ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

 

Pre žiakov

Triedy, rozvrhy, fotky, aktuality pre žiakov našej školy, ...

 

Pre rodičov

Aktuality pre rodičov, o škole, organizácia vyčovania, ...

 

Pre učiteľov

Aktuality, materiály, dokumenty, odkazy, ...

Aktuality
Zisťovanie záujmu o nástup do ZŠ Čebovce od 01.06.2020
Piatok, 22 Máj 2020

Vážení rodičia žiakov 1.-5. ročníka Základnej školy s materskou školou Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb.

Žiadame vás o vyjadrenie vášho záujmu v priloženom linku (elektronicky) resp. v dotazníku, ohľadom prípadného nástupu do ZŠ od 1.6.2020, po preštudovaní všetkých podmienok, ktoré vám budú individuálne (elektronicky resp. v tlačenej verzii) doručené.

Vyplnený dotazník pošlite na mail triednej učiteľky vášho dieťaťa do 25.05.2020.

Dotazník - link

Dotazník 01.06.2020


 
Podávanie prihlášok na štúdium na stredné školy
Pondelok, 04 Máj 2020

Minister školstva určuje termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

Viac informácií tu.


 
Zápis detí do materskej školy na školský rok 2020/2021 - TLAČIVO
Štvrtok, 30 Apríl 2020

Základná škola s materskou školou Čebovce – Alapiskola és Óvoda Csáb oznamuje, že na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa menia podmienky podávania  žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.

Podávanie žiadostí do materskej školy Čebovce sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí!

Podávanie žiadostí bude prebiehať nasledovne:

  • zaslanie žiadosti (PRÍLOHA) poštou od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020,
  • osobnou účasťou zákonného zástupcu v dňoch 04.mája 2020 a 05. mája 2020 v čase od 9:00 hod. 12:00 hod. s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

Pri osobnej účasti podávania žiadosti treba doniesť prefotený rodný list dieťaťa a zdravotnú kartičku poistenca.

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa pri podaní žiadosti nebude vyžadovať.

Toto potvrdenie sa prikladá dodatočne do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy do 20.júna 2020. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak zákonní zástupcovia dieťaťa do ŠVVP dodatočne nepredložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

 
Zápis detí do materskej školy na školský rok 2020/2021
Pondelok, 27 Apríl 2020

Základná škola s materskou školou Čebovce – Alapiskola és Óvoda Csáb oznamuje, že na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa menia podmienky podávania  žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.

Podávanie žiadostí do materskej školy Čebovce sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí!

Podávanie žiadostí bude prebiehať nasledovne:

  • zaslanie žiadosti poštou od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020,
  • osobnou účasťou zákonného zástupcu v dňoch 04.mája 2020 a 05. mája 2020 v čase od 9:00 hod. 12:00 hod. s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

Dokumenty potrebné na podanie žiadosti nájdete na stránke školy od 30. apríla 2020.

Pri osobnej účasti podávania žiadosti treba doniesť prefotený rodný list dieťaťa a zdravotnú kartičku poistenca.

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa pri podaní žiadosti nebude vyžadovať.

Toto potvrdenie sa prikladá dodatočne do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy do 20.júna 2020. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak zákonní zástupcovia dieťaťa do ŠVVP dodatočne nepredložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

 
Hodnotenie žiakovej našej ZŠ v II. polroku šk.r. 2019/2020
Pondelok, 20 Apríl 2020

Hodnotenie žiakov Základnej školy s materskou školou Čebovce – Alapiskola és Óvoda Csáb v čase mimoriadnej situácie v druhom polroku šk. roka 2019/2020

Riaditeľka oznamuje rodičom a žiakom, že v čase mimoriadnej situácie – počas prerušenia vyučovania v školách, nie je možné plnohodnotne naplniť ciele vyučovacích predmetov. Z tohto dôvodu sa v druhom polroku školského roka 2019/2020 nebudú klasifikovať nasledovné predmety, ktoré pôvodne mali byť klasifikované.

na I. stupni:

hudobná výchova

výtvarná výchova

náboženská výchova

telesná a športová výchova

pracovné vyučovanie

informatika

na II. stupni:

hudobná výchova

výtvarná výchova

náboženská výchova

občianska náuka

technika

telesná a športová výchova

informatika

 

Ostatné predmety sa klasifikujú známkou na základe priebežného hodnotenia.

V prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia.

Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v čase prerušeného vyučovania v školách najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi, príp. konzultáciou s rodičmi. Podkladmi sú projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.

Ing. Perla Jaskó Deáková, riaditeľka školy

 
<< Začiatok < 1 2 4 6 7 8 9 10 > Koniec >>

Stránka 4 z 122
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Projekty

PRINED
PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk