ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality O nás Triedy a rozvrhy Triedy 1. - 4. 3.A

Triedna učiteľka: Mgr. Martina Buková

Rozvrh hodín

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok Slovenský jazyk a
literatúra
Matematika Slovenský jazyk a literatúra Prírodoveda Hudobná výchova
Utorok Matematika Anglický jazyk Anglický jazyk Slovenský jazyk a
literatúra
Informatika
Streda Náboženská výchova Slovenský jazyk a literatúra Telesná a športová výchova Matematika Slovenský jazyk a literatúra
Štvrtok Slovenský jazyk a literatúra

Matematika

Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk
Vlastiveda
Piatok Slovenský jazyk a literatúra
Matematika Telesná a športová výchova Pracovné vyučovanie Výtvarná výchova

Ostatní vyučujúci:

Anglický jazyk Mgr. Bernadeta Šeböková
Náboženská výchova  - rímsko-katolícka     
Mgr. Jozef Novák
Náboženská výchova - evanjelická
Mgr. Zuzana Alcnauerová
Telesná a športová výchova
Mgr. Erik Lekýr
 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Projekty

PRINED
PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk