ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality
Gloria Victis 1956 - spomienková slávnosť v Budapešti / emlékünnepség Budapesten 2023
Streda, 25 Október 2023

GALÉRIA

„Gloria Victis!“, teda Sláva porazeným, je známa latinská fráza. Hrdinovia revolúcie z roku 1956 sa nielen zapísali do histórie, ale sú stále príkladom odvahy, vlastenectva a oddanosti slobode, ktorú treba nasledovať... (článok na druhej strane)

...........................................

Gloria Victis!, vagyis Dicsőség a Legyőzötteknek! - hangzik el magyarul is az ismert latin szófordulat. 1956 hősei nem csupán történelmet írtak, hanem máig követendő példaként állnak előttünk: leckét adtak a bátorságból, hazaszeretetből és a szabadság iránti elkötelezettségből. (az egész cikk a következő oldalon)

Gloria Victis!, vagyis Dicsőség a Legyőzötteknek! - hangzik el magyarul is az ismert latin szófordulat. 1956 hősei nem csupán történelmet írtak, hanem máig követendő példaként állnak előttünk: leckét adtak a bátorságból, hazaszeretetből és a szabadság iránti elkötelezettségből.

A mai ifjúsággal 1956 eseményeinek fontosságát talán a Rákóczi Szövetség tudatosítjaa legjobban: a szervezet évről évre megrendezett Gloria Victis 1956 című többnapos emlékünnepségére valamennyi határon túli magyar iskola hivatalos, így mi, csábiak is.

Idén, 2023-ban iskolánk négy diákja (Húšťava Alexandra, Celeng Riana, Hegedűs Dominik és Menyhért Kevin) Miskei Ferenc tanár úr vezetésével képviselte intézményünket a vasárnapi programokon.

A Műegyetemen ismét megtekinthettük a megtörtént eseményeken alapuló „A néma forradalom” című filmet, melyet a történet főhősét ihlető személlyel, Karsten Köhlerrel történő beszélgetés követett. A délutáni sétánkat követően részt vettünk a műegyetembéli megemlékezésen, majd fáklyákkal a kezünkben vonultunkvégig a budai Duna-parton egészena Bem térig, ahol ismét ünnepi beszédek hangoztak el.

Innét egy közeli sportcsarnokba vittek minket, ahol részt vehettünk a Honeybeast együttes koncertjén. Hajnalban, fáradtan, de annál több élménnyel értünk vissza Csábra. Köszönjük a Rákóczi Szövetségnek, hogy idén is színvonalas programokkal készültek és készülnek nekünk.

Miskei Ferenc

............................................................................................................................

„Gloria Victis!“, teda Sláva porazeným, je známa latinská fráza. Hrdinovia revolúcie z roku 1956 sa nielen zapísali do histórie, ale sú stále príkladom odvahy, vlastenectva a oddanosti slobode, ktorú treba nasledovať.

Rákociho združenie je azda najlepšie v tom, ako dnešnej mládeži priblížiť význam udalostí z roku 1956: každý rok sú všetky zahraničné maďarské školy pozvané na niekoľkodňové spomienkové oslavy pod názvom Gloria Victis 1956.

Tento rok na nedeľných programoch reprezentovali našu školu štyria žiaci (Alexandra Húšťavová, Riana Celengová, Dominik Hegedüš a Kevin Menyhért) pod vedením učiteľa Ferenca Miskeiho.

Na Technickej univerzite (Műegyetem) sme mali opäť možnosť pozrieť si film „Tichá revolúcia“, ktorý vychádza zo skutočných udalostí, po ktorom nasledovala diskusia s Karstenom Köhlerom, inšpiračnou osobou pre hlavného hrdinu príbehu. Po popoludňajšej prechádzke sme sa zúčastnili na spomienkovej slávnosti na Technickej univerzite a potom sme s pochodňami v rukách pochodovali po nábreží Dunaja v Budíne na Bemovo námestie. Tam sme si opäť vypočuli oslavné prejavy.

Odtiaľ sme sa presunuli do neďalekej športovej haly, kde sme sa zúčastnili na koncerte skupiny Honeybeast. Na svitaní sme sa unavení, ale s množstvom zážitkov, vrátili do Čeboviec. Ďakujeme Rákócziho združeniu, že aj tento rok pre nás pripravilo a pripravuje kvalitné programy.

Ferenc Miskei


 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

Hlľadanie

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
Festivál ÚDOLIE SVITANÍOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Projekty

PRINED
PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

POP3


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk