ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality O nás Triedy a rozvrhy Triedy 5. - 9. 9.A

Triedna učiteľka: Mgr. Ingrid Suchárová

Rozvrh hodín:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pon. Matematika Slovenský jazyk a literatúra Dejepis Telesná a športová výchova Fyzika
Ut. Anglický jazyk Geografia Slovenský jazyk a literatúra Matematika Telesná a športová výchova d./ Náboženská výchova ch. Telesná a športová výchova ch./ Náboženská výchova d. Vedenie domácnosti
Str. Fyzika Dejepis Výchova umením Matematika Slovenský jazyk a literatúra Chémia
Štv. Matematika Anglický jazyk Dejepis Slovenský jazyk a literatúra Telesná a športová výchova ch./ Občianska náuka d. Telesná a športová výchova d./ Občianska náuka ch.
Pia. Anglický jazyk Biológia Slovenský jazyk a literatúra Nemecký jazyk Matematika Chémia

 

Vyučujúci jednotlivých predmetov:

Slovenský jazyk a literatúra Mgr. Dana Bobálová
Anglický jazyk Mgr. Liana Bahledová
Nemecký jazyk Mgr. Izabela Ďurčeková
Matematika Mgr. Ingrid Suchárová
Fyzika Mgr. Ladislav Korcsok
Chémia Mgr. Ingrid Suchárová
Biológia ThLic. Hyacinta Balgová
Dejepis Mgr. Mária Ďörďová
Geografia PhDr. Annamária Čeri Maulíková
Občianska náuka Mgr. Mária Ďörďová
Vedenie domácnosti PhDr. Annamária Čeri Maulíková
Telesná a športová výchova Mgr. Erik Lekýr
Výchova umením Mgr. Mária Ďörďová
Náboženská výchova - rím. - kat.
Mgr. Jozef Novák 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Projekty

PRINED
PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk