ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality Galéria
Galéria
ZŠ s MŠ Čebovce - Slávnostné ukončenie šk.r. 2020/2021ZŠ s MŠ Čebovce » Slávnostné ukončenie šk.r. 2020/2021 (11)
ZŠ s MŠ Čebovce - Účelové cvičenie 2018ZŠ s MŠ Čebovce » Účelové cvičenie 2018 (15)
ZŠ s MŠ Čebovce - Deň matiek 2017ZŠ s MŠ Čebovce » Deň matiek 2017 (78)
ZŠ s MŠ Čebovce - Okresná školská strelecká liga v streľbe 2017ZŠ s MŠ Čebovce » Okresná školská strelecká liga v streľbe 2017 (4)
ZŠ s MŠ Čebovce - Zumbou proti rakovine 2016ZŠ s MŠ Čebovce » Zumbou proti rakovine 2016 (8)
ZŠ s MŠ Čebovce - O škole - Porucha vodovodu v ZŠZŠ s MŠ Čebovce » O škole » Porucha vodovodu v ZŠ (28)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Deň Zeme v MŠ 2023ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Deň Zeme v MŠ 2023 (15)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Deň vody v MŠ 2023ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Deň vody v MŠ 2023 (15)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Maškarný ples MŠ 2023ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Maškarný ples MŠ 2023 (16)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Svetový deň behu v MŠ 2022ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Svetový deň behu v MŠ 2022 (17)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Úcta k starším v MŠ 2022ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Úcta k starším v MŠ 2022 (25)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Svetový deň výživy v MŠ 2022ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Svetový deň výživy v MŠ 2022 (25)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Svetový deň zvierat v MŠ 2022ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Svetový deň zvierat v MŠ 2022 (16)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Svetový deň mlieka v MŠ 2022ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Svetový deň mlieka v MŠ 2022 (13)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Rozlúčka s predškolákmi 2022ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Rozlúčka s predškolákmi 2022 (48)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Aktivity MŠ jar - leto 2022ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Aktivity MŠ jar - leto 2022 (29)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - December v MŠ 2021ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » December v MŠ 2021 (22)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Jesenné aktivity v MŠ 2021ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Jesenné aktivity v MŠ 2021 (13)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Mikuláš v MŠ 2020ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Mikuláš v MŠ 2020 (51)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Deň materských škôl 2020ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Deň materských škôl 2020 (21)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Svetový deň výživy 2020ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Svetový deň výživy 2020 (35)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Zimné radovánky v MŠ 2019ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Zimné radovánky v MŠ 2019 (9)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Predčitateľská gramotnosť v MŠ 2019ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Predčitateľská gramotnosť v MŠ 2019 (14)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Pečenie medovníkov v MŠ 2019ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Pečenie medovníkov v MŠ 2019 (37)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Vianoce v MŠ 2019ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Vianoce v MŠ 2019 (76)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Mikuláš v MŠ 2019ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Mikuláš v MŠ 2019 (32)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Deň D v MŠ 2019ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Deň D v MŠ 2019 (42)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Deň zvierat v MŠ 2019ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Deň zvierat v MŠ 2019 (16)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Jeseň v MŠ 2019ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Jeseň v MŠ 2019 (35)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Deň zdravia v MŠ 2019ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Deň zdravia v MŠ 2019 (24)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Rozlúčka s predškolákmi v MŠ 2019ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Rozlúčka s predškolákmi v MŠ 2019 (45)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - MŠ - stretnutie s hasičmi 2019ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » MŠ - stretnutie s hasičmi 2019 (30)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Letná olympiáda Lesenice - MŠ 2019ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Letná olympiáda Lesenice - MŠ 2019 (14)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Letná olympiáda Lesenice - MŠ 2019ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Letná olympiáda Lesenice - MŠ 2019 (41)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - MDD v MŠ 2019ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » MDD v MŠ 2019 (69)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - MŠ - Stretnutie s policajtkou Katkou 2019ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » MŠ - Stretnutie s policajtkou Katkou 2019 (39)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - MŠ - Literárno-dramatický prednes v Príbelciach 2019ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » MŠ - Literárno-dramatický prednes v Príbelciach 2019 (14)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Deň vody v MŠ 2019ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Deň vody v MŠ 2019 (35)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Návšteva knižnice MŠ 2019ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Návšteva knižnice MŠ 2019 (12)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Vianočný program MŠ 2018ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Vianočný program MŠ 2018 (35)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Mikuláš v MŠ 2018ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Mikuláš v MŠ 2018 (21)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Deň ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Deň "D" v MŠ 2018 (26)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Svetový deň zvierat v MŠ 2018ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Svetový deň zvierat v MŠ 2018 (44)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Jeseň v MŠ 2018ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Jeseň v MŠ 2018 (95)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Divadlo Včielka 2018ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Divadlo Včielka 2018 (14)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Cvičíme pre radosť 2018ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Cvičíme pre radosť 2018 (11)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Rozlúčka s predškolákmi 2018ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Rozlúčka s predškolákmi 2018 (58)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Zápis detí do MŠ 2018ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Zápis detí do MŠ 2018 (19)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Vychádzka MŠ do Evolučnej záhrady 2018ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Vychádzka MŠ do Evolučnej záhrady 2018 (34)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Deň vody v MŠ 2018ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Deň vody v MŠ 2018 (18)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Deti MŠ na návšteve knižnice 2018ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Deti MŠ na návšteve knižnice 2018 (13)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Vianoce v MŠ 2017ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Vianoce v MŠ 2017 (38)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Mikuláš v MŠ 2017ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Mikuláš v MŠ 2017 (36)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Vianočné tvorivé dielne v MŠ 2017ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Vianočné tvorivé dielne v MŠ 2017 (33)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Deň materských škôl 2017ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Deň materských škôl 2017 (26)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Tvorivé dielne v MŠ - Deň ovocia a zeleniny 2017ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Tvorivé dielne v MŠ - Deň ovocia a zeleniny 2017 (42)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Výlet - Nitra 2017ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Výlet - Nitra 2017 (95)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Opekačka s rodičmi MŠ 2017ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Opekačka s rodičmi MŠ 2017 (28)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Rozlúčka so škôlkou 2017ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Rozlúčka so škôlkou 2017 (27)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Deň detí MŠ v Bátorovej 2017ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Deň detí MŠ v Bátorovej 2017 (135)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Deň detí MŠ 2017ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Deň detí MŠ 2017 (45)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Deň Zeme MŠ 2017ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Deň Zeme MŠ 2017 (31)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - DOD a zápis v MŠ 2017ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » DOD a zápis v MŠ 2017 (40)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Návšteva knižnice 2017ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Návšteva knižnice 2017 (33)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Deň otvorených dverí v ZŠ 2017ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Deň otvorených dverí v ZŠ 2017 (31)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Cirkusové predstavenie - MŠ 2017ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Cirkusové predstavenie - MŠ 2017 (8)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Deň vody v MŠ 2017ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Deň vody v MŠ 2017 (12)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Olympiáda 2017ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Olympiáda 2017 (14)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Maškarný ples MŠ 2017ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Maškarný ples MŠ 2017 (30)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Vianoce v MŠ 2016ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Vianoce v MŠ 2016 (64)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Mikuláš v MŠ 2016ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Mikuláš v MŠ 2016 (25)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Jeseň v MŠ v obrázkoch 2016ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Jeseň v MŠ v obrázkoch 2016 (67)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Deň materských škôl 2016ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Deň materských škôl 2016 (38)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Deň zdravia v MŠ 2016ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Deň zdravia v MŠ 2016 (55)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Opekačka s rodičmi MŠ 2016ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Opekačka s rodičmi MŠ 2016 (37)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Rozlúčka s predškolákmi 2016ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Rozlúčka s predškolákmi 2016 (68)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Výlet do Budapešti 2016ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Výlet do Budapešti 2016 (101)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Deň detí v MŠ 2016ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Deň detí v MŠ 2016 (76)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Deň matiek v MŠ 2016ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Deň matiek v MŠ 2016 (20)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Zápis detí do MŠ 2016ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Zápis detí do MŠ 2016 (22)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Deň Zeme v MŠ 2016ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Deň Zeme v MŠ 2016 (75)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Deň vody v MŠ 2016ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Deň vody v MŠ 2016 (25)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Jarné tvorivé dielne 2016ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Jarné tvorivé dielne 2016 (36)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Návšteva knižnice 2016ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Návšteva knižnice 2016 (10)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Aj takto sme sa hrali na tému Dopravné prostriedky 2016ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Aj takto sme sa hrali na tému Dopravné prostriedky 2016 (24)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Zimné radovánky v MŠ 2016ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Zimné radovánky v MŠ 2016 (35)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Maškarný ples v MŠ 2016ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Maškarný ples v MŠ 2016 (94)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Vianočná besiedka v MŠ 2015ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Vianočná besiedka v MŠ 2015 (50)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Mikuláš v MŠ 2015ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Mikuláš v MŠ 2015 (30)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Deň jablka 2015 / Almanap 2015ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Deň jablka 2015 / Almanap 2015 (85)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Svetový deň zvierat v MŠ 2015 / Az állatok világnapja az óvodábanZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Svetový deň zvierat v MŠ 2015 / Az állatok világnapja az óvodában (16)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Rozlúčka s predškolákmi 2015ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Rozlúčka s predškolákmi 2015 (55)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Deň detí v MŠ 2015ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Deň detí v MŠ 2015 (66)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Deň matiek v MŠ 2015ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Deň matiek v MŠ 2015 (41)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Deň Zeme v materskej škole 2015ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Deň Zeme v materskej škole 2015 (70)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Zlatý slávik 2015ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Zlatý slávik 2015 (25)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Využitie interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacej činnosti - marec 2015ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Využitie interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacej činnosti - marec 2015 (23)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Deň vody v MŠ 2015ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Deň vody v MŠ 2015 (34)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Zápis detí do MŠ a DOD 2015ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Zápis detí do MŠ a DOD 2015 (14)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Návšteva školskej knižnice 03/2015ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Návšteva školskej knižnice 03/2015 (12)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Aj takto sme cvičili - marec 2015ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Aj takto sme cvičili - marec 2015 (6)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Stavanie snehuliakov 2015ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Stavanie snehuliakov 2015 (37)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Maškarný ples MŠ 2015ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Maškarný ples MŠ 2015 (62)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Sánkovanie 2015ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Sánkovanie 2015 (30)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Vianočná besiedka v MŠ 2014ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Vianočná besiedka v MŠ 2014 (52)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Aktivity MŠ - december 2014ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Aktivity MŠ - december 2014 (50)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Deň ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Deň "D" - MŠ 2014 (34)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Deň zdravej výživy 2014ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Deň zdravej výživy 2014 (44)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Tvorivé dielne - Tekvičkovo 2014ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Tvorivé dielne - Tekvičkovo 2014 (41)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Zdravé zúbky 2014ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Zdravé zúbky 2014 (13)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Svetový deň zvierat MŠ 2014ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Svetový deň zvierat MŠ 2014 (30)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Výlet škôlkarov v Notincs 2014ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Výlet škôlkarov v Notincs 2014 (123)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Rozlúčka s predškolákmi 2014ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Rozlúčka s predškolákmi 2014 (65)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Spoločná opekačka v MŠ 2014ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Spoločná opekačka v MŠ 2014 (82)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Deň detí v MŠ spojená s návštevou škôlkárov z Bátorovej 2014ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Deň detí v MŠ spojená s návštevou škôlkárov z Bátorovej 2014 (132)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Deň matiek v materskej škole 2014ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Deň matiek v materskej škole 2014 (53)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Deň Zeme v materskej škole 2014ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Deň Zeme v materskej škole 2014 (60)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Tvorivé dielne - maľovanie veľkonočných vajíčok v MS 2014ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Tvorivé dielne - maľovanie veľkonočných vajíčok v MS 2014 (26)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Svetový deň vody v MŠ 2014ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Svetový deň vody v MŠ 2014 (33)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Bienestar a škôlkári 2014ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Bienestar a škôlkári 2014 (51)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Den otvorených dverí a zápis v MŠ 2014ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Den otvorených dverí a zápis v MŠ 2014 (12)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Karneval 2014ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Karneval 2014 (36)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Zimné radovánky 2014ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Zimné radovánky 2014 (35)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Škôlkári na návšteve u prvákov 2014ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Škôlkári na návšteve u prvákov 2014 (23)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Posedenie pri jedličke 2013ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Posedenie pri jedličke 2013 (21)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Vianočná besiedka 2013ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Vianočná besiedka 2013 (27)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Mikuláš v MŠ 2013ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Mikuláš v MŠ 2013 (28)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Pečenie medovníčkov 2013ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Pečenie medovníčkov 2013 (31)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Deň zdravej výživy 2013ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Deň zdravej výživy 2013 (28)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Turistická vychádzka 2013ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Turistická vychádzka 2013 (14)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Hviezdy na dosah MŠZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Hviezdy na dosah MŠ (26)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Svetový deň zvierat MŠ 2013ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Svetový deň zvierat MŠ 2013 (14)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Šarkaniáda v MŠ 2013ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Šarkaniáda v MŠ 2013 (22)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Deň detí 2013ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Deň detí 2013 (26)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Výchovný koncertZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Výchovný koncert (27)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Rozlúčka s predškolákmi 2013ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Rozlúčka s predškolákmi 2013 (60)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Deň matiek MŠ 2013ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Deň matiek MŠ 2013 (58)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Plavecký výcvik škôlkárov 2013ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Plavecký výcvik škôlkárov 2013 (37)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Škôlkári na návšteve v 1.roč. ZŠ - 2013ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Škôlkári na návšteve v 1.roč. ZŠ - 2013 (8)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Mikuláš v MŠ 2012ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Mikuláš v MŠ 2012 (8)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - Pečenie medovníčkov 2012ZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » Pečenie medovníčkov 2012 (13)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - MŠ - V ríši zdraviaZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » MŠ - V ríši zdravia (21)
ZŠ s MŠ Čebovce - Materská škola - MŠ - MedovníčkyZŠ s MŠ Čebovce » Materská škola » MŠ - Medovníčky (19)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Hrad Modrý Kameň ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Hrad Modrý Kameň "Remeslá ožívajú" 2023 (23)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Návšteva divadla vo Zvolene - I. stupeň 2023ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Návšteva divadla vo Zvolene - I. stupeň 2023 (6)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Deň matiek 2023ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Deň matiek 2023 (35)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Deň Zeme 2023ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Deň Zeme 2023 (26)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Zápis do 1. ročníka 2023ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Zápis do 1. ročníka 2023 (22)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Protidrogová prednáška pre 7.-9. ročník 2023ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Protidrogová prednáška pre 7.-9. ročník 2023 (8)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Piataci a šiestaci na hrade Modrý Kameň 2023ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Piataci a šiestaci na hrade Modrý Kameň 2023 (25)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Deň vody v ZŠ 2023ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Deň vody v ZŠ 2023 (48)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Maškarný ples 2023ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Maškarný ples 2023 (51)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Vianočný program 2022ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Vianočný program 2022 (57)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Hvezdáreňa a planetárium Žiar nad Hronom 2022ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Hvezdáreňa a planetárium Žiar nad Hronom 2022 (8)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Deň D 2022ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Deň D 2022 (40)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Pasovanie prvákov 2022ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Pasovanie prvákov 2022 (38)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Beseda o včelárstve 2022ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Beseda o včelárstve 2022 (16)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Gloria Victis 2022ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Gloria Victis 2022 (5)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Deň úcty 2022ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Deň úcty 2022 (70)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Týždeň zdravej výživy 2022ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Týždeň zdravej výživy 2022 (11)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Rákóczi szövetség 2022ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Rákóczi szövetség 2022 (9)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Divadlo v anglickom jazyku 2022ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Divadlo v anglickom jazyku 2022 (13)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Deň zvierat 2022ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Deň zvierat 2022 (28)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Timravina studnička - školské kolo 2022ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Timravina studnička - školské kolo 2022 (11)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Nagyjaink nyomában 2022ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Nagyjaink nyomában 2022 (16)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Svetový deň mlieka 2022ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Svetový deň mlieka 2022 (17)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Slávnostné ukončenie šk.r. 2021/2022ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Slávnostné ukončenie šk.r. 2021/2022 (50)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Rozlúčková / Ballagás MO 2022ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Rozlúčková / Ballagás MO 2022 (19)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Rozlúčka s deviatakmi SO 2022ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Rozlúčka s deviatakmi SO 2022 (31)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Buza informácií vo V. Krtíši 2022ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Buza informácií vo V. Krtíši 2022 (13)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Čítajme si 2022ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Čítajme si 2022 (11)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Exkurzia - Tajov, Banská Bystrica 2022ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Exkurzia - Tajov, Banská Bystrica 2022 (14)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Škola v prírode 2022ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Škola v prírode 2022 (48)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Deň detí 2022ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Deň detí 2022 (50)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Deň matiek 2022ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Deň matiek 2022 (40)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - English Star 2022ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » English Star 2022 (6)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Deň Zeme 2022ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Deň Zeme 2022 (25)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Okresné kolo Slávik Slovenska 2022ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Okresné kolo Slávik Slovenska 2022 (7)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - A költészet napja /deň maďarskej poézie 2022ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » A költészet napja /deň maďarskej poézie 2022 (6)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Zápis do 1. ročníka 2022ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Zápis do 1. ročníka 2022 (42)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Výchovný koncert 04-2022ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Výchovný koncert 04-2022 (24)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Matematický klokanko 2022ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Matematický klokanko 2022 (9)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Deň otvorených dverí 2022ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Deň otvorených dverí 2022 (21)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Slávik Slovenska - školské kolo 2022ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Slávik Slovenska - školské kolo 2022 (4)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Stolnotenisový turnaj 2022ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Stolnotenisový turnaj 2022 (7)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Deň vody 2022ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Deň vody 2022 (63)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Maškarný ples 2022ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Maškarný ples 2022 (9)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Pasovanie prvákov 2021ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Pasovanie prvákov 2021 (15)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Mikuláš 2021ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Mikuláš 2021 (14)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Netradičná retro hodina v 7.A 2021ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Netradičná retro hodina v 7.A 2021 (5)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Úcta k starším 2021ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Úcta k starším 2021 (7)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - EKO ALARM - recyklovanie 2021ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » EKO ALARM - recyklovanie 2021 (15)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Deň jablka 2021ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Deň jablka 2021 (22)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Deň zvierat 2021ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Deň zvierat 2021 (20)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Školská knižnica 2021ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Školská knižnica 2021 (8)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Rákóczi Szövetség 2021 / Rákócziho združenieZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Rákóczi Szövetség 2021 / Rákócziho združenie (11)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Prvý deň v 1. triede 2021ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Prvý deň v 1. triede 2021 (12)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Prvé stretnutie budúcich prváčikov 2021ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Prvé stretnutie budúcich prváčikov 2021 (63)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Rozlúčková slávnosť 2020/2022ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Rozlúčková slávnosť 2020/2022 (17)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Návšteva pána ministra B. Gröhlinga na našej ZŠ 2021ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Návšteva pána ministra B. Gröhlinga na našej ZŠ 2021 (51)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Aktivity za I. polrok v 3.A 2021ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Aktivity za I. polrok v 3.A 2021 (18)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Deň matiek 2021ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Deň matiek 2021 (9)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - V 4.A sa učíme hravou formou 2021ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » V 4.A sa učíme hravou formou 2021 (13)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Deň Zeme 2021ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Deň Zeme 2021 (25)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Mikuláš 2020ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Mikuláš 2020 (19)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Deň zvierat 2020ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Deň zvierat 2020 (13)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Zdravá výživa 2020ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Zdravá výživa 2020 (16)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Maškarný ples 2020ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Maškarný ples 2020 (85)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Vianoce v ZŠ - magyar tagozat 2019ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Vianoce v ZŠ - magyar tagozat 2019 (47)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Vianoce v ZŠ - magyar tagozat 2019ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Vianoce v ZŠ - magyar tagozat 2019 (49)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Vianoce v ZŠ 2019ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Vianoce v ZŠ 2019 (52)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Súťaž v aranžovaní - Čaro Vianoc 2019ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Súťaž v aranžovaní - Čaro Vianoc 2019 (23)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Šaliansky Maťko 2019ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Šaliansky Maťko 2019 (6)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Mikuláš 2019ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Mikuláš 2019 (37)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Bubnovanie 2019ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Bubnovanie 2019 (27)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Deň D 2019ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Deň D 2019 (68)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Úcta k starším 2019ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Úcta k starším 2019 (57)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Tekvičkové popoludnie a jesenná výzdoba 2019ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Tekvičkové popoludnie a jesenná výzdoba 2019 (38)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Exkurzia - Kremnica 2019ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Exkurzia - Kremnica 2019 (32)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Deň zvierat 2019ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Deň zvierat 2019 (49)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Rákóczi ösztöndíj 2019ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Rákóczi ösztöndíj 2019 (31)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Slávnostné otvorenie šk.r. 2019/2020ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Slávnostné otvorenie šk.r. 2019/2020 (18)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Deň mlieka v škole 2019ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Deň mlieka v škole 2019 (21)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Vymenovanie pani riaditeľky 2019ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Vymenovanie pani riaditeľky 2019 (17)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019 (77)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Rozlúčka s deviatakmi 2019ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Rozlúčka s deviatakmi 2019 (83)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Koncoročné opekanie s rodičmi 2019ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Koncoročné opekanie s rodičmi 2019 (10)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Olympijský deň 2019ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Olympijský deň 2019 (47)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Mikuláš 2022ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Mikuláš 2022 (14)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Plavecký výcvik 2019ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Plavecký výcvik 2019 (15)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Výchovný koncert zo ZUŠ 2019ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Výchovný koncert zo ZUŠ 2019 (24)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Školský výlet - Atlantis Levice 2019ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Školský výlet - Atlantis Levice 2019 (20)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Škola v prírode 2019ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Škola v prírode 2019 (27)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Navštívili nás hasiči 2019ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Navštívili nás hasiči 2019 (46)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Exkurzia - hrad Modrý Kameň 2019ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Exkurzia - hrad Modrý Kameň 2019 (53)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Deň detí 2019ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Deň detí 2019 (83)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Deň matiek 2019ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Deň matiek 2019 (60)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Výstava - Rákóczi Ferenc 2019ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Výstava - Rákóczi Ferenc 2019 (10)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Noc v škole 2019ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Noc v škole 2019 (32)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Zápis do 1.roč. 2019ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Zápis do 1.roč. 2019 (30)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Zdravé zúbky - prednáška 2019ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Zdravé zúbky - prednáška 2019 (8)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Deň otvorených dverí 2019ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Deň otvorených dverí 2019 (59)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Výchovný koncert - pán Budínsky z Očovej 2019ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Výchovný koncert - pán Budínsky z Očovej 2019 (39)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Požiarnici v 4.A 2019ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Požiarnici v 4.A 2019 (8)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Deň vody 2019ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Deň vody 2019 (36)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Žiaci zo 4.A na Hrade Modrý Kameň 2019ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Žiaci zo 4.A na Hrade Modrý Kameň 2019 (16)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Virrantó 2019ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Virrantó 2019 (54)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Maškarný ples 2019ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Maškarný ples 2019 (47)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Vianočný program - magyar tagozat 2018ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Vianočný program - magyar tagozat 2018 (58)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Vianočný program 2018ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Vianočný program 2018 (43)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Vianočné trhy 2018ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Vianočné trhy 2018 (23)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Míkuláš 2018ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Míkuláš 2018 (47)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Náboj Junior 2018ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Náboj Junior 2018 (12)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Sajó Sándor - súťaž v poézii 2018ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Sajó Sándor - súťaž v poézii 2018 (4)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Deň ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Deň "D" 2018 (95)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Gloria Victis 2018ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Gloria Victis 2018 (7)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Deň výživy 2018ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Deň výživy 2018 (20)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Deň úcty k starším 2018ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Deň úcty k starším 2018 (50)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Žiaci 4.A a 5.A na exkurzii v Sv. Antone a B. Štiavnici 2018ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Žiaci 4.A a 5.A na exkurzii v Sv. Antone a B. Štiavnici 2018 (35)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Deň zvierat 2018ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Deň zvierat 2018 (87)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Rákócziho združenie - štipendiá /Rákóczi Szövetség: beiratkozási ösztöndíj 2018ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Rákócziho združenie - štipendiá /Rákóczi Szövetség: beiratkozási ösztöndíj 2018 (27)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Žiaci 8.A a 9.A na exkurzii v SMM a múzeu SNPZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Žiaci 8.A a 9.A na exkurzii v SMM a múzeu SNP (51)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Slávnostné otvorenie šk.r. 2018/2019ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Slávnostné otvorenie šk.r. 2018/2019 (24)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Slávnostné ukončenie šk.r. 2017/2018ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Slávnostné ukončenie šk.r. 2017/2018 (47)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Rozlúčková slávnosť 2018ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Rozlúčková slávnosť 2018 (109)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Detská olympiáda 2018ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Detská olympiáda 2018 (80)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Zúčastnili sme sa na szeder.feszt.2018ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Zúčastnili sme sa na szeder.feszt.2018 (77)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Školský výlet - Ostrihom 2018ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Školský výlet - Ostrihom 2018 (49)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Školský výlet - Dolná Strehová 2018ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Školský výlet - Dolná Strehová 2018 (19)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Školský výlet - Betliar, jaskyne 2018ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Školský výlet - Betliar, jaskyne 2018 (7)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Školský výlet - Zveropark Žarnovica 2018ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Školský výlet - Zveropark Žarnovica 2018 (35)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Plavecký výcvik 2018ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Plavecký výcvik 2018 (19)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Školský výlet - Atlantis Levice 2018ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Školský výlet - Atlantis Levice 2018 (58)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Škola v prírode - Telgárt 2018ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Škola v prírode - Telgárt 2018 (38)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Deň detí 2018ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Deň detí 2018 (84)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Siedmaci na Hrade Modrý Kameň 2018ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Siedmaci na Hrade Modrý Kameň 2018 (88)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Prednášky - šikana, kyberšikana, trestná zodpovednosť 2018ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Prednášky - šikana, kyberšikana, trestná zodpovednosť 2018 (13)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Deň matiek 2018ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Deň matiek 2018 (60)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Deň Zeme 2018ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Deň Zeme 2018 (64)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Dopravná výchova pre I.stupeň ZŠ 2018ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Dopravná výchova pre I.stupeň ZŠ 2018 (28)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - V rytme tanca 2018ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » V rytme tanca 2018 (11)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Zápis detí do 1.ročníka ZŠ na šk.r. 2018/2019ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Zápis detí do 1.ročníka ZŠ na šk.r. 2018/2019 (56)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Vieš, čo čítaš? 2018ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Vieš, čo čítaš? 2018 (6)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Svetový deň vody 2018ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Svetový deň vody 2018 (78)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Deň otvorených dverí 2018ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Deň otvorených dverí 2018 (76)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Príprava veľkonočnej výzdoby 2018ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Príprava veľkonočnej výzdoby 2018 (11)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Divadelné predstavenie - Paramisi társulat 2018ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Divadelné predstavenie - Paramisi társulat 2018 (26)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Maškarný ples 2018ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Maškarný ples 2018 (100)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Lyžiarsky výcvik - Telgárt 2018ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Lyžiarsky výcvik - Telgárt 2018 (57)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Zimné radovánky 2018ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Zimné radovánky 2018 (23)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Vianoce v ZŠ 2017ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Vianoce v ZŠ 2017 (98)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Šaliansky Maťko 2017ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Šaliansky Maťko 2017 (8)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Žiaci I. stupňa na predstavení Spievankovo v Lučenci 2017ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Žiaci I. stupňa na predstavení Spievankovo v Lučenci 2017 (12)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Divadlo Zvolen 2017ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Divadlo Zvolen 2017 (7)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Mikuláš v škole a pasovanie prvákov 2017ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Mikuláš v škole a pasovanie prvákov 2017 (115)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Deň ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Deň "D" a Noc v škole 2017 (110)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Projekty 7.A z biológie 2017ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Projekty 7.A z biológie 2017 (15)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Deň úcty k starším 2017ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Deň úcty k starším 2017 (55)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Finančná gramotnosť na hodine matematiky v 5.A 2017ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Finančná gramotnosť na hodine matematiky v 5.A 2017 (24)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Tekvičkové popoludnie 2017ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Tekvičkové popoludnie 2017 (60)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Deň zvierat 2017ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Deň zvierat 2017 (69)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Kodály Zoltán - výstava 2017ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Kodály Zoltán - výstava 2017 (15)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Exkurzia - Harmanecká jaskyňa 2017ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Exkurzia - Harmanecká jaskyňa 2017 (45)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Žiaci z MR na nášvteve u nás 2017ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Žiaci z MR na nášvteve u nás 2017 (53)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Rákóczi szövetség 2017ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Rákóczi szövetség 2017 (48)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Slávnostné otvorenie šk.r. 2017/2018ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Slávnostné otvorenie šk.r. 2017/2018 (25)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Slávnostné ukončenie šk.r. 2016/2017ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Slávnostné ukončenie šk.r. 2016/2017 (51)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Rozlúčka s deviatakmi 2017ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Rozlúčka s deviatakmi 2017 (115)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Opekačka s rodičmi ZŠ 2017ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Opekačka s rodičmi ZŠ 2017 (35)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Školský výlet - Betliar 2017ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Školský výlet - Betliar 2017 (83)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Školský výlet - Čierny Balog 2017ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Školský výlet - Čierny Balog 2017 (23)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Škola v prírode 2017ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Škola v prírode 2017 (73)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Exkurzia - Hrad Modrý Kameň 2017ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Exkurzia - Hrad Modrý Kameň 2017 (92)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Palócföldi csalogány 2017ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Palócföldi csalogány 2017 (5)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Výstava - sv. Ladislav 2017ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Výstava - sv. Ladislav 2017 (17)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Výchovný koncert 2017ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Výchovný koncert 2017 (32)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Dopravná výchova 2017ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Dopravná výchova 2017 (12)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Deň detí 2017ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Deň detí 2017 (101)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Deň Zeme 2017ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Deň Zeme 2017 (73)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Zdravá výživa - džúsy a pyré 2017ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Zdravá výživa - džúsy a pyré 2017 (31)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Deň tanca KK 2017ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Deň tanca KK 2017 (8)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Zápis detí do 1. ročníka na šk.r. 2017/2018ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Zápis detí do 1. ročníka na šk.r. 2017/2018 (50)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Netradičná hodina literatúry v 5.A 2017ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Netradičná hodina literatúry v 5.A 2017 (5)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Vynášanie Moreny 2017ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Vynášanie Moreny 2017 (11)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Marec - mesiac kníh 2017ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Marec - mesiac kníh 2017 (10)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Junior Internet 2017ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Junior Internet 2017 (48)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Súťaž V rytme tanca 2017ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Súťaž V rytme tanca 2017 (4)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Deň otvorených dverí 2017ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Deň otvorených dverí 2017 (53)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Cirkusové predstavenie - umelci z Ukrajiny 2017ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Cirkusové predstavenie - umelci z Ukrajiny 2017 (55)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Exkurzia - deti I. stupňa v Leviciach 2017ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Exkurzia - deti I. stupňa v Leviciach 2017 (25)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Výstava na škole - 200 rokov maďarského divadelníctva v Košiciach 2017ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Výstava na škole - 200 rokov maďarského divadelníctva v Košiciach 2017 (12)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Deň vody 2017ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Deň vody 2017 (134)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Lyžiarsky výcvik 2017ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Lyžiarsky výcvik 2017 (27)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Maškarný ples 2017ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Maškarný ples 2017 (131)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Zimné radovánky 01-17ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Zimné radovánky 01-17 (6)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Súťaž v aranžovaní 2016ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Súťaž v aranžovaní 2016 (6)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Netradičná hodina biológie o včelárstve 2016ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Netradičná hodina biológie o včelárstve 2016 (5)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Vianočná besiedka 2016ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Vianočná besiedka 2016 (11)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Vianočný program MO 2016ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Vianočný program MO 2016 (92)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Vianočný program SO 2016ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Vianočný program SO 2016 (138)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Pasovanie prvákov, Mikuláš a tvorivé dielne 2016ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Pasovanie prvákov, Mikuláš a tvorivé dielne 2016 (160)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Deň ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Deň "D" 2016 (109)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Divadlo - Zvolen - Denník Anny Frankovej 2016ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Divadlo - Zvolen - Denník Anny Frankovej 2016 (3)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Exkurzia - 5.A Planetárium 2016ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Exkurzia - 5.A Planetárium 2016 (6)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Noc v škole 2016ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Noc v škole 2016 (116)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Úcta k starším 2016ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Úcta k starším 2016 (64)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Tekvičkové popoludnie 2016ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Tekvičkové popoludnie 2016 (46)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Staviame obydlia 2016ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Staviame obydlia 2016 (8)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Deň jablka 2016ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Deň jablka 2016 (12)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Protidrogová prednáška 2016ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Protidrogová prednáška 2016 (18)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Exkurzia - Harmanec 2016ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Exkurzia - Harmanec 2016 (22)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Deň zvierat 2016ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Deň zvierat 2016 (124)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Účelové cvičenie - september 2016ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Účelové cvičenie - september 2016 (70)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Slávnostné otvorenie šk.r. 2016/2017ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Slávnostné otvorenie šk.r. 2016/2017 (24)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Výlet do Budapešti 8. a 9. ročník 2016ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Výlet do Budapešti 8. a 9. ročník 2016 (7)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Škola v prírode 2016ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Škola v prírode 2016 (14)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Školský výlet - 7.A 2016ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Školský výlet - 7.A 2016 (10)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Slávnostné ukončenie šk.r. 2015/2016ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Slávnostné ukončenie šk.r. 2015/2016 (28)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - opekačka s rodičmi ZŠ 2016ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » opekačka s rodičmi ZŠ 2016 (49)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Rozlúčka s deviatakmi 2016ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Rozlúčka s deviatakmi 2016 (123)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Majstrovstvá Slovenska v streľbe 2016ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Majstrovstvá Slovenska v streľbe 2016 (13)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Krajské kolo v brannom viacboji 2016ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Krajské kolo v brannom viacboji 2016 (37)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Ochutnávka ovocia a ovocných štiav Vendomat 2016ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Ochutnávka ovocia a ovocných štiav Vendomat 2016 (26)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Prírodoveda v teréne 2016ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Prírodoveda v teréne 2016 (6)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Dopravná výchova 2016ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Dopravná výchova 2016 (17)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Piataci a šiestaci na exkurzii - Sv. Anton a Banská Štiavnica 2016ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Piataci a šiestaci na exkurzii - Sv. Anton a Banská Štiavnica 2016 (34)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Exkurzia - hrad Modrý Kameň 2016ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Exkurzia - hrad Modrý Kameň 2016 (19)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Deň detí 2016ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Deň detí 2016 (155)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Plavecký výcvik 2016ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Plavecký výcvik 2016 (46)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Deň matiek 2016ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Deň matiek 2016 (78)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - 1.miesto v OK vo futbale najmladších žiakov 2016ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » 1.miesto v OK vo futbale najmladších žiakov 2016 (20)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Deň Zeme 2016ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Deň Zeme 2016 (223)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Zápis do 1. ročníka 2016ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Zápis do 1. ročníka 2016 (48)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Netradičná hodina 5.A (04-16)ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Netradičná hodina 5.A (04-16) (11)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Netradičná hodina 7.A (04-16)ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Netradičná hodina 7.A (04-16) (7)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Deň otvorených dverí 2016ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Deň otvorených dverí 2016 (46)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Deň vody 2016ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Deň vody 2016 (139)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Pinkó 2016ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Pinkó 2016 (82)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Valentínska pošta 2016ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Valentínska pošta 2016 (53)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Maškarný ples 2016ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Maškarný ples 2016 (134)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Mikuláš, vianočný program, vianočné trhy 2015ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Mikuláš, vianočný program, vianočné trhy 2015 (240)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Šaliansky Maťko 2015ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Šaliansky Maťko 2015 (3)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Strelecká súťaž OK 2015ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Strelecká súťaž OK 2015 (21)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Deň ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Deň "D" 2015 (188)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Noc v škole 2015ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Noc v škole 2015 (115)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Deň úcty k starším 2015ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Deň úcty k starším 2015 (94)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Tekvičkové popoludnie 2015ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Tekvičkové popoludnie 2015 (51)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Prírodovedný krúžok - tekvičky 2015ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Prírodovedný krúžok - tekvičky 2015 (15)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Jesenné aktivity prvákov a druhákov 2015ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Jesenné aktivity prvákov a druhákov 2015 (46)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Svetový deň zvierat 2015 / Az állatok világnapjaZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Svetový deň zvierat 2015 / Az állatok világnapja (124)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Účelové cvičenie 09/2015ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Účelové cvičenie 09/2015 (95)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Slávnostné otvorenie šk.r. 2015/2016ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Slávnostné otvorenie šk.r. 2015/2016 (35)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Vyhodnotenie šk.roka 2014/2015ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Vyhodnotenie šk.roka 2014/2015 (34)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Rozlúčka s deviatakmi / Ballagás 2015ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Rozlúčka s deviatakmi / Ballagás 2015 (89)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Výchovný koncert ZUS 2015ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Výchovný koncert ZUS 2015 (31)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Dopravná výchova 2015ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Dopravná výchova 2015 (32)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - MDD 2015ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » MDD 2015 (196)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Členovia streleckého krúžku postúpili na MS 2015ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Členovia streleckého krúžku postúpili na MS 2015 (9)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Futbalisti postúpili na krajskú súťaž 2015ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Futbalisti postúpili na krajskú súťaž 2015 (3)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Exkurzia - Hrad Modrý Kameň 2015ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Exkurzia - Hrad Modrý Kameň 2015 (133)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Plavecký výcvik 2015ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Plavecký výcvik 2015 (38)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Deň matiek 2015ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Deň matiek 2015 (104)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Pyšná princezná / A makrancos hercegnő 2015ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Pyšná princezná / A makrancos hercegnő 2015 (39)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Deň Zeme 2015ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Deň Zeme 2015 (173)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Naša žiačka na MS Slovenska v streleckej súťaži 2015ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Naša žiačka na MS Slovenska v streleckej súťaži 2015 (3)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Súťaž v prednese / Tompa Mihály szavalóverseny 2015ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Súťaž v prednese / Tompa Mihály szavalóverseny 2015 (3)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Svetový deň vody 2015ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Svetový deň vody 2015 (90)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Biblická olympiáda 2015 / Bibliaverseny 2015ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Biblická olympiáda 2015 / Bibliaverseny 2015 (23)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Zatmenie Slnka 2015 / Napfogyatkozás 2015ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Zatmenie Slnka 2015 / Napfogyatkozás 2015 (153)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Rozprávkové vretienko 2015ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Rozprávkové vretienko 2015 (5)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Vynovené sociálne zariadeniaZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Vynovené sociálne zariadenia (14)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Projekty 02-15ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Projekty 02-15 (9)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Vyučujúci počas ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Vyučujúci počas "chrípkových" prázdnin 02-2015 (49)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Prírodovedný krúžok - radosti zimy 2015ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Prírodovedný krúžok - radosti zimy 2015 (13)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Zápis do 1. ročníka 2015ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Zápis do 1. ročníka 2015 (46)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Maškarný ples 2015ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Maškarný ples 2015 (163)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Deň otvorených dverí / Nyitott ajtók napja - január 2015ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Deň otvorených dverí / Nyitott ajtók napja - január 2015 (10)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Škôlkari z Bátorovej na návšteve v našej ZŠ 2015ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Škôlkari z Bátorovej na návšteve v našej ZŠ 2015 (10)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Predvianočná nálada v triedach 2014ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Predvianočná nálada v triedach 2014 (31)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Súťaž v aranžovaní Želovce 2014ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Súťaž v aranžovaní Želovce 2014 (10)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Karácsonyi műsor 2014ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Karácsonyi műsor 2014 (175)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Vianočný program 2014ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Vianočný program 2014 (110)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Mikuláš 2014ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Mikuláš 2014 (33)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Divadelné predstavenie Čert a Káča 2014ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Divadelné predstavenie Čert a Káča 2014 (36)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Šaliansky Maťko - školské kolo 2014ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Šaliansky Maťko - školské kolo 2014 (9)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Strelecká súťaž 2014ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Strelecká súťaž 2014 (16)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Koncert v kostole 2014ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Koncert v kostole 2014 (11)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Deň „D“ / „D“ nap 2014ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Deň „D“ / „D“ nap 2014 (175)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Aktivity v 1.A - jeseň 2014ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Aktivity v 1.A - jeseň 2014 (27)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Mesiac úcty k starším 2014ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Mesiac úcty k starším 2014 (90)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Svetový deň zvierat 2014ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Svetový deň zvierat 2014 (86)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Cezpoľný beh 2014ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Cezpoľný beh 2014 (4)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Oberačkové slávnosti 2014ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Oberačkové slávnosti 2014 (22)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 (21)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Slávnostné ukončenie školského roka 2013/2014ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Slávnostné ukončenie školského roka 2013/2014 (78)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Rozlúčka s deviatakmi 2014ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Rozlúčka s deviatakmi 2014 (95)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Školský výlet Čierny Balog - Vydrovská dolina 2014ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Školský výlet Čierny Balog - Vydrovská dolina 2014 (69)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Deň detí / Gyereknap 2014ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Deň detí / Gyereknap 2014 (230)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Ľudová pieseň - súťaž / Népdalverseny 2014ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Ľudová pieseň - súťaž / Népdalverseny 2014 (14)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Deň matiek 2014ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Deň matiek 2014 (58)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » "Letom stredovekom" 2014 (66)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Deň Zeme / A Föld napja 2014ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Deň Zeme / A Föld napja 2014 (189)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Psíčkovo - predstavenie 2014ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Psíčkovo - predstavenie 2014 (20)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Deň poézie / A költészet napja 2014ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Deň poézie / A költészet napja 2014 (9)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Deň narcisov v ŽelovciachZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Deň narcisov v Želovciach (4)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Dekanátne kolá Biblickej olympiády 2014ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Dekanátne kolá Biblickej olympiády 2014 (13)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Deň vody/ Víznap 2014ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Deň vody/ Víznap 2014 (16)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Svetový deň vody 2014ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Svetový deň vody 2014 (49)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Maškarný ples 2014ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Maškarný ples 2014 (60)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Zápis prvákov 2014ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Zápis prvákov 2014 (42)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Súťaž v aranžovaní 2013ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Súťaž v aranžovaní 2013 (20)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Vianočný program 2013ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Vianočný program 2013 (59)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Mikuláš 2013ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Mikuláš 2013 (52)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Exkuzia - Bratislava 2013ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Exkuzia - Bratislava 2013 (58)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Kriminalita mládeže - prednáška 2013ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Kriminalita mládeže - prednáška 2013 (38)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Mesiac úcty k starším 2013ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Mesiac úcty k starším 2013 (60)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Prednáška - Pravda o drogáchZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Prednáška - Pravda o drogách (18)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Vadaspark 2013ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Vadaspark 2013 (60)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Tekvičkové popoludnie 2013ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Tekvičkové popoludnie 2013 (26)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Popoluška 2013ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Popoluška 2013 (56)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Svetový deň zvierat 2013ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Svetový deň zvierat 2013 (77)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » "Hviezdy na dosah" (67)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Slávnostné otvorenie školského roka 2013/2014ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Slávnostné otvorenie školského roka 2013/2014 (15)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Slávnostné ukončenie šk.r. 2012/13ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Slávnostné ukončenie šk.r. 2012/13 (35)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Ballagás 2013ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Ballagás 2013 (22)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Rozlúčka - deviataci 2013ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Rozlúčka - deviataci 2013 (33)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Na výlete - piataci, šiestaci, siedmaci 2013ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Na výlete - piataci, šiestaci, siedmaci 2013 (23)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Exkurzia Banská Štiavnica 2013ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Exkurzia Banská Štiavnica 2013 (71)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Z aktivít maďarského oddelenia/ A magyar tagozat aktivitásaibólZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Z aktivít maďarského oddelenia/ A magyar tagozat aktivitásaiból (35)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Hrad Modrý Kameň 2013ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Hrad Modrý Kameň 2013 (21)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Hrad Modrý Kameň 2012ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Hrad Modrý Kameň 2012 (72)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Hrad Modrý Kameň 2011ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Hrad Modrý Kameň 2011 (94)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Divadlo Maska - Profesor IndigoZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Divadlo Maska - Profesor Indigo (46)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Malý futbal - krajské kolo 2013ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Malý futbal - krajské kolo 2013 (18)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Malý futbal - regionálne kolo 2013ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Malý futbal - regionálne kolo 2013 (17)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Deň matiek 2013ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Deň matiek 2013 (49)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Malý futbal dievčatá 2013ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Malý futbal dievčatá 2013 (39)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Deň Zeme 2013 2.ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Deň Zeme 2013 2. (105)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Deň Zeme 2013ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Deň Zeme 2013 (92)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Plavecký výcvik 2013ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Plavecký výcvik 2013 (49)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Malý futbal - skupinové kolo 2013ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Malý futbal - skupinové kolo 2013 (15)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Marec - mesiac kníh v 4.AZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Marec - mesiac kníh v 4.A (8)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Dekanátne kolo Biblickej olympiády 2013ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Dekanátne kolo Biblickej olympiády 2013 (7)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Literárna súťaž 2013ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Literárna súťaž 2013 (14)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Jarné ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Jarné "prázdniny" učiteľov školy 2013 (37)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Projekt štvrtákov na hodine angličtinyZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Projekt štvrtákov na hodine angličtiny (8)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Maškarný ples 2013ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Maškarný ples 2013 (60)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Zápis detí do 1. ročníka na šk.rok 2013/2014ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Zápis detí do 1. ročníka na šk.rok 2013/2014 (40)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Pečenie medovníčkov 1.A 2012ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Pečenie medovníčkov 1.A 2012 (43)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Šikovné ruky - zimaZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Šikovné ruky - zima (9)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Koncert chrámovej hudby v miestnom kostoleZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Koncert chrámovej hudby v miestnom kostole (16)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Vianočný program 2012ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Vianočný program 2012 (44)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Vianočná súťaž Želovce 2012ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Vianočná súťaž Želovce 2012 (22)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Vianočná výzdoba 2012ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Vianočná výzdoba 2012 (14)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Mesiac úcty k starším 2012ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Mesiac úcty k starším 2012 (36)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Ovocníčkovia 2012ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Ovocníčkovia 2012 (24)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Tekvičkové popoludnie 2012ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Tekvičkové popoludnie 2012 (19)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Mikuláš 2010ZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Mikuláš 2010 (51)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Tekvičkové popoludnieZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Tekvičkové popoludnie (26)
ZŠ s MŠ Čebovce - Základná škola - Vianoce 2011 - ZUŠZŠ s MŠ Čebovce » Základná škola » Vianoce 2011 - ZUŠ (35)
 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Projekty

PRINED
PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk