ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality
Bubnovačka 2023 / Dobolás 2023
Pondelok, 20 November 2023

GALÉRIA

Dnes – 20.novembra 2023 v čase od 10.00 hod. do 10.45 hod. sa naša škola zapojila do medzinárodného podujatia “Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť 2023!”

 

Myšlienkou podujatia  je „Aby bolo deti lepšie počuť“, ktoré už po desiatykrát upozornilo na dôležitosť ochrany detí pred násilím.

Do Bubnovačky sa na našej škole zapojil každý žiak i pedagóg. Pod vedením triednych učiteľov deti spoločne prešli po chodbách školy a bubnovaním, krikom symbolicky dávali hlas týraným deťom, ktoré sú často neviditeľné i nepočuté.

Po návrate do tried bola spoločná “preventívna hodina” s triednymi učiteľmi zameraná na tému ochrany pred násilím. (H.B.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ma – 2023 november 20-án, 10.00 ó – 10.45 – ig a mi iskolánk is bekapcsolódott  a „Dobolunk, hogy a gyermekek jobban hallhatók legyenek 2023!” c. nemzetközi eseménybe.

Az esemény fő gondolata, hogy a „Gyermekek jobban hallhatók legyenek”, amely már tízedik alkalommal figyelmeztetett arra, hogy milyen fontos a gyermekek védelme az erőszak ellen.

Ezen eseménybe a mi iskolánkon is bekapcsolódott minden diák és tanár egyaránt. Az osztályfőnökök vezetésével végigjártuk a folyosókat dobolva, kiáltva és szimbólikusan is hangot adtunk a megfélemlített gyermekeknek, amelyek gyakran nem hallgatók és láthatók.

Visszatérve az osztályokba, közös „megelőző órát” tartottuk  az osztályfőnökökkel, amelyen az erőszak elleni védelemről beszéltünk.

 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Projekty

PRINED
PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk