ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality Základná škola Učitelia
Učitelia

 

Priezvisko meno, titul


Aprobácia
Balgová Hyacinta, ThLic.                            
náboženská výchova - rím.-kat. - biológia
Bobálová Dana, Mgr. 1. - 4., slovenský jazyk a literatúra
Buková Martina, Mgr. 1. - 4.
Ďörďová Mária, Mgr. história - politológia - špeciálna pedagogika
Jaskó Deáková Perla, Ing. ekológia - biológia - matematika
Jámborová Mária, Mgr. 1. - 4.  MO
Kladivíková Aneta, Mgr. slovenský jazyk a literatúra - filozofia
Korcsok Ladislav, Mgr. matematika - fyzika - informatika
Lekýr Erik, Mgr. telesná výchova
Bahledová Liana, Mgr.
anglický jazyk
Čeri Maulíková Annamária, PhDr. dejepis - filozofia - zemepis
Moravčíková Zuzana, Mgr. 1. - 4.
Suchárová Ingrid, Mgr. matematika - chémia
Zatyková Silvia, Mgr. maďarský jazyk a literatúra - estetika
Ridzoňová Michaela, Mgr.
1. - 4. - špeciálna pedagogika
Györgyová Júlia, Mgr. slovenský jazyk - matematika
Lacová Renáta, Mgr. asistentka učiteľa
Alcnauerová Zuzana, Mgr. náboženská výchova - evanjelická (ECAV)
Ďurčeková Izabela, Mgr. nemecký jazyk
Novák Jozef, Mgr. náboženská výchova - rímsko-katolícka
Konczová Mária, Mgr. asistentka učiteľa
Hegedüš Kristian
asistent učiteľa
Šeböková Bernadeta, Mgr.
anglický jazyk - 1. - 4.
Gyurošová Mária asistentka učiteľa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Projekty

PRINED
PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk