ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

 

Pre žiakov

Triedy, rozvrhy, fotky, aktuality pre žiakov našej školy, ...

 

Pre rodičov

Aktuality pre rodičov, o škole, organizácia vyčovania, ...

 

Pre učiteľov

Aktuality, materiály, dokumenty, odkazy, ...

Aktuality
Časový rozsah online hodín od 21.09. - 25.09.2020
Nedeľa, 20 September 2020

Oznamujeme vám časový rozsah online hodín (zoom, messenger):

1.h -   8,30 -   9,00    prestávka 10 minút

2.h -   9,10 -   9,40    prestávka 20 minút

3.h -  10,00 - 10,30   prestávka 10 minút

4.h -  10,40 - 11,10   prestávka 10 minút

5.h - 11,20 - 11,50    prestávka 10 minút

6.h - 12,00 - 12,30    prestávka 10 minút

 
Oznámenie o prerušení prevádzky školy
Sobota, 19 September 2020

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Čebovce – Alapiskola és Óvoda Csáb vám oznamuje, že na základe rozhodnutia RÚVZ SR vo Veľkom Kríši zo dňa 21.09.2020 bude z preventívnych dôvodov prevádzka Základnej školy s materskou školou Čebovce – Alapiskola és Óvoda Csáb  PRERUŠENÁ od 21.09.2020 do 27.09.2020.

Od 21.septembra 2020 bude výchovno-vzdelávací proces realizovaný formou dištančného vzdelávania podľa pokynov triednych učiteľov.

V karanténe sú len osoby (zamestnanci), ktoré sú pozitívne a osoby, ktoré prišli do bezprostredného kontaktu s nimi. Tie už boli kontaktované RÚVZ a postupujú podľa ich pokynov.

Ostatní zamestnanci a žiaci fungujú dištančnou formou vzdelávania.

Rodičov sa žiadne obmedzenia netýkajú. Jedinou povinnosťou je monitorovať zdravotný stav a v prípade podozrenia je nutné kontaktovať svojho lekára.

Priebeh situácie a akékoľvek zmeny budú priebežne zverejňované na stránke školy a rodičia žiakov budú informovaní.

 
Naša škola dňom 15.09.2020 vstupuje do červenej fázy
Utorok, 15 September 2020

Na základe platných usmernení vám riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Čebovce – Alapiskola és Óvoda Csáb oznamuje, že dnes t. j. 15.9.2020 na základe usmernenia RÚVZ Veľký Krtíš naša škola vstupuje do červenej fázy. Na škole boli dvaja  pedagógovia   pozitívne testovaní na COVID-19.

Na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR - Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania na základných školách pre školský rok 2020/2021 a v súlade s Rozhodnutím ministra z 28.8.2020 a na základe usmernenia RÚVZ vo Veľkom Krtíši sme prerušili vyučovanie  na základnej a materskej školy.

Žiakom udeľujeme riaditeľské voľno z dôvodu podozrenia na ochorenie Covid-19 na základe nariadenia RÚVZ od 16.9.2020 – do 20.09. 2020.

O ďalšom postupe budeme rodičov, žiakov a zamestnancov bližšie informovať.

 
Tlačivo Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti
Pondelok, 14 September 2020

Aktualizovanú verziu tlačiva VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU O BEZINFEKČNOSTI, platného od 14.09.2020 si môžete stiahnuť z priloženého linku:

Aktualizované vyhlásenie ZZ o bezinfekčnosti

 
MŠ - Informácie k otvoreniu školského roka 2020/2021
Piatok, 28 August 2020

Milí rodičia, oznamujeme vám nasledovné informácie týkajúce sa otvorenia školského roka 2020/2021 v materskej škole.

Príchod, odchod a preberanie detí

  1. Nástup do materskej školy je 2.9.2020 od 6:45 hod. do 8:00 hod.
  2. Deti prichádzajú do materskej školy hlavným vchodom s jedným zákonným zástupcom alebo nimi určenou sprevádzajúcou osobou v rúškach. Pri vstupe do budovy sa vykoná ranný filter,  náhodne sa zmeria teplota, použije sa dezinfekčný prostriedok na ruky.
  3. Do šatne materskej školy môžu naraz vstúpiť len dve deti so sprevádzajúcimi osobami. Ostatné deti so sprevádzajúcimi osobami čakajú v dvojmetrových odstupoch na chodbe pred vchodom do materskej školy. V šatni sa zdržiavajú minimum alebo podľa aktuálneho hygienicko–epidemiologického nariadenia.
  4. Sprevádzajúca osoba pomôže dieťaťu pri prezlečení, zabezpečí umiestnenie rúška a rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky. Dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom sprevádzajúcej osoby alebo učiteľky materskej školy, alebo podľa aktuálneho hygienicko–epidemiologického nariadeniami. Odovzdá dieťa učiteľke materskej školy.
  5. Pri odchode dieťaťa z materskej školy  zákonný zástupca v rúšku použije dezinfekčný prostriedok na ruky pri vchode do budovy. Do šatne materskej školy môžu vstúpiť len dve osoby pre dve deti, v ktorej sa zdržiavajú minimum. Ostatní čakajú na chodbe pred vchodom do šatne materskej školy s dodržiavaním odstupov.

Zákonný zástupca

Čítať celý článok...
 
<< < 2 4 5 6 7 8 9 10 > Koniec >>

Stránka 2 z 122
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Projekty

PRINED
PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk