ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

 

Pre žiakov

Triedy, rozvrhy, fotky, aktuality pre žiakov našej školy, ...

 

Pre rodičov

Aktuality pre rodičov, o škole, organizácia vyčovania, ...

 

Pre učiteľov

Aktuality, materiály, dokumenty, odkazy, ...

Aktuality
Zápis detí do materskej školy Čebovce na šk.r. 2022/23 / A gyermekek óvodai beiratkozása
Piatok, 22 Apríl 2022

 

Základná škola s materskou školou Čebovce – Alapiskola és Óvoda Csáb oznamuje rodičom budúcich škôlkarov, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023 spojený s Dňom otvorených dverí sa uskutoční

3.mája 2022 /utorok/

od 09:30 hod. do 11:00 hod.

v priestoroch materskej školy.


Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od lekára pre deti a dorast.

Tlačivo si môžete stiahnuť nižšie alebo osobne vyzdvihnúť 3.mája 2022 od 09:30 hod. do 11:00 hod. na  Dni otvorených dverí. V prípade potreby po telefonickej dohode na nižšie uvedenom telefónnom čísle.

Zákonný zástupca môže vyplnenú žiadosť odovzdať v materskej škole osobne

od 03. mája 2022 do 13. mája 2022.

K žiadosti treba priložiť prefotený rodný list a preukaz poistenca dieťaťa.

V prípade otázok sa informujte na telefónnom čísle: 0915 971 431.

Pri osobnej účasti zákonných zástupcov je potrebné dôrazne dodržiavať platné hygienicko-epidemiologické opatrenia.

TLAĆIVÁ /NYOMTATVÁNYOK:

Podmienky pri prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie 2022

Žiadosť o prijatí - 2022

---------------------------------------------------------------------------------------------

A Csábi Alapiskola és Óvoda értesíti a leendő óvodás gyermekek szüleit, hogy a 2022/2023-as tanév óvodába való beíratása egybekötve a nyitott nappal

2022. május 3-án /kedden/
09:30 órától 11:00 óráig
a helyi óvodában valósul meg.


A gyermek beíratása a törvényes képviselő által benyújtott kérvény alapján történik, együtt a gyermek egészségi állapotáról szóló igazolással.

Az űrlap letölthető honlapunkról vagy személyesen átvehető 2022. május 3-án 09:30 - 11:00 óra között a nyitott napon. Szükség esetén telefonos egyeztetés után a megadott telefonszámon.

A törvényes képviselő leadhatja a kitöltött kérvényt az óvodában személyesen 2022. május 3.-tól 2022. május 13-ig.

A kérvényhez kérjük csatolni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és a biztosító egészségügyi kártyájának másolatát.

Egyéb információkat a következő telefonszámon kaphatnak: 0915 971 431.

A törvényes képviselők személyes részvételénél szigorúan be kell tartani
a higiéniai és epidemiológiai intézkedéseket.

 
Výchovný koncert Ochrana prírody 2022 / Nevelési koncert Természetvédelem
Piatok, 22 Apríl 2022

GALÉRIA

 
Fotky zo zápisu do 1. ročníka / Fotók a beíratkozásról az 1. évf. 2022
Piatok, 22 Apríl 2022

 

GALÉRIA

 
Matematický klokanko 2022
Streda, 13 Apríl 2022

GALÉRIA

Čítať celý článok...
 
Fotky z Dňa otvorených dverí / Fotók a Nyílt napról 2022
Piatok, 08 Apríl 2022

GALÉRIA

 
<< Začiatok < 11 13 14 15 16 17 18 19 20 > Koniec >>

Stránka 11 z 148
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Projekty

PRINED
PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk