ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality O nás Triedy a rozvrhy Triedy 1. - 4. 4.A

Triedna učiteľka: Mgr. Aneta Kladivíková

Rozvrh hodín

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok Slovenský jazyk a literatúra Vlastiveda Slovenský jazyk a literatúra Výtvarná výchova
Matematika

Utorok Slovenský jazyk a literatúra
Náboženská výchova Matematika Anglický jazyk
Hudobná výchova
Prírodoveda
Streda Informatika Slovenský jazyk a literatúra Matematika Telesná a športová výchova
Pracovné vyučovanie
Štvrtok Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk
Anglický jazyk
Matematika Slovenský jazyk a literatúra

Piatok Vlastiveda
Telesná a športová výchova
Prírodoveda Slovenský jazyk a literatúra
Slovenský jazyk a literatúra

Vyučujúci jednotlivých predmetov:

Slovenský jazyk a literatúra Mgr. Aneta Kladivíková
Anglický jazyk Mgr. Bernadeta Šeböková
Matematika Mgr. Zuzana Moravčíková
Informatika Mgr. Martina Buková
Prírodoveda Mgr. Martina Buková
Vlastiveda Mgr. Mária Ďörďová
Náboženská výchova - rímsko-katolícka Mgr. Jozef Novák
Náboženská výchova - evanjelická Mgr. Zuzana Alcnauerová
Pracovné vyučovanie Mgr. Zuzana Moravčíková
Hudobná výchova Mgr. Micheela Ridzoňová
Výtvarná výchova Mgr. Aneta Kladivíková
Telesná a športová výchova Mgr. Erik Lekýr
 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Projekty

PRINED
PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk