ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

 

Pre žiakov

Triedy, rozvrhy, fotky, aktuality pre žiakov našej školy, ...

 

Pre rodičov

Aktuality pre rodičov, o škole, organizácia vyčovania, ...

 

Pre učiteľov

Aktuality, materiály, dokumenty, odkazy, ...

Aktuality
Voľné pracovné miesto 08-2020
Piatok, 28 August 2020

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb informuje o voľnom pracovnom mieste.

Zverejnovanie VPP ZŠ s MŠ Čebovce 2020

 
ZŠ - Informácie k otvoreniu školského roka 2020/2021
Štvrtok, 27 August 2020

Vážení rodičia, milé deti.

Otvorenie šk.roka 2020/2021 sa uskutoční dňa 2. septembra 2020 o 8:00 hod. v jednotlivých triedach školy, pri ktorom sa učitelia so žiakmi a rodičmi nestretnú pred budovou školy, ako po minulé roky. Tešíme sa na stretnutie s deťmi :)

POKYNY:

Žiaci 1. ročníka odchádzajú do tried na úvodné pokyny s triednou učiteľkou v sprievode jedného zákonného zástupcu !!! (s dostatočným odstupom a v rúškach).

Žiaci 2. – 9. ročníka odchádzajú do tried  bez sprievodu zákonného zástupcu, v triedach budú oboznámení s organizačnými  pokynmi na ďalšie dni.

Žiakom budú odovzdané učebnice a  po triedníckych hodinách pôjdu domov prvými autobusmi.

Podľa pokynov MŠ VVaŠ a hlavného hygienika SR je vstup rodičov a cudzích osôb do budovy školy v čase mimoriadnej situácie zakázaný. Konzultácie si môžu zákonní zástupcovia dohodnúť s vyučujúcimi elektronicky alebo telefonicky a budú sa realizovať v exteriéri.

Každé dieťa je povinné nastúpiť do školy (okrem tých, u ktorých je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19 alebo majú nejakú závažnú nemoc).

  • Pri vstupe do školy sa vykoná ranný filter, každý žiak je povinný odovzdať  dotazník a vyhlásenie rodiča o zdravotnom stave dieťaťa, bez toho žiak nebude pustený do budovy.

Zákonný zástupca

  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
  • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
  • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.
  • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie
  • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
  • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Bližšie info: https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-skd-cvc-zus-jazykove-skoly/.

 

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Zdravotný dotazník pre zákonného zástupcu

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v ZŠ


 
Organizácia v ZŠ dňa 30.06.2020
Pondelok, 29 Jún 2020

8:10 hod. - 1. triednicka hodina - Slávnostné ukončenie šk.r.

2019/2020 a vydávanie vysvedčení

9:00 hod -  Rozlúčka s 9.A triedou pred budovou školy.

Po ukončení pôjdu deti domov prvými autobusmi.

Pozn.: 9.A - ukončenie o 11:30 hod.

 
Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení ZŠ od 22.06.2020
Piatok, 19 Jún 2020

Priložené dokumenty obsahujú rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení Základnej školy Čebovce pre žiakov všetkých ročníkov od 22.06.2020, pokyny pre rodičov a čestné vyhlásenie rodiča, ktoré je potrebné odovzdať pri nástupe žiaka do školy.

Materská škola a školské zariadenia ostávajú zatvorené.

Rozhodnutie o otvoreni zš

Pokyny pre rodičov

Čestné vyhlásenie rodiča

Organizácia a podmienky výchovno-vzdelávacej činnosti od 22.06.2020

 
Rozhodnutie zriaďovateľa o neotvorení MŠ a ZŠ Čebovce od 01.06.2020
Štvrtok, 28 Máj 2020

Priložený dokument obsahuje rozhodnutie zriaďovateľa o neotvorení materskej školy, základnej školy a školských zariadení v obci Čebovce od 01.06.2020.

 

ROZHODNUTIE-1

 
<< Začiatok < 1 3 5 6 7 8 9 10 > Koniec >>

Stránka 3 z 122
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Projekty

PRINED
PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk