ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality
Keď zelená dominuje...
Piatok, 16 Apríl 2010

Posledný marcový deň ZŠ s MŠ Čebovce dostala zelenkavý nádych. Pučiace stromy pred budovou i myšlienka uskutočniť Deň Zeme, ale hlavne príchod očakávaných hostí - zástupcov policajného zboru nás sprevádzali po chodbách od skorých ranných hodín.

GALÉRIA

Žiaci prvého i druhého stupňa sa v rámci blokov prestriedali na troch aktivitách realizovaných príslušníkmi polície, a i keď nám počasie neprialo nič nám nebránilo v tom, aby sme strávili príjemné i poučné popoludnie netradičným spôsobom.

Kým prvostupniarov najviac zaujali psíky-záchrancovia, ktoré predviedli svoju poslušnosť pánovi bravúrnym spôsobom, žiakom druhého stupňa zaimponovali zbrane, ktoré sa využívajú pri zásahoch, dokonca si žiaci mohli " naostro" jednotlivé kúsky vyskúšať,  poprezerať a dávať zaujímavé otázky týkajúce sa akcií z reálneho života.

Podnetnou a zaujímavou bola prednáška o trestnej činnosti mládeže, policajný príslušník trpezlivo vysvetlľoval rozdiel medzi priestupkom a trestným činom, rozlišoval najčastejšie  porušovania práva, snažil sa apelovať hlavne na prevenciu, odpovedal na otázky týkajúce sa zákona o fajčení, dopravných priestupkoch, či opisovaní zaujímavých zásahov.

Najmenší žiaci deň ukončili kreslením obrázkov na tému ekológia, a hoci sme sa tešili maľovaniu na asfalt, nepríjemný jarný dážď nás nemilosrdne poslal  do  tried. Všetky výtvory však dýchali magickou krásou prírodnej scenérie, námetmi čistej - ekologicky zachovalej krajiny, svetom, kde špina a ľudská nekultúrnosť a nevšímavosť voči životnému prostrediu nemajú svoje miesto.

Namiesto záveru si dovolím v mene vedenia školy, kolektívu i žiakov poďakovať koordinátorke projektu Ing. Perle Jaskó- Deákovej a  v neposlednom rade príslušníkom policajného zboru za zrealizovanie skvelého jarného dopoludnia, ktoré snáď žiakov nadopovalo novými silami a chuťou do posledného štvrťroku, ktorý už netrpezlivo klope na naše dvere.

 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

Hlľadanie

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
Festivál ÚDOLIE SVITANÍOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Projekty

PRINED
PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

POP3


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk