ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality
Riaditeľské voľno / Igazgatói szabadnap 09 - 2023
Piatok, 22 September 2023

Základná škola s materskou školou Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb, Na Parlagu 1, 99125 Čebovce zastúpená riaditeľkou školy Ing. Perla Jaskó Deáková Vám oznamuje, že v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) poskytne žiakom na deň 27.09.2023 (v stredu) riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

A csábi Alapiskola és Óvoda igazgatósága értesíti a tanulókat és szülőket, hogy 2023. szeptember 27-én (szerdán) a MŠ SR 245/20008 számú iskolaügy törvény 150. paragrafusa 5. bekezdése értelmében működési okok miatt igazgatói szabadnapot ad a diákok részére.

 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

Hlľadanie

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
Festivál ÚDOLIE SVITANÍOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Projekty

PRINED
PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

POP3


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk