ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality O nás Triedy a rozvrhy Maďarské oddelenie 1.B

Triedna učiteľka / Osztályfőnök: Mgr. Mária Jámborová

 

Rozvrh hodín / Órarend


1.hodina
/1.óra
2.hodina
/2.óra
3.hodina
/3.óra
4.hodina
/4.óra
5.hodina
/5.óra
6.hodina
/6.óra
Pondelok
/Hétfő
Maďarský jazyk a literatúra
/Magyar nyelv és irodalom
Matematika

Slovenský jazyk a slovenská literatúra
/Szlovák  nyelv és szlovák irodalom

Maďarský jazyk a literatúra
/Magyar nyelv és irodalom

Telesná a športová výchova / Test- és sportnevelés

 

Utorok
/Kedd
Slovenský jazyk a slovenská literatúra
/Szlovák  nyelv és szlovák irodalom
Maďarský jazyk a literatúra
/Magyar nyelv és irodalom
Prvouka  / Környezetismeret

Maďarský jazyk a literatúra
/Magyar nyelv és irodalom


Streda
/Szerda

Matematika

Maďarský jazyk a literatúra
/Magyar nyelv és irodalom
Slovenský jazyk a slovenská literatúra
/Szlovák  nyelv és szlovák irodalom

Hudobná výchova

/Zenei nevelés

Telesná a šport. výchova /Test- és sportnevelés
Štvrtok
/Csütörtök
Maďarský jazyk a literatúra
/Magyar nyelv és irodalom
Slovenský jazyk a slovenská literatúra
/Szlovák  nyelv és szlovák irodalom
Maďarský jazyk a literatúra
/Magyar nyelv és irodalom

Matematika


 

Piatok
/Péntek
Slovenský jazyk a slov. lit. / Szlovák nyelv és szlovák irodalom Matematika

Maďarský jazyk a literatúra
/Magyar nyelv és irodalom

Výtvarná výchova /Képzőműv. nevelés Náboženská výchova / Hit- és vallásoktatás

 

Ostatní vyučujúci / Tanárok:Náboženská výchova / Hit- és vallásoktatás ThLic. Hyacinta Balgová
Telesná a športová výchova / Test- és sportnevelés
Mgr. Silvia Zatyková


 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Projekty

PRINED
PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk