi műsor 2014 (175)
Vianočný program 2014Vianočný program 2014 (110)
Mikuláš 2014Mikuláš 2014 (33)
Divadelné predstavenie Čert a Káča 2014Divadelné predstavenie Čert a Káča 2014 (36)
Šaliansky Maťko - školské kolo 2014Šaliansky Maťko - školské kolo 2014 (9)
Strelecká súťaž 2014Strelecká súťaž 2014 (16)
Koncert v kostole 2014Koncert v kostole 2014 (11)
Deň „D“ / „D“ nap 2014Deň „D“ / „D“ nap 2014 (175)
Aktivity v 1.A - jeseň 2014Aktivity v 1.A - jeseň 2014 (27)
Mesiac úcty k starším 2014Mesiac úcty k starším 2014 (90)
Svetový deň zvierat 2014Svetový deň zvierat 2014 (86)
Cezpoľný beh 2014Cezpoľný beh 2014 (4)
Oberačkové slávnosti 2014Oberačkové slávnosti 2014 (22)
Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 (21)
Slávnostné ukončenie školského roka 2013/2014Slávnostné ukončenie školského roka 2013/2014 (78)
Rozlúčka s deviatakmi 2014Rozlúčka s deviatakmi 2014 (95)
Školský výlet Čierny Balog - Vydrovská dolina 2014Školský výlet Čierny Balog - Vydrovská dolina 2014 (69)
Deň detí / Gyereknap 2014Deň detí / Gyereknap 2014 (230)
Ľudová pieseň - súťaž / Népdalverseny 2014Ľudová pieseň - súťaž / Népdalverseny 2014 (14)
Deň matiek 2014Deň matiek 2014 (58)
"Letom stredovekom" 2014 (66)
Deň Zeme / A Föld napja 2014Deň Zeme / A Föld napja 2014 (189)
Psíčkovo - predstavenie 2014Psíčkovo - predstavenie 2014 (20)
Deň poézie / A költészet napja 2014Deň poézie / A költészet napja 2014 (9)
Deň narcisov v ŽelovciachDeň narcisov v Želovciach (4)
Dekanátne kolá Biblickej olympiády 2014Dekanátne kolá Biblickej olympiády 2014 (13)
Deň vody/ Víznap 2014Deň vody/ Víznap 2014 (16)
Svetový deň vody 2014Svetový deň vody 2014 (49)
Maškarný ples 2014Maškarný ples 2014 (60)
Zápis prvákov 2014Zápis prvákov 2014 (42)
Súťaž v aranžovaní 2013Súťaž v aranžovaní 2013 (20)
Vianočný program 2013Vianočný program 2013 (59)
Mikuláš 2013Mikuláš 2013 (52)
Exkuzia - Bratislava 2013Exkuzia - Bratislava 2013 (58)
Kriminalita mládeže - prednáška 2013Kriminalita mládeže - prednáška 2013 (38)
Mesiac úcty k starším 2013Mesiac úcty k starším 2013 (60)
Prednáška - Pravda o drogáchPrednáška - Pravda o drogách (18)
Vadaspark 2013Vadaspark 2013 (60)
Tekvičkové popoludnie 2013Tekvičkové popoludnie 2013 (26)
Popoluška 2013Popoluška 2013 (56)
Svetový deň zvierat 2013Svetový deň zvierat 2013 (77)
"Hviezdy na dosah" (67)
Slávnostné otvorenie školského roka 2013/2014Slávnostné otvorenie školského roka 2013/2014 (15)
Slávnostné ukončenie šk.r. 2012/13Slávnostné ukončenie šk.r. 2012/13 (35)
Ballagás 2013Ballagás 2013 (22)
Rozlúčka - deviataci 2013Rozlúčka - deviataci 2013 (33)
Na výlete - piataci, šiestaci, siedmaci 2013Na výlete - piataci, šiestaci, siedmaci 2013 (23)
Exkurzia Banská Štiavnica 2013Exkurzia Banská Štiavnica 2013 (71)
Z aktivít maďarského oddelenia/ A magyar tagozat aktivitásaibólZ aktivít maďarského oddelenia/ A magyar tagozat aktivitásaiból (35)
Hrad Modrý Kameň 2013Hrad Modrý Kameň 2013 (21)
Hrad Modrý Kameň 2012Hrad Modrý Kameň 2012 (72)
Hrad Modrý Kameň 2011Hrad Modrý Kameň 2011 (94)
Divadlo Maska - Profesor IndigoDivadlo Maska - Profesor Indigo (46)
Malý futbal - krajské kolo 2013Malý futbal - krajské kolo 2013 (18)
Malý futbal - regionálne kolo 2013Malý futbal - regionálne kolo 2013 (17)
Deň matiek 2013Deň matiek 2013 (49)
Malý futbal dievčatá 2013Malý futbal dievčatá 2013 (39)
Deň Zeme 2013 2.Deň Zeme 2013 2. (105)
Deň Zeme 2013Deň Zeme 2013 (92)
Plavecký výcvik 2013Plavecký výcvik 2013 (49)
Malý futbal - skupinové kolo 2013Malý futbal - skupinové kolo 2013 (15)
Marec - mesiac kníh v 4.AMarec - mesiac kníh v 4.A (8)
Dekanátne kolo Biblickej olympiády 2013Dekanátne kolo Biblickej olympiády 2013 (7)
Literárna súťaž 2013Literárna súťaž 2013 (14)
Jarné Jarné "prázdniny" učiteľov školy 2013 (37)
Projekt štvrtákov na hodine angličtinyProjekt štvrtákov na hodine angličtiny (8)
Maškarný ples 2013Maškarný ples 2013 (60)
Zápis detí do 1. ročníka na šk.rok 2013/2014Zápis detí do 1. ročníka na šk.rok 2013/2014 (40)
Pečenie medovníčkov 1.A 2012Pečenie medovníčkov 1.A 2012 (43)
Šikovné ruky - zimaŠikovné ruky - zima (9)
Koncert chrámovej hudby v miestnom kostoleKoncert chrámovej hudby v miestnom kostole (16)
Vianočný program 2012Vianočný program 2012 (44)
Vianočná súťaž Želovce 2012Vianočná súťaž Želovce 2012 (22)
Vianočná výzdoba 2012Vianočná výzdoba 2012 (14)
Mesiac úcty k starším 2012Mesiac úcty k starším 2012 (36)
Ovocníčkovia 2012Ovocníčkovia 2012 (20)
Tekvičkové popoludnie 2012Tekvičkové popoludnie 2012 (19)
Cvičenie v prírode - náučný chodníkCvičenie v prírode - náučný chodník 
Mikuláš 2010Mikuláš 2010 (51)
Tekvičkové popoludnieTekvičkové popoludnie (26)
Vianoce 2011 - ZUŠVianoce 2011 - ZUŠ (35)
 
 
 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

Hlľadanie

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
Festivál ÚDOLIE SVITANÍOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Projekty

PRINED
PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

POP3


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk