ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality Základná škola Ostatní zamestnanci
Aktivity Materskej školy

Tohtoročná zima bola štedrá. Pevne chytila žezlo do svojich rúk a okolitú krajinu premenila na nepoznanie. Naše deti si vychutnali snehovú nádielku čo najlepšie. Priniesli si sane, boby a spoločne sme sa vybrali do blízkeho okolia na sánkovačku.

Deti s červenými líčkami-plné zážitkov, s radosťou spomínajú na tento vydarený deň.

Fašiangový karneval

Február sa tradične nesie v znamení plesov a karnevalov. Tak tomu bolo aj v našej škole. V spolupráci so základnou školou a s rodičmi sa 12. 2. 2010 uskutočnil karneval. Z telocvične sa stala rozprávková krajina a deti sa premenili na kráľov a kráľovné, princezné, víly, mušketierov, supermanov, policajtov, rôzne zvieratká a iné postavičky od výmyslu sveta. Tancovali a zabávali sa celé predpoludnie. V ich očkách svietili plamienky radosti, šťastia a lásky. Na konci boli všetky masky odmenené malým a príjemným darčekom.

Na návšteve v ZŠ

V dňoch 2. a 3. februára 2010 sme boli s deťmi materskej školy na návšteve v 1. ročníku ZŠ. Deti sa bližšie zoznámili so školským prostredím, vyskúšali  si ako sa sedí v laviciach a pozreli si učebnice, z ktorých sa budú neskôr učiť. Bývalí škôlkari im predviedli ako sa naučili čítať, písať, počítať. Na záver sa spoločne zahrali pohybové hry a vymenili si vlastnoručne zhotovené darčeky.

V učebni informatiky ZŠ

Dňa 18. 2. 2010 sme navštívili učebňu informatiky. Deti si v spolupráci so staršími žiakmi ZŠ vyskúšali na počítačoch svoju zručnosť, fantáziu a pohotovosť.

Marec - Mesiac knihy

I my škôlkari si každoročne pripomíname sviatok,kedy majú aj knihy svoj deň. Navštívili sme miestnu knižnicu. Zoznámili sme sa s prostredím knižnice, prezreli sme si knihy, encyklopédie a niektoré deti si vybrali knihy,ktoré si s rodičmi vypožičajú.

 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

Hlľadanie

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
Festivál ÚDOLIE SVITANÍOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Projekty

PRINED
PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

POP3


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk