ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality Galéria Materská škola
Galéria - Materská škola
ZŠ s MŠ ČebovceZŠ s MŠ Čebovce 
Rozlúčka s predškolákmi v MŠ 2024 / Ballagás az óvodábanRozlúčka s predškolákmi v MŠ 2024 / Ballagás az óvodában (16)
Deň detí 2024Deň detí 2024 (15)
Deň rodiny - MŠ 2024Deň rodiny - MŠ 2024 (15)
Deň Zeme 2024Deň Zeme 2024 (20)
Deň vody v MŠ 2024Deň vody v MŠ 2024 (8)
Karneval 2024Karneval 2024 (10)
Vianoce v MŠ 2023Vianoce v MŠ 2023 (19)
Deň materských škôl 2023Deň materských škôl 2023 (18)
Úcta k starším v MŠ 2023Úcta k starším v MŠ 2023 (21)
Jesenná tvorivá dielňa s ochutnávkou nátierok v MŠ 2023Jesenná tvorivá dielňa s ochutnávkou nátierok v MŠ 2023 (16)
Európsky deň športu 2023Európsky deň športu 2023 (12)
Svetový deň zvierat v MŠ 2023Svetový deň zvierat v MŠ 2023 (14)
Deň mlieka v MŠ 2023Deň mlieka v MŠ 2023 (11)
Rozlúčka s predškolákmi 2023Rozlúčka s predškolákmi 2023 (28)
Deň detí v MŠ 2023Deň detí v MŠ 2023 (16)
Deň matiek v MŠ 2023Deň matiek v MŠ 2023 (9)
Návšteva MŠ v ZUŠ 2023Návšteva MŠ v ZUŠ 2023 (12)
Bezpečne na cestách v MŠ 2023Bezpečne na cestách v MŠ 2023 (12)
Deň Zeme v MŠ 2023Deň Zeme v MŠ 2023 (15)
Deň vody v MŠ 2023Deň vody v MŠ 2023 (15)
Maškarný ples MŠ 2023Maškarný ples MŠ 2023 (16)
Svetový deň behu v MŠ 2022Svetový deň behu v MŠ 2022 (17)
Úcta k starším v MŠ 2022Úcta k starším v MŠ 2022 (25)
Svetový deň výživy v MŠ 2022Svetový deň výživy v MŠ 2022 (25)
Svetový deň zvierat v MŠ 2022Svetový deň zvierat v MŠ 2022 (16)
Svetový deň mlieka v MŠ 2022Svetový deň mlieka v MŠ 2022 (13)
Rozlúčka s predškolákmi 2022Rozlúčka s predškolákmi 2022 (48)
Aktivity MŠ jar - leto 2022Aktivity MŠ jar - leto 2022 (29)
December v MŠ 2021December v MŠ 2021 (22)
Jesenné aktivity v MŠ 2021Jesenné aktivity v MŠ 2021 (13)
Mikuláš v MŠ 2020Mikuláš v MŠ 2020 (51)
Deň materských škôl 2020Deň materských škôl 2020 (21)
Svetový deň výživy 2020Svetový deň výživy 2020 (35)
Zimné radovánky v MŠ 2019Zimné radovánky v MŠ 2019 (9)
Predčitateľská gramotnosť v MŠ 2019Predčitateľská gramotnosť v MŠ 2019 (14)
Pečenie medovníkov v MŠ 2019Pečenie medovníkov v MŠ 2019 (37)
Vianoce v MŠ 2019Vianoce v MŠ 2019 (76)
Mikuláš v MŠ 2019Mikuláš v MŠ 2019 (32)
Deň D v MŠ 2019Deň D v MŠ 2019 (42)
Deň zvierat v MŠ 2019Deň zvierat v MŠ 2019 (16)
Jeseň v MŠ 2019Jeseň v MŠ 2019 (35)
Deň zdravia v MŠ 2019Deň zdravia v MŠ 2019 (24)
Rozlúčka s predškolákmi v MŠ 2019Rozlúčka s predškolákmi v MŠ 2019 (45)
MŠ - opekanie s rodičmi 2019MŠ - opekanie s rodičmi 2019 
MŠ - stretnutie s hasičmi 2019MŠ - stretnutie s hasičmi 2019 (30)
Letná olympiáda Lesenice - MŠ 2019Letná olympiáda Lesenice - MŠ 2019 (14)
Letná olympiáda Lesenice - MŠ 2019Letná olympiáda Lesenice - MŠ 2019 (41)
MDD v MŠ 2019MDD v MŠ 2019 (69)
MŠ - Stretnutie s policajtkou Katkou 2019MŠ - Stretnutie s policajtkou Katkou 2019 (39)
MŠ - Literárno-dramatický prednes v Príbelciach 2019MŠ - Literárno-dramatický prednes v Príbelciach 2019 (14)
Deň vody v MŠ 2019Deň vody v MŠ 2019 
Deň vody v MŠ 2019Deň vody v MŠ 2019 (35)
Návšteva knižnice MŠ 2019Návšteva knižnice MŠ 2019 (12)
Vianočný program MŠ 2018Vianočný program MŠ 2018 (35)
Mikuláš v MŠ 2018Mikuláš v MŠ 2018 (21)
Deň Deň "D" v MŠ 2018 (26)
Svetový deň zvierat v MŠ 2018Svetový deň zvierat v MŠ 2018 (44)
Svetový deň zvierat v MŠ 2018Svetový deň zvierat v MŠ 2018 
Jeseň v MŠ 2018Jeseň v MŠ 2018 (95)
Divadlo Včielka 2018Divadlo Včielka 2018 (14)
Čitateľská a predčitateľská gramotnosť 2018Čitateľská a predčitateľská gramotnosť 2018 
Cvičíme pre radosť 2018Cvičíme pre radosť 2018 (11)
Rozlúčka s predškolákmi 2018Rozlúčka s predškolákmi 2018 (58)
Zápis detí do MŠ 2018Zápis detí do MŠ 2018 (19)
Vychádzka MŠ do Evolučnej záhrady 2018Vychádzka MŠ do Evolučnej záhrady 2018 (34)
Deň vody v MŠ 2018Deň vody v MŠ 2018 (18)
Deti MŠ na návšteve knižnice 2018Deti MŠ na návšteve knižnice 2018 (13)
Vianoce v MŠ 2017Vianoce v MŠ 2017 (38)
Mikuláš v MŠ 2017Mikuláš v MŠ 2017 (36)
Vianočné tvorivé dielne v MŠ 2017Vianočné tvorivé dielne v MŠ 2017 (33)
Deň materských škôl 2017Deň materských škôl 2017 (26)
Tvorivé dielne v MŠ - Deň ovocia a zeleniny 2017Tvorivé dielne v MŠ - Deň ovocia a zeleniny 2017 (42)
Výlet - Nitra 2017Výlet - Nitra 2017 (95)
Opekačka s rodičmi MŠ 2017Opekačka s rodičmi MŠ 2017 (28)
Rozlúčka so škôlkou 2017Rozlúčka so škôlkou 2017 (27)
Deň detí MŠ v Bátorovej 2017Deň detí MŠ v Bátorovej 2017 (135)
Deň detí MŠ 2017Deň detí MŠ 2017 (45)
Deň Zeme MŠ 2017Deň Zeme MŠ 2017 (31)
DOD a zápis v MŠ 2017DOD a zápis v MŠ 2017 (40)
Návšteva knižnice 2017Návšteva knižnice 2017 (33)
Deň otvorených dverí v ZŠ 2017Deň otvorených dverí v ZŠ 2017 (31)
Cirkusové predstavenie - MŠ 2017Cirkusové predstavenie - MŠ 2017 (8)
Deň vody v MŠ 2017Deň vody v MŠ 2017 (12)
Olympiáda 2017Olympiáda 2017 (14)
Maškarný ples MŠ 2017Maškarný ples MŠ 2017 (30)
Vianoce v MŠ 2016Vianoce v MŠ 2016 (64)
Mikuláš v MŠ 2016Mikuláš v MŠ 2016 (25)
Jeseň v MŠ v obrázkoch 2016Jeseň v MŠ v obrázkoch 2016 (67)
Deň materských škôl 2016Deň materských škôl 2016 (38)
Deň zdravia v MŠ 2016Deň zdravia v MŠ 2016 (55)
Opekačka s rodičmi MŠ 2016Opekačka s rodičmi MŠ 2016 (37)
Rozlúčka s predškolákmi 2016Rozlúčka s predškolákmi 2016 (68)
Výlet do Budapešti 2016Výlet do Budapešti 2016 (101)
Deň detí v MŠ 2016Deň detí v MŠ 2016 (76)
Deň matiek v MŠ 2016Deň matiek v MŠ 2016 (20)
Zápis detí do MŠ 2016Zápis detí do MŠ 2016 (22)
Deň Zeme v MŠ 2016Deň Zeme v MŠ 2016 (75)
Deň vody v MŠ 2016Deň vody v MŠ 2016 (25)
Jarné tvorivé dielne 2016Jarné tvorivé dielne 2016 (36)
Návšteva knižnice 2016Návšteva knižnice 2016 (10)
Aj takto sme sa hrali na tému Dopravné prostriedky 2016Aj takto sme sa hrali na tému Dopravné prostriedky 2016 (24)
Zimné radovánky v MŠ 2016Zimné radovánky v MŠ 2016 (35)
Maškarný ples v MŠ 2016Maškarný ples v MŠ 2016 (94)
Vianočná besiedka v MŠ 2015Vianočná besiedka v MŠ 2015 (50)
Mikuláš v MŠ 2015Mikuláš v MŠ 2015 (30)
Deň jablka 2015 / Almanap 2015Deň jablka 2015 / Almanap 2015 (85)
Svetový deň zvierat v MŠ 2015 / Az állatok világnapja az óvodábanSvetový deň zvierat v MŠ 2015 / Az állatok világnapja az óvodában (16)
Rozlúčka s predškolákmi 2015Rozlúčka s predškolákmi 2015 (55)
Deň detí v MŠ 2015Deň detí v MŠ 2015 (66)
Deň matiek v MŠ 2015Deň matiek v MŠ 2015 (41)
Deň Zeme v materskej škole 2015Deň Zeme v materskej škole 2015 (70)
Zlatý slávik 2015Zlatý slávik 2015 (25)
Využitie interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacej činnosti - marec 2015Využitie interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacej činnosti - marec 2015 (23)
Deň vody v MŠ 2015Deň vody v MŠ 2015 (34)
Zápis detí do MŠ a DOD 2015Zápis detí do MŠ a DOD 2015 (14)
Návšteva školskej knižnice 03/2015Návšteva školskej knižnice 03/2015 (12)
Aj takto sme cvičili - marec 2015Aj takto sme cvičili - marec 2015 (6)
Stavanie snehuliakov 2015Stavanie snehuliakov 2015 (37)
Maškarný ples MŠ 2015Maškarný ples MŠ 2015 (62)
Sánkovanie 2015Sánkovanie 2015 (30)
Vianočná besiedka v MŠ 2014Vianočná besiedka v MŠ 2014 (52)
Aktivity MŠ - december 2014Aktivity MŠ - december 2014 (50)
Deň Deň "D" - MŠ 2014 (34)
Deň zdravej výživy 2014Deň zdravej výživy 2014 (44)
Tvorivé dielne - Tekvičkovo 2014Tvorivé dielne - Tekvičkovo 2014 (41)
Zdravé zúbky 2014Zdravé zúbky 2014 (13)
Svetový deň zvierat MŠ 2014Svetový deň zvierat MŠ 2014 (30)
Výlet škôlkarov v Notincs 2014Výlet škôlkarov v Notincs 2014 (123)
Rozlúčka s predškolákmi 2014Rozlúčka s predškolákmi 2014 (65)
Spoločná opekačka v MŠ 2014Spoločná opekačka v MŠ 2014 (82)
Deň detí v MŠ spojená s návštevou škôlkárov z Bátorovej 2014Deň detí v MŠ spojená s návštevou škôlkárov z Bátorovej 2014 (132)
Deň matiek v materskej škole 2014Deň matiek v materskej škole 2014 (53)
Deň Zeme v materskej škole 2014Deň Zeme v materskej škole 2014 (60)
Tvorivé dielne - maľovanie veľkonočných vajíčok v MS 2014Tvorivé dielne - maľovanie veľkonočných vajíčok v MS 2014 (26)
Svetový deň vody v MŠ 2014Svetový deň vody v MŠ 2014 (33)
Bienestar a škôlkári 2014Bienestar a škôlkári 2014 (51)
Den otvorených dverí a zápis v MŠ 2014Den otvorených dverí a zápis v MŠ 2014 (12)
Karneval 2014Karneval 2014 (36)
Zimné radovánky 2014Zimné radovánky 2014 (35)
Škôlkári na návšteve u prvákov 2014Škôlkári na návšteve u prvákov 2014 (23)
Posedenie pri jedličke 2013Posedenie pri jedličke 2013 (21)
Vianočná besiedka 2013Vianočná besiedka 2013 (27)
Mikuláš v MŠ 2013Mikuláš v MŠ 2013 (28)
Pečenie medovníčkov 2013Pečenie medovníčkov 2013 (31)
Deň zdravej výživy 2013Deň zdravej výživy 2013 (28)
Turistická vychádzka 2013Turistická vychádzka 2013 (14)
Hviezdy na dosah MŠHviezdy na dosah MŠ (26)
Svetový deň zvierat MŠ 2013Svetový deň zvierat MŠ 2013 (14)
Šarkaniáda v MŠ 2013Šarkaniáda v MŠ 2013 (22)
Deň detí 2013Deň detí 2013 (26)
Výchovný koncertVýchovný koncert (27)
Rozlúčka s predškolákmi 2013Rozlúčka s predškolákmi 2013 (60)
Deň matiek MŠ 2013Deň matiek MŠ 2013 (58)
Plavecký výcvik škôlkárov 2013Plavecký výcvik škôlkárov 2013 (37)
Škôlkári na návšteve v 1.roč. ZŠ - 2013Škôlkári na návšteve v 1.roč. ZŠ - 2013 (8)
Mikuláš v MŠ 2012Mikuláš v MŠ 2012 (8)
Pečenie medovníčkov 2012Pečenie medovníčkov 2012 (13)
MŠ - V ríši zdraviaMŠ - V ríši zdravia (21)
MŠ - MedovníčkyMŠ - Medovníčky (19)
 
 
 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

Hlľadanie

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
Festivál ÚDOLIE SVITANÍOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Projekty

PRINED
PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

POP3


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk